Fecko: O oddelení časti obce majú rozhodovať tí, čo sa chcú oddeliť

08.05.2013 09:05

Oddelenie časti obce od materskej obce majú mať od septembra v rukách len tí, ktorí sa chcú oddeliť. V súčasnosti sa o rozdelení rozhoduje v celoobecnom referende. V novele zákona o obecnom zriadení to navrhuje poslanec OĽaNO Martin Fecko. Parlament sa bude právnou normou zaoberať už na májovej schôdzi.

Ak obec nevypíše referendum o rozdelení sama, časť, ktorá sa chce oddeliť, si ho vynúti petíciou, ktorú musí podpísať aspoň 60 percent jej obyvateľov. K petícii, resp. referendu, však môže dôjsť až po splnení zákonných podmienok.

Tie súčasné hovoria, že obec sa môže rozdeliť, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov a ak urbanisticky nesplynuli s jej ostatnými časťami. Naopak, obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.

Fecko k týmto podmienkam dopĺňa novú, podľa ktorej musí byť splnené, že dĺžka spoločnej hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti a materskej obce nesmie byť menšia než polovica obvodu celkovej dĺžky hranice katastrálneho územia odčleňovanej časti obce.

Poslanec OĽaNO upozorňuje, že v súčasnej praxi dochádza k nežiaducemu stavu, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä na rozvoj svojho centra. „Obyvatelia okrajových častí, ktorí si tiež želajú mať v dostupnej blízkosti napr. upravené futbalové ihrisko, klubové miestnosti pre rozvoj záujmových činností mládeže či starších ľudí, dôstojný dom smútku či fungujúcu materskú školu, sú tak nepriamo diskriminovaní, keďže na riešenie ich problémov už finančné prostriedky nezvýšia,“ tvrdí poslanec.

Zároveň pripomína, že za socializmu bolo mnoho obcí násilne pričlenených k väčším obciam bez toho, aby obyvatelia týchto dnešných už len „častí obcí“ mali možnosť sa k takémuto pričleneniu slobodne vyjadriť, napr. v referende. „Je preto žiaduce vytvoriť podmienky, ktorými sa umožní týmto bývalým častiam obcí, aby sami rozhodli, či chcú aj naďalej zostať súčasťou väčšej obce alebo si chcú a vedia spravovať svoje záležitosti sami,“ vysvetlil.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku