Liberáli odmietajú hlásiť pobyt v zahraničí, hovoria o policajnom štáte

17.05.2013 10:40
Osuský
Zmena sa nepáčila Petrovi Osuskému (SaS), ktorý sa ju neúspešne pokúsil odstrániť pozmeňujúcim návrhom. Autor:

Strana SaS považuje za neprijateľné, aby museli ľudia ohlasovať úradom dlhodobý pobyt v zahraničí.

„SaS to považuje za neprijateľný zásah štátu do osobných slobôd občanov, za úradné šikanovanie, hodné policajného štátu a dobrý dôvod na občiansku neposlušnosť,“ píšu liberáli vo svojom stanovisku. Zároveň v ňom žiadajú prezidenta Ivana Gašparoviča, aby vrátili zákon o hlásení pobytu občanov do parlamentu na opätovné prerokovanie.

Podľa SaS sa vláda Roberta Fica (Smer) prihlásila k temnému obdobiu mečiarizmu. „Už zákon z júla 1998 o hlásení pobytu občanov obsahoval kontroverzné ustanovenie, podľa ktorého ‚občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu‘,“ pripomína SaS s tým, že 15 rokov o túto „absurdnú povinnosť nikto ani nezakopol“. Vrátila sa k nej podľa SaS až dnešná Ficova vláda. Liberálom prekážajú aj pokuty za neohlásenie dlhodobého pobytu v zahraničí.

Podľa novely, ktorú vo štvrtok schválil parlament, občan SR, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude to musieť nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Doteraz platný zákon neukladal výslovne povinnosť danú skutočnosť ohlásiť. „Občania často nerozlišujú v právnom predpise ak je povinnosť ustanovená slovesom bez použitia slova povinný,“ argumentovalo ministerstvo vnútra.

Táto zmena sa nepáčila Petrovi Osuskému (SaS), ktorý sa ju neúspešne pokúsil odstrániť pozmeňujúcim návrhom. „Táto úprava je nevhodná a nadmerne a neodôvodnene zasahujúca do slobodného pohybu a súkromia občanov. Ak občan nemá v úmysle zrušiť svoj trvalý pobyt na Slovensku, nie je nevyhnutné ukladať mu povinnosť hlásiť pobyt v zahraničí, hoci ide o pobyt dlhší ako 90 dní,“ argumentoval Osuský. Za nevhodné a nesprávne tiež označil sankcionovanie občana za nesplnenie tejto povinnosti.

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) Osuskému odkázal, že jeho návrh chápe, je však presvedčený, že o obyvateľoch potrebuje mať štát aktuálne údaje. Spomenul tu napríklad doručovanie súdnej pošty. Kaliňák tiež poukázal na to, že 90 dní je štandardná doba, na akú sa udeľujú víza.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku