Pätina ľudí vie o násilí na deťoch vo svojom okolí

Približne každý piaty človek pozná vo svojom okolí dieťa, ktoré zažilo nejakú formu násilia. Vyplýva to z prvých čiastkových výsledkov prieskumu o násilí na deťoch, ktorý robí Inštitút pre výskum práce a rodiny.

27.05.2013 15:00
týranie, násilie, plač, slzy, smútok Foto:
Ilustračné foto
debata (3)

Prieskum si dalo urobiť ministerstvo práce koncom minulého roka po tragédii, keď v bratislavskom byte polícia našla telo tri roky mŕtvej týranej Lucky. Rezort tiež pripravuje zmeny v zákonoch. Medzi nimi je aj právo vstupu sociálnych pracovníkov do bytu, ak je podozrenie na týranie dieťaťa.

Prieskum medzi dospelými chcel zmapovať hlavne postoje dospelých k rozšírenosti násilia na deťoch, nie skutočný výskyt. Väčšina oslovených pripustila, že násilie na deťoch je rozšírené, najčastejšie vo forme zanedbávania detí. Telesné týranie detí považuje za rozšírené vyše 51 % ľudí, psychické týranie vyše 50 %. Najmenej dospelí pripúšťajú sexuálne násilie na deťoch. Viac ako polovica si myslí, že takáto forma násilia na deťoch sa vyskytuje len málo alebo vôbec.

„Čakáme na definitívne výsledky, ale ak by sa to potvrdilo, tak to znamená, že na Slovensku trpí nejakou formou násilia približne 200-tisíc detí. Drvivá väčšina z nich vo vlastných rodinách a nie je toho, kto by im pomohol,“ upozorňuje Ivan Leitman z občianskeho združenia Náruč. „Sú to len prvé čiastkové výstupy, jadrom budú výsledky z prieskumu medzi deťmi,“ upozorňuje Milan Ficov z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Tie by mali byť zverejnené v najbližších týždňoch.

Podľa Leitmana sa v systéme ochrany detí pred násilím odvtedy veľa nezmenilo, aj keď „zmenu nemožno čakať zo dňa na deň“. Rezort práce síce rozhodol, že sa zvýši počet pracovníkov na oddeleniach sociálnych úradov o dvoch, podľa Leitmana to nestačí. „A aj keby ich bolo viac ako pred niekoľkými rokmi, keď sa z úradov prepúšťalo, máme skôr skúsenosť, že tam robia vyhorení ľudia. Niekedy majú pravdu, že nemôžu stíhať, ale niekedy to pôsobí skôr ako alibizmus,“ dodáva. Úrady práce dali tiež sociálnym pracovníkom nové usmernenia.

Rezort práce v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti pripravuje legislatívnu zmenu, ktorá by mala umožniť sociálnym pracovníkom pri kontrole pomerov v rodine umožniť ich vstup do bytu. V súčasnosti má také právo len polícia, ale len vo veľmi vážnych prípadoch.

„Zamestnanci orgánov sociálnoprávnej ochrany detí i polícia často hovoria, že nemôžu niekomu len tak vstúpiť do bytu. Ak toto považujú za prekážku, ktorú budú odstraňovať, môže to pomôcť. Ale nie som presvedčená o tom, že takých prípadov bolo toľko, aby to malo rozhodujúcu váhu,“ myslí si ombudsmanka Jana Dubovcová.

Podľa odborníkov by sa tiež mala zlepšiť spolupráca medzi rezortmi. Pri upozorňovaní na prípady týraných detí by so sociálnymi úradmi mali viac spolupracovať aj lekári a učitelia. Novou povinnosťou pre lekárov je hlásiť sociálnym úradom prípady detí, s ktorými rodičia neprišli na povinné očkovanie. Podobne by sa to malo zaviesť aj pri preventívnych zdravotných prehliadkach detí.

„Podstatný je aj postoj verejnosti, susedov, príbuzných, ktorí môžu mať indície, že v rodine nie je niečo v poriadku,“ myslí si Leitman. Niektoré formy násilia sú však ťažko odhaliteľné. „Psychické týranie nie je viditeľné, ani v domácnosti nemusí byť hluk, ktorý by okolie vnímalo. Je to najnebezpečnejší spôsob ubližovania,“ hovorí. Aj preto je podľa neho nutné, aby sa zlepšila spolupráca medzi rezortmi a práca v teréne pri vyhľadávaní týraných detí.

Čo si myslia o násilí na deťoch dospelí

  • 21,7 % dospelých pozná vo svojom okolí dieťa, ktoré bolo vystavené nejakej forme násilia
  • takmer 54 % si myslí, že násilie na deťoch je veľmi alebo dosť rozšírené
  • sexuálne zneužívanie detí považuje za veľmi alebo dosť rozšírené 26,4 %
  • výrazne najčastejšie je za rozšírené považované zanedbávanie detí – 67,4 %

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba