Spor okolo haciendy Cyrila Talapku, v blízkosti železničnej trate, sa nekončí

Spor medzi Cyrilom Talapkom a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) o údajnej neoprávnenej stavbe Cyrila Talapku v obci Réca okres Senec, zasahujúcej podľa ŽSR na ich pozemky, sa ani v utorok na súde neskončil.

28.05.2013 16:51
debata (19)

Cyril Talapka totiž spochybnil závery nového posudku nového znalca z odboru geodézie a kartografie, ktorého ustanovil súd, aby vyhotovil nové, kontrolné zameranie pozemkov, na ktorých stojí aj jeho stavba. Podľa právničky Cyrila Talapku znalec nesplnil základnú úlohu a nevytýčil hranice sporných pozemkov. Podľa jej slov bolo chybou, že mal k dispozícii predchádzajúci posudok, mal postupovať nezávisle. Právnik Železníc na margo posudku povedal, že postupoval podobnou metódou, ako ich merač, len zvolil kratšie kontrolné úseky, takže zistil viac ohybov, čo je presnejšie. Pre pochybnosti si znalca predvolali na pezinský súd 25. septembra.

Nového znalca ustanovovali preto, že vlani v marci vzniesla právna zástupkyňa Cyrila Talapku závažné pochybnosti o meračskom náčrte pozemkov predloženom navrhovateľom (ŽSR). Nový náčrt by mal odstrániť pochybnosti týkajúce sa výmery zastavanej časti či už pre účely odstránenia stavby, alebo pre vydanie rozhodnutia o bezdôvodnom obohatení, čo žiadajú Železnice SR.

Železnice SR chcú súdnou cestou dosiahnuť, aby obvinený Cyril Talapka odstránil na vlastné náklady stavbu, ktorá sa nachádza na ich pozemkoch. Ďalej Železnice argumentujú, že pozemok, ktorý mal od nich Cyril Talapka prenajatý, užíval vo väčšej miere, ako mal zmluvne stanovené. Žiadajú od Talapku priznanie bezdôvodového obohatenia, pretože, podľa nich užíval viac ako platil.

Talapka sa bránil tým, že nájomnú zmluvu medzi ním a Železnicami vypracovali práve Železnice, že tie zameriavali a vytyčovali pozemok a napokon aj stanovili nájomnú cenu. „Ja nie som geodet, ak by povedali, aby som platil viac, tak by som platil,“ obhajoval sa vlani. Vtedy dodal, že je ochotný zaplatiť za toľko, koľko užíval, aj spätne, teda doplatiť omeškaný nájom, ale stavbu odstrániť nechce. V utorok situáciu nechcel pred novinármi vôbec komentovať.

Známa hacienda v obci Réca v okrese Senec, stavba Cyrila Talapku, zasahuje podľa Železníc SR na ich pozemok vo väčšom rozsahu ako pôvodne predpokladali. Železnice preto zmenili žalobný návrh, ktorým sa železnice domáhajú zbúrania časti stavby.

19 debata chyba