Juh Slovenska bude čeliť ohromnej sile

Prívalová vlna, ktorá sa k nám valí po Dunaji, by mohla prelomiť doterajšie povodňové rekordy.

05.06.2013 08:00
Záplavy, povodeň, Bratislava, Devín,... Foto: ,
Pohľad na hrad Devín.
debata (49)

Najvyšší stupeň hladiny, ktorý hydrológovia v centre Bratislavy očakávajú už vo štvrtok podvečer, môže presiahnuť až desať metrov. V Bratislave je vyhlásená mimoriadna situácia, cesty na Devín začala zalievať voda a jeho obyvatelia sa pripravujú na to, že budú dva dni odrezaní od sveta.

Jednu z kľúčových úloh pri tejto povodni zohrá dispečing na Vodnom diele Gabčíkovo, ktorý bude masu vody usmerňovať. Vodohospodári sú pripravení to zvládnuť, ale odborníci upozorňujú, že protipovodňová ochrana na Dunaji má aj svoje slabšie miesta.

Postavenie Bratislavy je z hľadiska protipovodňovej ochrany kľúčové, keďže má dosah aj na ochranu celého nižšie položeného Žitného ostrova. V hlavnom meste sa stihla v roku 2010 dokončiť protipovodňová ochrana, ktorá dokáže centrum a nábrežie zabezpečiť pred tisícročnou vodou. „Bude to prvá ostrá skúška a verím, že dopadne dobre. Je to veľká výhoda pre Slovensko. V Česku nestihli dokončiť niektoré protipovodňové opatrenia, ktoré vyplynuli z povodne v roku 2002. Aj Nemci priznali, že nedokončili viaceré opatrenia od Drážďan až po Bavorsko,“ povedal Ladislav Gáll, bývalý generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Podľa zástupcu riaditeľa Vodného diela Gabčíkovo Antona Šveca bude dôležité správne rozdeľovať prívalovú vlnu v bratislavskom Čunove. Časť vody nasmerujú do prívodného kanála, ktorého hrádze zvládnu aj tisícročnú vodu, časť sa však bude musieť pustiť do starého koryta Dunaja a tam je otázne, či dokáže starý riečny systém pojať také množstvo vody. Švec ubezpečuje, že staré koryto to zvládne. "V zdrži na prívodnom kanáli sme si pripravili rezervu.

Trochu sme to odpustili na nižšiu hladinu, aby sme ju mohli spätne napĺňať, keď sa priblíži vlna," opisoval Švec. Pripomenul, že časť vodnej masy sa podarí skrotiť aj vďaka záplavovým územiam na starom Dunaji. Povodeň podľa neho na Slovensko nedorazí v takej výške a sile, ako to bolo v Nemecku. „Určite sa to rozloží, natiahne sa do dĺžky. Už teraz sa v Rakúsku splošťuje, tu tiež pomôže inundačné územie,“ uviedol.

Kritická situácia môže nastať v oblasti Malého Žitného ostrova, kde sú obce Dobrohošť, Vojka nad Dunajom a Bodíky. Starostovia v posledných dňoch pravidelne monitorujú situáciu na hrádzach. V Bodíkoch už včera vyzvali ľudí, aby si vypratali pivnice a aby si cenné veci presťahovali na vyššie poschodia. Podľa starostu Roberta Soósa sa pod vodou určite ocitne chatárska oblasť za hrádzou. „Ľudia boli informovaní, vynášali si chladničky, preparkovali autá. Evakuácia však podľa mňa nebude potrebná.“

V obci Sap, kde sa zlieva prívodný kanál a staré koryto Dunaja, sa zatiaľ neobávajú. „Na hrádzi je ešte rezerva dva a pol metra, voda môže prísť. Zatiaľ nám riziko nehrozí, uvidíme, čo príde. Obyvatelia v obci sa chystajú a my vieme požičať vodohospodárom ľudí, keby bolo treba vrecovať,“ povedal starosta Imrich Bartal.

Podľa Gálla je tiež otázne, ako sa bude správať voda v odpadovom kanáli pri obci Gabčíkovo. V roku 2002 tu hrozilo pretrhnutie ľavostrannej hrádze. Vodohospodári vtedy zaznamenali vážne priesaky. „Boli tu extrémne vývery. Túto hrádzu sa však podarilo sanovať. V rámci Programu protipovodňovej ochrany bola hrádza spevnená a vybudovala sa tesniaca stena v dĺžke 8 kilometrov až po obec Sap. Som však zvedavý, ako sa bude správať pravostranná hrádza odpadového kanála. Tá ešte nie je dokončená v projektovanej dĺžke,“ upozornil Gáll s tým, že ak by sa tu Dunaj vylial, zaplavenie domov nehrozí. Pod vodou by sa ocitli polia, sídla sú vyššie.

V Komárne sa pre vyšší Dunaj stihla vzduť hladina Váhu až po Šaľu a pôjde ešte vyššie. „Pri vysokých prietokoch v Komárne, ktoré sa dajú očakávať vo štvrtok, sa určite vzduje aj Váh, ale tam sa voda vyleje prakticky len do inundačného územia, takže obyvatelia a ich domovy by mali byť uchránené. Avšak všetko to treba brať s rezervou, pretože príroda a vodný živel sú nevyspytateľné,“ upozornil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Ľuboš Krno. Situácia by sa zhoršila, ak by na západnom Slovensku začalo intenzívne pršať. „To by sme zaznamenali vzostup hladiny Váhu podobne, ako to bolo v roku 1997, keď sa vzdula hladina od Komárna až po Kolárovo. To by bolo nebezpečné,“ povedal Gáll.

Podľa predpovedí by k nám mala doraziť 100-ročná voda. „Kulmináciu predpokladáme vo štvrtok, v Devíne popoludní a v Bratislave vo večerných hodinách. V Devíne môže hladina dosiahnuť 940 až 980 centimetrov, v Bratislave 980 až 1 020,“ spresnil Vlastimil Žáček, hydrológ SHMÚ. Povodeň vyvolali zrážky v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja.

© Autorské práva vyhradené

49 debata chyba