Anketa: Aký bol končiaci sa školský rok?

, , , , , 28.06.2013 15:04
Vysvedčenie, škola, žiak, žiaci
Autor:

Hodnotia ho žiaci základných škôl aj učitelia. Zároveň odpovedajú na otázku, čo by sa malo zlepšiť v budúcom školskom roku.

Ema Černáková, 14 rokov, Sklabiná
Tento školský rok bol zaujímavý, naučila som sa nové veci. Nezačala som ho však najlepšie.

V budúcom školskom roku, mojom poslednom v základnej škole, by som si preto chcela zlepšiť prospech, zvládnuť monitor a potom sa dostať na nejakú strednú školu.

Nicolette Tomášková, 14 rokov, Trenčín
Považujem ho za veľmi úspešný. Bol ťažký, ale aj dlho očakávaný, lebo som bola na výmennom pobyte vo Francúzsku. Slovenčinu som dala za 1, čo ma teší, budúci rok by som na 1 chcela dať aj biológiu a zdokonaliť sa v jazykoch. Chcem ísť totiž na ročný študijný pobyt do zahraničia.

Lenka Vailingová,13 ro­kov, Nitra
Hodnotím ho veľmi pozitívne, bol humorný a som rada, že som ho mohla prežiť so skvelými kamarátmi. Väčšina predmetov bola ťažšia, napríklad matematika, slovenčina, niektoré hodiny ruštiny. Počas budúceho roku by mohlo byť kratšie vyučovanie. Lebo sedieť 45 minút na tej istej hodine je dosť dlho…

Lukáš Mikula, 13 rokov, Košice
Už vlastne uplynulý rok bol super, bavia ma súťaže v recitovaní a prvej pomoci, na ktorých som bol. Učenie ma baví, mám dobré známky. Mojím najobľúbenejším predmetom je vďaka skvelému učiteľovi slovenčina. Do budúceho školského roka by som si želal nové lavice a stoličky v triedach.

Zuzana Zeleňáková, 14 rokov, Zvolen
Školský rok bol celkom v pohode, aj známky sú celkom dobré, až na to, že sa nám zmenila triedna učiteľka, čo malo trochu vplyv na známky.

Na budúci rok by som nemenila nič, aj na novú triednu sme si už zvykli, takže v pohode.

Dušan Gálik, 53 rokov, učiteľ výtvarnej výchovy, Veľký Krtíš
V tomto školskom roku mala naša škola menej peňazí, čo ovplyvnil demografický vývoj. Očakávam, že v budúcom roku sa situácia zlepší a že sa pri rozdelení peňazí zavedie spravodlivosť. Privítal by som tiež, keby boli žiaci viac samostatní. Učím výtvarnú a žiakom dávam práce, pri ktorých majú slobodu, aby mohli rozvíjať svoju tvorivosť. Mnohé sa však voľnosti boja a na všetko sa ma pýtajú.

Anna Cúttová, 48 rokov, riaditeľka 1. základnej školy, Zvolen
Končiaci sa školský rok bol najťažší v histórii našej školy. Bojovali sme za jej zachovanie, čo sa nakoniec podarilo. V tom nasledujúcom budeme klásť dôraz na zlepšenie výchovno-vyučovacích výsledkov našich žiakov a naďalej otvorene komunikovať s rodičmi, aby škola, ktorú si vybrali pre svoje dieťa, bola ich školou.

Dana Komárková, 56 rokov, učiteľka 1. stupňa, Trenčín
Bol to dobrý školský rok. Mala som v triede 20 detí, štvrtákov. Na budúci rok budem mať prvákov. Zaskočilo ma, že bol zrušený limit do 22 žiakov v triede a teraz máme mať až do 28 detí. Toho sa dosť obávam, pretože deti už nie sú vedené z domu tak, aby poslúchali. Nevyhovujú nám učebnice matematiky pre 3. a 4. ročník, pretože sa tam opakuje jedno a to isté učivo, stále len násobenie, sčitovanie, odčitovanie.

Tatiana Pechočiaková, 52 rokov, učiteľ slovenčiny a dejepisu, Nitra
Pozitívne vnímam ústretovosť nášho vedenia. Na novú koncepciu máme s kolegami aj pozitívne názory, no vyskytli sa aj problémy. Zaviedli sa napríklad niektoré knihy, ktoré nespĺňajú kritériá moderných učebníc. Chýbajú nám cvičenia. V budúcom školskom roku by sme sa mohli snažiť pripravovať žiakov viac do života a nemali by sme klásť taký dôraz len na interaktívne veci. Musia mať aj vedomosti. Som za klasickú hodinu s modernými prvkami.

Miroslava Heželová, učiteľka 1. stupňa, Košice
Školský rok bol v poriadku, takže som spokojná. Žiaci sú fajn, hoci niekedy sú problémy, ale to len celkovo odráža dobu, v ktorej žijeme. Rodičia by s nimi cez prázdniny mali tráviť viac času vonku a nie v nákupných centrách. Do budúceho roku by som si želala, aby bol lepší, zlepšilo sa prostredie aj podmienky. V škole nám chýba lepšia telocvičňa, tá, ktorú máme, je v dezolátnom stave.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku