Cyril a Metod cestovali vďaka umeniu v čase

Solúnski bratia mali toľko podobizní, koľko umelcov ich stvárňovalo. Čo sa za tisíc rokov nezmenilo, sú dlhé rúcha, brady, Cyril s Bibliou a Metod s ikonou posledného súdu. Črty tváre sa však prispôsobili umelcovi a dobe.

05.07.2013 06:00
Sv. Cyril a Metod, Jozef Hanula, 1936 Foto: ,
Sv. Cyril a Metod, Jozef Hanula, 1936. Obraz vystavuje Galéria Jána Koniarka v Trnave.
debata (2)

Zaujímavý pohľad premien Cyrila a Metoda v priebehu dejín ponúka Galéria Jána Koniarka v Trnave. Podľa kurátorky Aleny Piatrovej umelci vychádzali z legendy Život sv. Konštantína, tiež z encykliky pápeža Leva XIII. Grande Munus. „Zdrojom však boli predobrazy starších umelcov. Tam je žriedlo ich inšpirácie.“

Sochár Martin Ščepka čerpal z renesancie a baroka. „Aj preto som spodobenie postavil na drapérii, výraze rúk a mimiky.“ Kolega Robert Szittay študoval dobové odevy a účesy, no upozornil, že podobizne svätcov nemožno brať ako portréty. „Sú to skôr tváre, ktoré majú v sebe psychológiu. Odkaz pre generácie.“ Je to zrejmé aj pri pohľade na uhladené portréty od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1867, ktoré sa stali vzorom, ikonou.

Najstaršie podobizne Cyrila a Metoda sa objavujú na území Slovenska až v 30. rokoch 19. storočia, čo podľa kurátorky súvisí so začiatkom hľadania národnej identity. Vtedajší umelci museli vyraziť za motívmi napríklad až do Prahy do Kostola Matky Božej pred Týnom, kde je súsošie od Emanuela Maxa.

Najstaršou inšpiráciou sú však tri fresky v rímskej bazilike San Clemente. Na ich datovaní sa odborníci nezhodli, uvažuje sa o 9. až 11. storočí. Tu je jasne vidno, že bratia sú potomkami východnej spirituality a nosili brady.

Podujatia venované výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko

Nitra
5. júla – o 10. h – Cyrilo-metodská národná púť – Svätoplukovo námestie, 12. h – prezentácia poštovej známky k 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda – Svätoplukovo námestie, 13. h – Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade, rovnako o 13. h v podhradí Nitrianského hradu bude Historický festival Pribinova Nitrawa, Historický turnaj O meč kráľa Svätopluka – podhradie, Výstava Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku (5. 7. až 31. 8.), Katedrála sv. Emeráma, Výstava Cyrilo-metodské motívy v slovenskej známkovej tvorbe (5. 7. až 18. 8.),
15. h - Nitrianska galéria na Pribinovom námesti – Pohľady do minulosti – predstavenie umeleckej tvorby autorov NSK zo sympózia, 20. h – Egon Krák: Cirillo-Metodiada – koncert Slovenskej filharmónie, 21.30 h Veľkomoravský orloj: Živé obrazy dávnych cyrilo-metodských čias. obe akcie budú na Svätoplukovom námestí.

6. júla – 9. h – Život a dielo svätého Cyrila a Metoda – konferencia pre širokú verejnosť – Ponitrianske múzeum, 15. h – Výstava Sv. Cyril a Metod – Ponitrianske múzeum, 14. h – Prezentácia opony Divadla Andreja Bagara – Divadlo Andreja Bagara, 17. h – Slavica fest – medzinárodný folklórny festival súborov zo slovanských krajín – Svätoplukovo námestie, 20.30 h – Piano show Jozefa Hollého – Svätoplukovo námestie, 21. h – Koncert IMT Smile – Svätoplukovo námestie

5. až 7. júla – Nitriansky jarmok – Svätoplukovo námestie

7. júla – 15. h – Nitrianska umelecká scéna – pešia zóna, 15. h – Martinský vrch – prezentácia základov kostola sv. Martina, 18. h – Spomienka na Adama Šangalu – koncertná verzia v podaní hercov Divadla Andreja Bagara – Svätoplukovo námestie, 20. h – Galavečer nitrianskych hviezd – Svätoplukovo námestie

Bojná
5. júla – Farský kostol všetkých svätých o 10.30 h – sv. omša, 15. h – Komorný koncert Collegium Cantorum, odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda, Cyrilo-metodská vernisáž v Dome kultúry

7. júna – Valy – 10. h – prehliadka Archeologického múzea Veľkej Moravy Bojná, Veľkomoravské slávnosti – Oživenie slávnej histórie – 15. h – slávnostná bohoslužba na Valoch, 15.30 h – sprístupnenie novej polozemnice – obydlia Slovanov, 16. h – prehliadka archeologického náleziska

Bratislava
5. júla o 19. h – koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom Cyril a Metod v Katedrále sv. Martina. Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé

6. júla o 18. h – koncert súboru Technik Akademik a jeho hostí v Katedrále sv. Martina

Devín
7. júla – Slávnosti sv. Cyrila a sv. Metoda

Brezová pod Bradlom
5. júla o 15.30 h – duchovné slovo a hudba – Evanjelický chrám Boží

Prievidza
4. júla o 17.30 h – pietna spomienka pri súsoší svätého Cyrila a Metoda na Ulici Andreja Hlinku, 18. h – slávnostný koncert vo Farskom kostole svätého Bartolomeja, na ktorom sa predstaví organista Anton Bobuš, orchester ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi a miešaný spevokol prievidzských učiteľov Rozkvet, pod vedením dirigenta Jána Glosa

5. júla od 8. h – 15. ročník výstupu na Kľak s názvom Od prameňa národnej rieky Nitry

Hlohovec
7. júla – koncert v kostole sv. Michala Archanjela, kde duchovné slovo bude mať kňaz Peter Belý. Zaznejú Biberove Ružencové sonáty

Terchová
4. júla 18.15 h – Vrch Oravcove – mládežnícka sv. omša, 19. – 21. h – Vrch Oravcove – večer modlitieb a chvál + sviatosť zmierenia, hudobný sprievod: kapela Elias

5. júla – Kostol sv. Cyrila a Metoda – 8.30 h – svätá omša, 10.30 h – svätá omša, Staroslovienska omša pre sóla, miešaný zbor, komorný súbor a organ od Pavla Kršku (účinkujú: Michaela Kukurová, soprán, Alena Kropáčková, alt, Jozef Gráf, tenor, Martin Mikuš, bas, Marián Muška, organ, Žilinský miešaný zbor, Komorný dychový súbor), 16. h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – Cyril a Metod – hudobno-dramatické pásmo venované 1 150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie (účinkujú: Divadelný klub Makovice pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, Cantika Collegium Muzicum, dirigent: Štefan Sedlický), 8.30 h – Námestie Andreja Hlinku – Nebeská muzika a hostia – Sláčikový bigbít z Terchovských osád

6. júla o 10. h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, gréckokatolícka svätá omša, účinkuje: Miešaný gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou, 11.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – „Evanjeliu svätému som Predslovom“, slávnostné uvedenie veľbásne Proglas

7. júla o 8.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda, svätá omša, 10.30 h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove – procesia veriacich, učinkujú spojené terchovské muziky, dychová hudba Dubňanka zo Žiliny, 11. h – Vrch Oravcove, Cyrilometodská svätá omša, hra na organe: Peter Lalinský a Eva Halasová, 13.30 – 15.30 h – Námestie Andreja Hlinku – popoludnie s dychovou hudbou Dubňanka, 16. h – Kostol sv. Cyrila a Metoda – galakoncert Slovenskej filharmónie – Záverečný program XXIV. ročníka Cyrilo-metodských dní v Terchovej

Cimenná
6. júla – XIV. okresné Cyrilo-metodské slávnosti o 16. h – slávnostná svätá omša, 17. h – Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh – účinkujú deti z Cimennej, Heligon partia z Bánoviec nad Bebravou, spevácka skupina pri Klube dôchodcov (Bánovce nad Bebravou, časť Dolné Ozorovce), 19. h – tanečná zábava s HS Domino (Cimenná)

Stará Ľubovňa
5. júla – Cyrilo-metodské slávnosti v Ľubovnianskom skanzene – o 13. h – gréckokatolícka liturgia v kostolíku svätého Michala Archanjela v skanzene, 14. h – Akatist k sv. apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi, 14.30 h – Folklórny program: Ľudová hudba Kandráčovci a Monika Kandráčová

Košice
4. júla o 16. h – slávnostné prijatie zahraničných i domácich hostí, Historická radnica, Hlavná 59, 17. h – Ekumenické slávenie, Kostol Najsvätejšej Trojice, Hlavná 59

5. júla o 15.30 h – kladenie vencov pri pamätníku Štefana Moysesa, Park na Moyzesovej ul.
6. júla o 13.30 h – scénický sprievod centrom Košíc, Tri výjavy z dejín slovenského národa, 19. h – galaprogram Slovensko a slovenský svet. Pozdravy hostí a vystúpenie domácich a zahraničných umelcov

Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Pavol Demeš, zahraničnopolitický analytik a občiansky aktivista, je vášnivým fotografom, ktorý už v minulosti zaujal svojimi fotografickými výstavami na nezvyčajné témy. Pri príležitosti jubilejného cyrilo-metodského roka sa vybral putovať po miestach spojených so životom a dielom solúnskych bratov, od gréckeho Solúna cez Chersonesos, Istanbul, Zalavár, Rím, Ellwangen až po irackú Samarru, kde bol Konštantín Filozof na svojej prvej zahraničnej misii okolo roku 852. Fotografie z ciest sú vystavené v Historickom múzeu na prízemí Bratislavského hradu a zachytávajú pamiatky, ktoré sa na miestach zachovali z čias sv. Cyrila a Metoda alebo sú im venované. Výstava potrvá do 9. septembra, otvorená je denne okrem pondelka od 10. do 18. h

Odkaz sv. Cyrila a Metoda v tvorbe rodiny Andreja Rudavského

V tvorbe Andreja Rudavského a troch členov jeho rodiny, manželky, dcéry a syna, sa nachádzajú spodobnené dávne duchovné tradície našich predkov. Rudavský svoj protest proti totalite duchovnej i mocenskej vyjadril dvojako. Expresívne v sérii hláv starodávnych bojovníkov, letcov a lyricky v mnohopočetnom slede poľných kaplniek. Z Rudavského kaplniek výrazne preznieva umelcova spriaznenosť s kresťanstvom. Príklon k cyrilo-metodskej tradícii je zákonitý. Zavŕšením umelcovho úsilia sú dve skulptúry: Vierozvestcovia, inštalovaná pred budovou OSN v New Yorku a je darom Slovenska OSN, druhá — Tumba sv. Konštantína-Cyrila je umiestnená v Ríme v Bazilike sv. Klementa. V Tatranskej galérii je až do 8. septembra sprístupnená štvorvýstava koncipovaná ako multimediálny projekt, v ktorom návštevníci uvidia plastiky z kovu, kameňa, keramiky a textílií, maľby, kresby, zaujímavé objekty a šperky vytvorené príslušníkmi rodiny Andreja Rudavského.

V Banskej Bystrici vystavujú študenti zo Sofie

V historickej budove banskobystrickej radnice sprístupnili výstavu Na začiatku bolo písmeno. Pripomína odkaz sv. Cyrila a Metoda. Podľa kurátorky výstavy Ľuby Ilievovej slovanská písomnosť si v zlomkoch zachovala prvopočiatočné bulharské symboly, znaky a písmená. Stredoveké starobulharské znaky a kresby boli odhalené pri vykopávkach v stredovekých hlavných mestách. Najčastejšie sú vryté do kamenných kvádrov alebo hlinených nádob. Autorom výstavy, ktorá bude otvorená do 7. júla, je profesor Kiril Gogov a jeho študenti z katedry Kniha a tlačená grafika z Národnej akadémie výtvarného umenia v Sofii. Skladá sa z dvanástich originálnych autorských grafických plagátov, ktoré boli vytvorené na základe starobulharských epigrafických písomných pamätníkov.

Poštovú známku k výročiu predstavia v Nitre

K 1150. výročiu príchodu vierozvestov na naše územie je pre filatelistov pripravená aj nová známka. Za 160 rokov používania poštových známok na našom území je to štvrtá venovaná apoštolom Slovanov. Profesor Dušan Kállay, akademický maliar, pri návrhu známky vychádzal z malieb v Bazilike svätého Klementa v Ríme, v ktorej pochovali svätého Cyrila. Fresky boli vytvorené v krátkom čase po jeho úmrtí.

Poštová známka k 1150. výročiu príchodu... Foto: POFIS
Cyril a Metod, poštová známka, POFIS Poštová známka k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.

Na známke je vyobrazený Ježiš a vedľa neho po stranách kľačiaci svätí Cyril a Metod. Za nimi sú vyobrazení anjeli. Pamätnú známku vydala Slovenská pošta v náklade 100-tisíc kusov a stojí 1,60 eura.

Známka vyjde v hárčekovej úprave, pričom na hárčeku budú okrem samotnej známky aj ďalšie motívy solúnskych bratov. Záujemcovia si známku budú môcť zakúpiť na všetkých poštách, ktoré si ju objednajú, a tiež vo filatelistických obchodoch. (DH)

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba