Rovnosť pohlaví? Katolícka cirkev to odmieta

V časoch, keď sa Slovensko čoraz viac integruje do Európy a jeho postavenie v únii naberá na váhe, katolícka cirkev ťahá svojich veriacich opačným smerom. V rámci osláv príchodu Cyrila a Metoda cirkev verejne odmietla rodovú rovnosť. Postavila sa tak proti zrovnoprávneniu muža a ženy v rôznych oblastiach života. Rovnosť pohlaví je pritom jedným zo základných princípov Európskej únie.

07.07.2013 15:00
Zvolenský Foto:
Konferencia biskupov Slovenska odsúhlasila vo štvrtok text k otázke rodovej rovnosti. Ľuďom tiež adresovali výzvu na obnovu tradičnej rodiny. Na snímke predseda KBS Stanislav Zvolenský.
debata (110)

Konferencia biskupov Slovenska odsúhlasila vo štvrtok text k otázke rodovej rovnosti, kde okrem iného uvádza, že kto je jej zástancom, popiera tradičné kresťanské hodnoty. Sociologička Magdaléna Piscová si myslí, že týmto vyhlásením cirkev reaguje na okolité dianie v zahraničí a vhodnú príležitosť kvôli lepšej medializácii jej ponúkol aj Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda.

Podľa textu katolíckych biskupov každý, kto prijme rodovú rovnosť, popiera „pravdu Svätého písma“, kde sa hovorí o stvorení muža a ženy. Ľuďom tiež adresovali výzvu na obnovu rodiny, pretože podľa nich čoraz viac silnejú snahy o presadzovanie alternatívnych foriem partnerstva. Martin Macko z Iniciatívy Inakosť postoj cirkvi hodnotí tým, že každý má právo na svoj názor. Upozornil, že Slovensko sa podľa ústavy neviaže na nijaké náboženstvo. „Práve naopak. Naša krajina je viazaná medzinárodnými záväzkami a zákonmi na dodržiavanie rovnosti medzi mužmi a ženami. Rodová rovnosť je jedným z pilierov, na ktorých je založená Európska únia,“ tvrdí. Názor cirkvi má podľa neho v našej verejnosti určite nejakú váhu, záväzky štátu sú však nespochybniteľné.

Európska únia zakotvuje rovnosť pohlaví medzi základné princípy a zaväzuje členské štáty uplatňovať vo všetkých politikách opatrenia na jej posilňovanie, napríklad v prístupe ku zamestnaniu, v oblasti vzdelania, zdravotníctva, sociálnych vecí či v riešení domáceho násilia. Rodová rovnosť tiež prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti. „V našom boji s nezamestnanosťou je zlepšovanie pracovných príležitostí pre ženy otázkou spravodlivosti, ale tiež je to dobré pre spoločnosť a dobré pre ekonomiku,“ povedal v júni predseda Európskej rady Hermann Van Rompuy, keď Európsky inštitút rodovej rovnosti predstavil prvé hodnotenie členských štátov.

Katolícka cirkev má však svoje argumenty. Pred dvoma mesiacmi na medzinárodnej konferencii v Bratislave sa jej predstavitelia síce zhodli, že existujú problémové oblasti, kde sa nerovnosť mužov a žien prejavuje, ideológiu rodovej rovnosti však nazvali nebezpečnou. Španielsky katolícky biskup Carrasco de¤Puala vtedy uviedol, že namiesto konkrétneho riešenia problémov iba rozdúchava oheň.

Vo štvrtkovom vyhlásení biskupov sa tiež objavila téma tradičného manželstva ako zväzku muža a ženy. Vyzvali ľudí, aby podporovali tradičné manželstvá, ktoré podľa nich súčasná kultúra zosmiešňuje a spochybňuje. Odvolali sa pri tom na štatistiky, podľa ktorých istota či poskytovanie stability stále patria medzi priority mladých ľudí.

Podľa sociologičky Magdalény Piscovej je vyhlásenie cirkvi reakciou na aktuálne dianie v zahraničí. „V Amerike len pred pár dňami ústavný súd zrovnoprávnil zväzky osôb rovnakého pohlavia. Vo Francúzsku zasa pred časom prebehli demonštrácie odporcov, ktorí, naopak, nesúhlasili s vládnym návrhom zlegalizovať homosexuálne manželstvá s právom adoptovať si deti,“ hovorí. Podľa nej zmeny v nazeraní na problém vo svete prinútili aj našu cirkev zaujať stanovisko. Vhodnú príležitosť na verejné prezentovanie vyhlásenia poskytli podľa nej aj cyrilo-metodské oslavy. Práve počas nich sa viac pripomínajú tradičné slovenské hodnoty a s tým súvisí aj väčšia medializácia témy.

© Autorské práva vyhradené

110 debata chyba