Odvody za poistencov štátu majú byť nižšie

, 18.08.2013 20:00, aktualizované: 19.08.2013 08:00
lekár, poisťovňa, zdravotníctvo, nemocnica
Podľa Asociácie súkromných lekárov zníženie platieb štátu a zároveň už zákonom prijaté zvýšenie lekárskych miezd podľa neho zvýši dlhy nemocníc. Autor:

Štát plánuje na budúci rok platiť nižšie zdravotné odvody za svojich poistencov. Ide takmer o tri milióny ľudí, ktorí nemajú príjem. Medzi nimi sú deti, nezamestnaní, dôchodcovia či ženy na materskej. Lekárska verejnosť varuje, že tento krok môže ohroziť zdravotnú starostlivosť a ešte viac zadlžiť nemocnice. Tie totiž musia v budúcom roku zdvihnúť platy lekárom.

V návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý predložilo vláde ministerstvo financií, sa uvádza, že do zdravotného poistenia by malo prísť viac peňazí. Tie pritečú aj z odvodov zamestnancov, živnostníkov a podnikateľov. Rozpočet počíta s tým, že príjem systému zdravotného poistenia bude 4,26 miliardy eur, čo je v porovnaní s plánovaným výberom na tento rok viac o 125 miliónov eur. Štát však chce v budúcom roku uhradiť za svojich poistencov menej o 78 miliónov. Dnes za jedného poistenca odvádza 33,44 eura mesačne, v budúcom roku by to malo byť 32,22 eura.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor si myslí, že ak prejde takýto rozpočet parlamentom, utrpí kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zníženie platieb štátu a zároveň už zákonom prijaté zvýšenie lekárskych miezd podľa neho zvýši dlhy nemocníc a štát bude potom musieť riešiť otázku, ako ich vyrovnať. „Z týchto dôvodov považujem návrh na zníženie platieb za poistencov štátu za nie celkom racionálny a verím, že poslanci o návrhu budú uvažovať ináč,“ dodáva Pásztor.

Ministerstvo zdravotníctva vidí šancu na zvrátenie situácie v rokovaniach s ministerstvom financií. S akým návrhom na ne pôjde, to nechce komentovať. „V súčasnosti sú pre nás prioritou spoločné rokovania s ministerstvom financií, práve preto je predčasné vyjadrovať sa k akýmkoľvek finálnym číslam,“ konštatuje Martina Lidinská z ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne upozorňujú, že znižovanie platieb za štátnych poistencov povedie k zvyšovaniu bremena pracujúcich. „Tí, čo najviac platia, najmenej čerpajú zdravotnú starostlivosť,“ tvrdí Monika Šimunová zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Keďže sa skupina ekonomicky neaktívnych rozrastá, otvárajú sa podľa nej nožnice smerom k pracujúcim. Poistenci štátu sú podľa Judity Smatanovej z Union zdravotnej poisťovne drahší ako ekonomicky aktívni občania. Napríklad dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, dlhodobo chorí ľudia, matky na materskej dovolenke, zo začiatku sa aj zdravotná starostlivosť pre novonarodené dieťa hradí z poistenia matky. „To, že poistenci štátu sú nákladovejší, potvrdzuje aj index rizika nákladov, ktorý sa používa pri prerozdeľovaní poisteného a podľa neho vychádza, že štátny poistenec je v priemere o 117 percent drahší ako ekonomicky aktívna osoba, čo je viac než dvojnásobne,“ uvádza Smatanová.

Navrhované zníženie poistného ide podľa Smatanovej proti každoročnej realite stúpajúcich nákladov zdravotných poisťovní na zdravotné služby. V budúcom roku stúpnu nemocniciam náklady nielen na platy, ale aj na ceny energií.

Platby za poistencov štátu z roka na rok klesajú. V roku 2010 štát platil za svojho poistenca 4,78 percenta z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, budúci rok to budú už len 4 percentá z priemernej mzdy v roku 2012. Návrh rozpočtu počíta, že väčší objem peňazí do systému by mali priniesť ekonomicky aktívne osoby, ktoré prispejú medziročne viac o 41 miliónov eur.

Slovenská lekárska komora vníma rozpočet zatiaľ len ako návrh, ktorý sa zreálni. Návrh v takejto podobe je podľa prezidenta Mariána Kollára nedostatočný a likvidačný. „Komora dlhodobo presadzuje sadzbu na úrovni 5,5 percenta,“ dodal Kollár.

Za koho a koľko platí štát zdravotné poistenie

Štát platí poistné za

 • nezaopatrené deti
 • študentov na vysokej škole, okrem externej formy štúdia
 • zahraničných študentov
 • dôchodcov
 • osoby na materskej
 • osoby, ktoré poberajú rodičovský príspevok
 • osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šesť rokov
 • osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a ktorým nevznikol nárok na dôchodok
 • invalidné osoby
 • väzňov
 • osoby, ktoré poberajú peňažné príspevky za opatrovanie
 • osoby, ktoré sa starajú o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím
 • manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine
 • osoby, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo príspevky k dávke v hmotnej núdzi
 • osoby, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo a nemajú z tejto alebo z inej činnosti príjem
Poistenci v zdravotných poisťovniach
Poisťovňa celkový počet poistencov z toho poistenci štátu
VšZP 3,4 milióna 2,1 milióna
Dôvera ZP 1,4 milióna 0,9 milióna
Union ZP 0,4 milióna 0,3 milióna
poisťovne spolu 5,2 milióna 3,3 milióna
Platby štátu za svojich poistencov
Rok percento z priemernej mzdy spred dvoch rokov mesačné poistné na jedného poistenca
2009 4,9 % 32,77 eura
2010 4,78 % 34,56 eura
2011 4,32 % 32,16 eura
2012 4,00 % 30,76 eura
od júla 2012 do konca roka 2012 4,33 % 31,50 eura
2013 4,25 % 33,44 eura
2014 4,00 % (návrh) 32,22 eura

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravotné poistenie #nemocnice
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku