Slovenské občianstvo možno získať späť aj bez zmeny zákona

Občania, ktorí prišli o slovenský pas prijatím cudzieho občianstva, môžu ho získať späť. A to aj bez zmeny zákona o štátnom občianstve. Môže im to však trvať aj roky.

29.08.2013 09:31
debata (47)

Občania, ktorí prišli o slovenský pas prijatím cudzieho občianstva, môžu ho získať späť. A to aj bez zmeny zákona o štátnom občianstve. Môže im to však trvať aj roky. Pre Slovensko sú cudzincami a musia splniť podmienky na získanie slovenského občianstva. Jednou zo všeobecných podmienok je osemročný nepretržitý trvalý pobyt na Slovensku. Čas sa v niektorých prípadoch môže skrátiť. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra.

„Podľa súčasnej právnej úpravy štátny občan SR stratí slovenské štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo,“ pripomenula Alena Koišová z komunikačného odboru ministerstva vnútra. Zdôraznila, že k strate slovenského občianstva nedôjde, ak získal občan cudzie občianstvo narodením, alebo ak štátny občan SR nadobudol cudzie občianstvo vďaka manželstvu s občanom iného štátu. Doplnila, že občan, ktorý stratil štátne občianstvo SR, môže oň opätovne požiadať.

Aby ho mohol získať, musí splniť zákonom dané všeobecné podmienky. Skôr než podá žiadosť o udelenie občianstva, musí mať nepretržitý trvalý pobyt na území SR osem rokov. Žiadateľ musí byť bezúhonný, nesmie mať súdom uložený trest vyhostenia, nesmie byť proti nemu vedené trestné stíhanie, vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatykača, alebo konanie o administratívnom vyhostení či o odňatí azyl. Musí ovládať slovenčinu slovom i písmom a musí mať všeobecné znalosti o Slovensku. Je tiež nevyhnutné, aby si plnil povinnosti cudzinca na Slovensku – poistenia, dane, odvody a i.

Slovenské občianstvo môže človek podľa zákona získať aj skôr ako po ôsmich rokoch trvalého pobytu. A to napríklad, ak žiadateľ žije v manželskom zväzku s občanom SR v spoločnej domácnosti na území SR najmenej päť rokov pred podaním žiadosti. Alebo ak nemá štátnu príslušnosť a na Slovensku pred podaním žiadosti žil nepretržite najmenej tri roky.

Podmienka osemročného nepretržitého trvalého pobytu nemusí platiť ani pre osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre SR v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo je z iného dôvodu v záujme SR udeliť jej občianstvo aj bez osemročného pobytu. „V takomto prípade si ministerstvo vnútra vyžiada stanoviská od príslušných ústredných orgánov štátnej správy, prípadne od iných inštitúcií a na základe toho vydá rozhodnutie o udelení štátneho občianstva, ktoré je podpísané ministrom vnútra,“ uviedla Koišová. Dodala, že udelenie slovenského štátneho občianstva je závislé aj od kladných bezpečnostných previerok, ktoré trvajú v závislosti od povahy prípadu a krajiny pôvodu žiadateľa.

O slovenský pas môžu prísť pre zákon o občianstve aj ľudia, ktorí dlhé roky, prípadne celý život žijú na Slovensku. Ak by chceli späť slovenské občianstvo a odvolávali by sa na svoj trvalý pobyt na území SR, nepochodili by. „Ak niekto stratí občianstvo SR nadobudnutím cudzieho občianstva, zaniká (stráca) aj pobyt na území SR, takže sa musí opätovne prihlásiť v SR na pobyt ako cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru. Z uvedeného dôvodu nie je naplnená podmienka nepretržitého trvalého pobytu aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR,“ vysvetlil komunikačný odbor ministerstva vnútra.

Zákon o občianstve povoľuje dvojaké občianstvo napríklad cudzincom, ktorí splnia spomínané podmienky vrátane niekoľkoročného trvalého pobytu. Keď prijmú slovenské občianstvo, o svoje pôvodné neprídu. „Ak cudzinec žiada o udelenie štátneho občianstva SR, tak MV SR od neho nežiada stratu (prepustenie) pôvodného štátneho občianstva. Prepustenie žiadame iba v prípade, ak ide o občana Ruskej federácie z dôvodu Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva,“ uviedol komunikačný odbor rezortu vnútra.

47 debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #pas #slovenské občianstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy