Ústavnosť na Slovensku nie je ohrozená, tvrdí Macejková

Ústavnosť na Slovensku nie je ohrozená. Pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky to pre TASR uviedla predsedníčka Ústavného súdu (ÚS) SR Ivetta Macejková.

01.09.2013 16:19
Macejková Foto: ,
Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková.
debata (13)

„Keď sme pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku ÚS hovorili o nevyhnutnosti ochrany ústavnosti, bolo to najmä v kontexte rekapitulácie činnosti ÚS počas jeho 20-ročnej existencie a potreby zachovať kvalitu v jeho rozhodovacej činnosti pri stále sa zvyšujúcom počte sťažností a návrhov, ktoré sú nám doručované,“ pokračovala Macejková.

Doplnila však, že ju mrzí, ako vníma slovenské súdnictvo široká verejnosť. „Nemalou mierou k tomu prispeli niektorí slovenskí politici a niektoré médiá,“ pripomenula. Zdôraznila tiež, že k téme takzvaných mediálnych prestreliek sa už niekoľkokrát vyjadrovala vo svojich vyhláseniach a na jej stanovisku sa ani k dnešnému dňu nič nezmenilo. „Nemám akékoľvek výhrady ku kritike, ak je vecná a konštruktívna. Uznávam právo každého vyjadriť svoj názor a to, samozrejme, aj vo vzťahu k ÚS a k jeho rozhodovacej činnosti,“ uviedla predsedníčka ÚS.

Zdôraznila, že ÚS je apolitický. „Vo svojich rozhodnutiach je a bude nezávislý a nestranný a tým bude napĺňať obsah článku 124 ústavy, ktorý hovorí, že Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti,“ podčiarkla Macejková.

Opätovne pripomenula, že ÚS nedisponuje právom zákonodarnej iniciatívy, a preto nemôže iniciovať zmeny zákonov a ústavy. Môže iba predkladať návrhy a podnety tým orgánom, ktoré majú právo zákonodarnej iniciatívy. „Môžem spomenúť, že v súvislosti s rozhodovacou činnosťou ÚS a narastajúcim počtom sťažností a návrhov doručených ÚS v jednotlivých sledovaných časových obdobiach som upozorňovala na potrebu úpravy legislatívy v zmysle zvýšenia počtu sudcov z 13 na 15 a zníženia počtu právomocí Ústavného súdu,“ dodala. Podľa jej ďalších slov bol v tejto súvislosti vo viacerých médiách prezentovaný názor, že ÚS nepotrebuje viac sudcov, pretože napríklad Česká republika má síce 15 ústavných sudcov, ale aj viac obyvateľov ako Slovenská republika. „Rada by som zdôraznila, že zaťaženie ÚS nemôžeme merať tým, koľko obyvateľov pripadá na jedného ústavného sudcu. V porovnaní s ústavnými súdmi Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka a Maďarska má Ústavný súd Slovenskej republiky ročne najväčší nápad návrhov a sťažností, ročne najviac rozhodnutí, najviac právomocí, ale zároveň najmenej sudcov a najnižší rozpočet,“ vyhlásila predsedníčka ÚS.

Macejková tiež zdôraznila, že rozhodovacia činnosť ÚS si aj napriek neustále narastajúcemu počtu sťažností a návrhov udržuje vysokú kvalitu a vysoký štandard. „Otázkou je, ako dlho sa bude pri neustále sa zvyšujúcom celkovom počte doručených sťažností a návrhov dariť udržiavať narastajúci kvantitatívny trend pri zachovaní kvality jeho rozhodovacej činnosti,“ upozornila.

V snahe zvyšovať ochranu ústavnosti ÚS od začiatku roka 2010 realizuje Projekt Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je zameraný na efektívnejšie realizovanie výkonu rozhodnutí ÚS a zabránenie opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v súdnom konaní, či už občianskom, obchodnom, správnom, alebo trestnom, ako aj v prípravnom konaní.

„Činnosť Ústavného súdu sa snažíme nielen skvalitniť, ale aj priblížiť verejnosti. Zapojili sme sa do projektu OPIS Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorého cieľom je dosiahnuť rýchlejší priebeh konaní pred ÚS a väčšiu dostupnosť informácií o konaniach pre všetkých ich účastníkov, a tým znížiť počet prieťahov v konaniach na súdoch Slovenskej republiky a znížiť sumu vyplácanú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako priznané finančné zadosťučinenie za prieťahy v týchto konaniach,“ uzavrela Macejková.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #Ústavny súd #Macejková #ústava