Nový Občiansky zákonník urýchli aj dedenie

Traja bratia zdedili po rodičoch dom. U notára sa pri dedičskom konaní ešte v roku 2010 dohodli, že dom zostane jednému z nich a ten ostatných dvoch vyplatí. Za tri roky sa nič nezmenilo a bratia za svoj podiel doteraz nedostali ani cent.

05.09.2013 20:00 , aktualizované: 06.09.2013 08:00
podpis, závet, zmluva, dedičstvo Foto:
Ilustračné foto
debata (2)

Jeden z bratov si dom užíva a dvom ďalším nezostalo nič iné, len sa obrátiť na súd. Takýchto a iných podobných sporov pribúda ročne okolo 1 300.

Na okresných súdoch leží agenda vyše 40-tisíc nevybavených dedičských sporov. Tie nielenže zaťažujú súdy, ale dedičia čakajú roky na vybavenie pozostalosti. Aj tento problém by mal zmierniť nový Občiansky zákonník. Dedičské konanie pred notárom trvá v bezproblémových prípadoch krátko, ale spory v dedičských veciach rieši súd dovtedy, kým celý prípad neprerokuje, nevykoná všetky dôkazy a nerozhodne.

Štátna tajomníčka Monika Jankovská hovorí, že v novom zákonníku, ktorý by mal byť dokončený koncom roku 2014, pripravuje ministerstvo pre ľudí viaceré zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu právnej istoty a sprehľadneniu právnych vzťahov. „Uvedomujem si, že je to práve Občiansky zákonník ako základný kódex občianskeho práva, ktorý je najbližšie k občanovi a s ktorým občan prichádza najčastejšie do kontaktu. Preto napríklad vylepšujeme aj dedičské právo, aby bolo možné uzavrieť tzv. dedičskú zmluvu, teda aby sa poručiteľ mohol s dedičmi dohodnúť o rozdelení majetku pre prípad smrti, a tým sa predišlo dlhotrvajúcim dedičským sporom,“ uviedla Jankovská. Notárka Zora Belková tieto zmeny víta. „Pokiaľ by bolo možné na začiatku uzavrieť dedičskú zmluvu, ktorá by zaväzovala všetkých dedičov, myslím, že by sa dalo predchádzať dedičským sporom na súdoch,“ hovorí Belková. Za najväčší problém pri týchto konaniach považuje spory či už o platnosť závetu, alebo ohľadne určenia hodnoty dedičstva.

Nový Občiansky zákonník by mal priniesť aj lepšiu ochranu osobnostných práv či väčšiu právnu ochranu pri uzatváraní zmlúv, ale aj ochranu spotrebiteľov pred podvodníkmi. Legislatívny zámer nového kódexu schválila ešte prvá vláda Roberta Fica. Vládni legislatívci budú musieť prepracovať takmer 880 paragrafov, z ktorých väčšina platí ešte od roku 1964.

Nanovo budú definované aj oblasti zmluvného práva. Rezort chce zaviesť napríklad predzmluvnú zodpovednosť. To by znamenalo, že strany rokujúce o zmluve by mali väčšiu istotu a pre prípad jednostranného neseriózneho ukončenia rokovania aj prípadný nárok na náhradu škody, ktorá druhej strane vznikne. „Osobitne v zmluvnom práve považujem za veľmi výrazný posun zjednotenie a sústredenie všetkých typov zmlúv na jednom mieste – v jednom zákone,“ hovorí štátna tajomníčka.

Nový civilný kódex občianskeho práva by mal tiež riešiť problémy, keď ľudia, ktorých súdy zbavili svojprávnosti, prišli neskôr o svoje majetky, zväčša byty alebo domy. Za posledných desať rokov vzrástol počet súdnych rozhodnutí o vyhlásení právnej nespôsobilosti duševne chorých osôb až takmer o polovicu. Kým v roku 2003 bolo takých rozhodnutí za rok 600, vlani súdy už zbavili svojprávnosti viac ako 1 300 ľudí.

V praxi zmeny budú znamenať, že takýto človek by mohol určiť, akým spôsobom budú v prípade jeho neschopnosti samostatne sa rozhodovať spravované jeho majetkové alebo iné záležitosti. Menoval by tiež správcu alebo podporujúcu osobu, ktorá bude tieto záležitosti spravovať. Tú by potom schválil súd.

Rezort spravodlivosti v rekodifikácii vyše 40-krát novelizovaného zákonníka uvažuje o tom, že prepíše aj paragrafy, ktoré stanovujú náhradu škody. Počíta aj s tým, že ak cestovka svojim klientom nezaručí takú dovolenku, za akú si zaplatili, budú môcť od nej na súde žiadať odškodnenie aj za stratu radosti z dovolenky. A nielen za to, že nefungovali niektoré služby, ktoré si zaplatili. Ustanovenia, ktoré sa týkajú náhrady škody a nemajetkovej ujmy, by sa podľa návrhu rezortu mohli rozšíriť aj o náhradu škody spôsobenej zvieraťom a vecou. Upraviť by sa mala aj náhrada za vytrpené bolesti a sťažené spoločenské uplatnenie.

Čo prinesie nový Občiansky zákonník

  • Urýchli dedičské konanie s možnosťou spísať dedičskú zmluvu. Poručiteľ sa dohodne s dedičmi na rozdelení majetku, čím sa predíde dedičským sporom.
  • Nanovo budú zadefinované aj oblasti zmluvného práva. Zavedie sa tzv. predzmluvná zodpovednosť, čo v prípade nedodržania zmluvy umožní druhej strane nárok na náhradu škody.
  • Všetky typy zmlúv budú v jednom zákone. To umožní predísť početným sporom o to, či je zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, alebo podľa noriem obchodného práva.
  • Obmedzí sa aj možnosť zbavovať ľudí súdmi svojprávnosti. Zaviesť sa majú tzv. pomocné opatrenia, ktoré umožnia ochranu práv týchto osôb, a to napríklad aj prostredníctvom súdom odobrenej tretej osoby.
  • Upravia sa náhrady osobnej ujmy, ktoré stanovujú náhradu škody, klienti cestoviek tak budú môcť napríklad žiadať odškodnenie aj za stratu radosti z dovolenky, náhradu škody spôsobenej náhodou, informáciou alebo radou, zvieraťom alebo vecou

(vv, MS SR)

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #súd #Občiansky zákonník #dedičské spory #notár