Nepoctivým exekútorom klepnú po prstoch

Živnostník zo stredného Slovenska zaplatil všetky dlžoby, ktoré mal na odvodoch do Sociálnej poisťovne, peniaze však skončili vo vrecku exekútora.

07.09.2013 15:53
Borec Foto: ,
Ministerstvo spravodlivosti, ktorému šéfuje Tomáš Borec, predložilo novelu Exekučného poriadku, ktorú tento týždeň schválil parlament.
debata (9)

O tom, že zlyhal exekútor, nemala poisťovňa žiadne informácie. Ďalší exekútor zablokoval invalidnej dôchodkyni z východného Slovenska účet, keby jej nepomohli známi, nemala by z čoho žiť a platiť účty. A to len preto, že podvodná firma vymáhala od nej dlh 5-tisíc eur, hoci dôchodkyňa si od nej nikdy nič neobjednala ani nekúpila. O tom, že jej hrozí exekúcia, nevedela a nemala preto možnosť sa proti nej ani odvolať. Až jej advokátka zistila, že v Čechách sa pre podvodné konanie tejto firmy obrátili na políciu a súdy už stovky ľudí.

Práve desiatky medializovaných prípadov konania nepoctivých exekútorov, urýchlili prijatie zmien v Exekučnom poriadku. Od novembra by sa mala zmeniť kontrola exekútorov pri nakladaní s peniazmi vymoženými pri exekúcii. Exekútor si nebude môcť peniaze z exekúcie nechať pre seba, ale bude ich musieť vložiť na osobitný bankový účet, a to bezodkladne po tom, čo mu boli zaplatené. Z neho exekútor musí do troch dní od ich prijatia vyplatiť získané peniaze tomu, kto o exekúciu požiadal. Číslo osobitného bankového účtu a jeho zmenu je exekútor povinný oznamovať komore, ktorá ho zverejní na svojom webe.

Z prostriedkov, ktoré exekúciou získal, si bude môcť exekútor strhnúť na svoje trovy maximálne 24 percent. Takisto ten, čo o exekúciu požiadal, už nebude môcť vymáhať peniaze od dlžníka po tom, čo dlžník dlh exekútorovi zaplatil. Novelu Exekučného poriadku schválil tento týždeň parlament, ak ju podpíše prezident, začne platiť od 1. novembra.

Za chyby im komora bude môcť pozastaviť činnosť

Prijaté zmeny majú podľa šéfa rezortu spravodlivosti Tomáša Boreca prispieť k zvýšeniu právnej istoty a nepriamo aj k vyššej ochrane spotrebiteľa. „Vďaka účinnejšiemu systému vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti, bude možné očistiť exekútorský stav od nepoctivých a neprofesionálnych členov,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Slovenská komora exekútorov s prijatými zmenami v zákone súhlasí. „Privítali sme kroky zvyšujúce transparentnosť a kontrolu exekútorov. Trváme však na tom, aby sa prípadné postihy diali adresne voči porušovateľom zákona, nie paušálne voči celej profesii,“ odmietla kritiku celej komory hovorkyňa komory exekútorov a dlhoročná exekútorka Slavomíra Kolesárová.

Do zákona sa dostal aj pozmeňujúci návrh poslanca Antona Martvoňa (Smer), podľa ktorého ak exekútor nezaplatí v komorou stanovenej lehote členský príspevok alebo pokutu za svoje pochybenie uloženú komorou, napríklad keď neodviedol celú vymoženú časť výživného oprávnenej osobe, tak sa dopustí závažného disciplinárneho previnenia. Za to mu bude môcť byť pozastavená činnosť. „Tento návrh nepriamo pomôže aj občanom tým, že exekútori budú disciplinovanejší a uložené sankcie komorou už nebudú iba symbolické, ale aj represívne,“ upozornil Martvoň.

Exekútor už nebude môcť byť hocikto

Dôležitá je aj ďalšia prijatá zmena, zavedenie nového spôsobu obsadzovania funkcie súdneho exekútora. Vymenuje ho minister výlučne na základe výsledkov výberového konania. To bude otvorené pre všetkých, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. Výberové konanie bude vyhlasovať minister spravodlivosti pre územný obvod krajského súdu. Vo výberovej komisii budú ľudia nominovaní komorou, ministrom spravodlivosti a súdnou mocou a výbery exekútorov budú verejné.

Novela predĺžila aj povinnú prax. Exekútorom bude môcť byť len ten, kto mal aspoň 5 rokov právnej praxe, z toho najmenej 3 roky exekučnú prax. Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax, maximálne však 2 roky. Koncipientom u exekútora sa takisto ako advokátskym koncipientom predĺži koncipientska prax z troch na päť rokov.

Prísnejšie budú aj disciplinárne postihy exekútorov. V kárnom konaní voči exekútorom sa zavedie náhodný výber disciplinárneho senátu zvlášť pre každé disciplinárne konanie. Celý priebeh disciplinárneho konania, ktorý dosiaľ upravoval vnútorný predpis komory sa uzákonil, takže ho komora nebude môcť svojvoľne meniť. Databázy predsedov disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov bude zverejňovať komora na svojom webe.

Vyššia transparentnosť sa dosiahne aj zverejňovaním dôležitých skutočností týkajúcich sa postavenia a činnosti exekútorov. Verejnosť bude mať prístup aj k informácii o prerušení, pozastavení a zániku výkonu funkcie exekútora, informácii o zástupcovi a náhradníkovi exekútora.

Tieto zmeny však nie sú posledné, čo exekútorov čakajú. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje na jeseň rozsiahlejšiu novelu, ktorá má exekučné konanie zrýchliť. Tá počíta s celkom novými inštitútmi a bude sa týkať samotného exekučného konania. Súčasťou týchto zmien bude aj prijatie nových pravidiel rozhodcovského konania.

Najdôležitejšie zmeny v Exekučnom poriadku

 • exekútor bude musieť peniaze vymožené v exekúcii ukladať na osobitný účet
 • z vymožených peňazí si ako trovy konania môže ponechať maximálne 24 percent
 • exekútorom už nebude môcť byť každý právnik, miesta sa budú obsadzovať výberovým konaním
 • sprísnia sa disciplinárne konania voči exekútorom
 • exekútor môže vymáhať pohľadávky zrážkami zo mzdy, penzie, ale aj z iných príjmov:
  • predajom hnuteľných vecí – nábytok, televízor, chladnička, auto
  • predajom nehnuteľnosti – byt, dom, záhrada, chata
  • predajom cenných papierov
 • exekútor nesmie zo zákona siahnuť na 60 percent aktuálneho životného minima, teda dlžníkovi musí nechať 116,75 eura (vv, MS SR,)

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #dlhy #vymáhanie #Exekútor #dlžník