Obrátené hypotéky majú šancu. Ak budú ošetrené zákonmi

, 15.09.2013 16:00
dôchodca
Starších ľudí v najbližších rokoch rapídne pribudne. Autor: ,

K myšlienke obrátenej hypotéky, ktorá by dôchodcom mala priniesť k penzijným dávkam aj ďalšie financie na starobu, sa verejnosť zatiaľ stavia skôr záporne.

Starých ľudí však v najbližších rokoch rapídne pribudne a rastúce ceny za opatrovanie ich môžu donútiť, aby využili tento produkt. Ministerstvo vnútra pripúšťa, že by ho mohla ponúkať aj budúca štátna realitná agentúra, ktorú plánuje založiť.

V USA funguje hypotéka „naruby“ už viac desaťročí. Jej princíp je jednoduchý. Penzista sa dohodne s príslušnou agentúrou, že jej odkáže dom či byt. Tá mu zaň zaplatí peniazmi, naraz či formou mesačnej renty, a nechá ho v ňom ďalej žiť. Až kým neumrie, prípadne sa nepresťahuje do domova seniorov. Občan teda v tomto prípade neplatí hypotekárnej spoločnosti, ako je to obvyklé, ale presne naopak.

Podľa komunikačného odboru rezortu vnútra rokovania o podobe budúcej štátnej realitnej agentúry práve prebiehajú. Najmä však v súvislosti s jej hlavnou úlohou – spravovať a narábať s budovami v majetku štátu. „No nie je vylúčené, že budeme hovoriť aj o inštitúte reverzných hypoték. Subjekty, ktoré ich zabezpečujú v zahraničí, sú však súkromné, nie štátne spoločnosti,“ uviedol v stanovisku.

Podľa Michala Němca, spoluautora Národnej stratégie aktívneho starnutia, by však spoluúčasť štátu na ponuke produktu mohla byť výhodou. Domy a byty, ktoré by takto štátna realitka získala, by sa neskôr mohli využívať ako nájomné. Tie dnes na Slovensku chýbajú, čo ľuďom bráni sťahovať sa za prácou.

„Reverzné hypotéky by mohli vytvoriť štvrtý dôchodkový pilier,“ tvrdí Němec, inak aj zakladateľ DDS Tatry-Sympatia, ktorá spravuje úspory občanom zapojeným do tretieho doplnkového penzijného piliera.

Príklady podobných produktov v zahraničí

  • Equity Release Scheme (Schéma spätného prenájmu aktív) alebo Lifetime Mortgage (Doživotný hypotekárny plán) sa vo Veľkej Británii poskytuje občanom vo veku najmenej 55 rokov, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na Britských ostrovoch s trhovou cenou nad definovanú minimálnu hodnotu. Na trhu pôsobí deväť veľkých finančno-realitných spoločností a koncom roka 2010 bola celková hodnota nehnuteľností v týchto schémach približne 800 miliónov libier.
  • Reverse Mortgage (Reverzná hypotéka) je produkt určený občanom Spojených štátov, najmenej 62-ročným, ktorí nehnuteľnosť obývajú trvalo. Ku koncu roka 2010 bolo aktívnych 493 815 zmlúv.

V slovenských podmienkach ľudí od tohto typu hypotéky odrádza viacero dôvodov. Seniori napríklad chcú majetok odovzdať deťom, prípadne nehnuteľnosť predať sami a z výnosu zaplatiť pobyt v zariadení. Majú zlé skúsenosti s rôznymi bankovými či realitnými spoločnosťami, ktorým záleží najmä na vlastných ziskoch. Obávajú sa tiež, že náhle ochorejú, budú musieť dom opustiť a pri opatere v domove už rentu nedostanú. Prekážať im môžu aj vysoké správne poplatky pre agentúry.

„Určite by som však vopred tento projekt nezatracoval. Pre mnohých osamelých dôchodcov by už teraz predstavoval zaujímavú možnosť riešenia niekedy až bezvýchodiskovej situácie. Do budúcnosti je šancou pre súčasných ľudí v produktívnom veku, ktorým už pomaly nebude mať kto prispievať na dôchodky,“ mieni sociológ Stanislav Buchta.

„Pravdaže, všetko bude závisieť od nastavenia systému,“ súhlasí Němec. Podľa neho bude nevyhnutné pripraviť najprv osobitný zákon o realitnej dôchodkovej schéme. Takisto by sa museli zákonom upraviť zásady vzniku a fungovania finančno-realitných spoločností, ktoré by reverzné hypotéky ponúkali.

Účastnícku zmluvu by podľa počiatočných úvah mohol s poskytovateľom hypotéky uzavrieť iba slovenský občan, ktorý má nárok na dôchodok a zároveň vlastní nehnuteľnosť, ktorá sa takisto nachádza na slovenskom území. Prípadne by mohlo ísť o manželov ako bezpodielových spoluvlastníkov. Od poskytovateľa by mali dostať jednak garanciu dožitia v predanej nehnuteľnosti, jednak doplnkový príjem. Časť ceny nehnuteľnosti by sa im variantne mohla vyplatiť hneď po uzavretí zmluvy a časť vo forme mesačného príspevku.

Dôchodca by sa tak vlastne stal nájomníkom nehnuteľnosti a do katastra by sa ako nový majiteľ zapísala hypotekárna spoločnosť. Zápis by však obsahoval ťarchu doživotného užívania pôvodným vlastníkom. „Nádej a perspektívu tento produkt má. Prípadné zistené legislatívne nedostatky by však bolo treba okamžite odstrániť, aby sa predovšetkým zabránilo jeho zneužívaniu. Starí ľudia sú dôverčiví a bezbranní, príležitosť obrať ich o posledné nesmú dostať ďalší šmejdi,“ uzatvára Buchta.

Anketa Čo si myslíte o zavedení reverznej hypotéky?

František (71), Bratislava: Nesúhlasil by som s takýmto návrhom, pretože sa ma to netýka. Mám deti a vnúčatá, ktoré by mohli po nás dediť. V byte bývam ešte s dcérou. Možno by to bolo zaujímavé pre tých seniorov, ktorí bývajú sami, nemajú deti a nemá sa kto o nich postarať. Takto by som si to vedel predstaviť. Pre mňa však tento model určite neprichádza do úvahy a nevyužil by som ho.

Stanislav Filipko (69), Modrý Kameň: S možnosťou získať reverznú hypotéku ako dôchodca súhlasím. Nie každý človek v staršom veku sa totiž môže spoliehať na to, že jeho deti mu budú môcť prispievať peniazmi na život. Ja som v pozícii, že mám primeraný príjem do domácnosti, no väčšina dôchodcov dostáva dôchodok vo výške nedostačujúcej na normálny život.

Zoltán (65), Bratislava: Je to zaujímavý návrh, ani sa mi nechce veriť, že s takým niečím by naša vláda mohla prísť. Na 99 percent s tým súhlasím, deti mám rozlezené po Slovensku, samy majú čo robiť, aby sa postarali o svoje vlastné rodiny. My sme s manželkou sami a naše dôchodky sú malé. Mám 420 eur mesačne a to môžem byť ešte rád, pretože ľudia dostávajú oveľa menej. Zaujíma ma však, ako by to vlastne fungovalo. Koľko by sme mesačne dostávali? Podľa čoho by to vypočítali? Navyše je otázne, čo by sa stalo, ak by som žil dlhšie a peniaze, z ktorých bola vypočítaná hodnota bytu, by mi už boli vyplatené. Bude to nejako ošetrené? Tiež sa môže stať, že príde iná vláda a tá to zmení, lebo dnes je doba taká.

Štefan Chmelár (66), Veľký Krtíš: Ako pomoc pre ľudí, ktorí žijú sami, nemajú deti a nemá kto po nich zdediť dom, je táto možnosť podľa mňa vítaná. Určite to pomôže aj dôchodcom s nižšími dôchodkami, ktorí majú problém napríklad s platením za elektrinu či inými nákladmi. Peniaze, ktoré by mesačne dostávali za predaj domu od hypotekárnej spoločnosti, by im určite pomohli dôstojnejšie žiť.

Edita (71), Bratislava Neverím tomuto systému, že by to mohlo fungovať. Vláda pripravuje rôzne alternatívy, ktoré vôbec nie sú dobré. To, čo funguje niekde v zahraničí, ešte neznamená, že to bude fungovať aj u nás, nemôžeme sa v tomto porovnávať s inými vyspelejšími štátmi, od ktorých sa niektoré systémy preberajú. Podľa mňa je to, ako keď sa topiaci chytá slamky.
(ben, ri)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#hypotéka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku