Kaliňák: Na Slovensku je zrejme viac ako zákon osobnosť prednostu

Reforma verejnej správy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) sa dramaticky vyvíja a pokračuje podľa plánu.

19.09.2013 13:37
Kaliňák Foto: ,
Minister vnútra Robert Kaliňák
debata (22)

Na štvrtkovom treťom pracovnom stretnutí organizovanom predsedom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igorom Chomom (Smer) venovanom reforme ESO to vyhlásil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Na margo úspor, ktoré má reforma priniesť v rozsahu viac ako 700 miliónov eur, Kaliňák povedal, že sa momentálne prerokovávajú s jednotlivými rezortmi. „ESO už dnes z pohľadu úspor neznamená len úspory v oblasti miestnej štátnej správy, prehupuje sa do druhej časti, ktorá predstavuje úspory v ústredných orgánoch štátnej správy. Niektoré rezorty sú na tom lepšie, niektoré horšie,“ priznal s tým, že podrobnú štruktúru úspor by chcel predstaviť do niekoľkých týždňov po skončení rokovaní o budúcoročnom štátnom rozpočte. Odstrániť chcú hlavne duplicity, ktoré sa vyskytujú vo viacerých inštitúciách.

Ako zaujímavosť Kaliňák uviedol, že na Slovensku je zrejme viac ako zákon samotná osobnosť prednostu alebo konkrétny úradník, čo by nemalo byť. „Stávalo sa tiež, že živnostenské listy vyzerali inak v Bratislave a inak v Košiciach napriek jasným metodickým pokynom. Tieto zistenia boli prekvapivé,“ povedal. Zároveň sa podľa jeho slov ukazuje, že v určitých dňoch v týždni by malo byť na úradoch viac ľudí. Chce to teda prispôsobiť krivke prílevu žiadostí.

Začiatkom októbra má podľa Kaliňáka začať fungovať nové školiace stredisko pre úradníkov, ktoré má zabezpečiť ich profesionálnejší prístup. „Nechceme objavovať teplú vodu, ale vychádzame z najlepších praxí v jednotlivých úradoch na Slovensku,“ informoval. Jedným zo vzorov bude úrad v Stropkove, kde je spokojnosť občanov v rámci SR najvyššia.

Reforma ESO prinesie od októbra zánik 248 úradov miestnej štátnej správy a následný vznik 72 okresných úradov (Bratislava a Košice budú mať po jednom okresnom úrade), na čele ktorých budú prednostovia menovaní vládou. Na jeseň teda zaniknú obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra. Ich pôsobnosť sa presunie na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

„Každý občan by mal mať v okrese jedno miesto, kde sa môže obrátiť a vybaviť celú agendu, ktorú so štátom má,“ uviedol Kaliňák s tým, že sa začínajú vytvárať predpoklady na vznik klientskych centier a okresných úradov. Prvé klientske centrá, ktoré budú kontaktným miestom, kde občan vybaví všetko, sa budú otvárať v roku 2014. Niektoré pilotné projekty však budú otvárané už tento rok.

Zámerom reformy ESO je aj zabránenie kontaktu medzi občanom a úradníkom, ktorý o jeho veci rozhoduje. Podľa Kaliňáka to má aj protikorupčný charakter. „Bude to podobné ako v banke, ktorá rozhoduje o úvere pre občana bez jeho prítomnosti,“ vysvetlil.

ESO má byť najväčšia reforma štátnej správy od roku 1989. Ambíciou ministerstva vnútra je nielen ušetriť výdavky, ale tiež zefektívniť fungovanie a zlepšiť dostupnosť verejnej správy pre občana. Jej prvá fáza znamenala zánik 64 špecializovaných krajských úradov, ktorých pôsobnosť a kompetencie sa presunuli od januára 2013 na iné štátne inštitúcie. Zrušené boli krajské úrady životného prostredia, krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie či krajské pozemkové, lesné a katastrálne úrady.

Celá reforma by mala podľa Kaliňáka do konca tohto volebného obdobia priniesť aj vyššiu úsporu ako pôvodne avizovaných 700 miliónov eur. Prepúšťanie úradníkov sa však až do fázy optimalizácie v roku 2014 neplánuje.

22 debata chyba
Viac na túto tému: #ESO #reforma #verejná správa #Robert Kaliňák
Flowers