Za prieťahy navrhol Borec disciplinárky pre sedem sudcov

Minister spravodlivosti Tomáš Borec podal tento rok návrhy na začatie disciplinárneho konania voči siedmim sudcom, ktorí podľa neho porušili právo účastníkov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

29.09.2013 08:36
Borec Foto: ,
Minister spravodlivosti Tomáš Borec
debata (8)

„Prieťahy v súdnom konaní sú najčastejším dôvodom, pre ktorý minister spravodlivosti podáva návrhy na začatie disciplinárneho konania,“ uviedla hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová. Na ústavnom súde v prvom polroku uspela so sťažnosťou na prieťahy takmer stovka sťažovateľom, ktorým priznali dovedna takmer pol milióna eur.

Ústavný súd každý mesiac dáva ministerstvu spravodlivosti prehľad svojich rozhodnutí o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa ústavy a na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa príslušného článku Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Príslušný útvar ministerstva potom preveruje subjektívne zavinenie sudcov v prípadoch, v ktorých ústavný súd svojim nálezom konštatoval prieťahy v konaní. Ak takéto zavinenie zistí, pripravuje pre ministra spravodlivosti návrhy na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti daného sudcu. „V roku 2013 boli na základe nálezov ÚS SR podané štyri návrhy na začatie disciplinárneho konania voči sudcom,“ poznamenala hovorkyňa. V niektorých prípadoch, kde ústavný súd konštatoval súdne prieťahy, vyvodili disciplinárnu zodpovednosť voči dotknutým sudcom predsedovia súdov. V ostatných prípadoch vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti konal minister spravodlivosti na základe podnetov od tretích subjektov, ktoré ich doručili ministerstvu spravodlivosti.

Ústavný súd SR v prvom polroku 2013 priznal v 102 prípadoch sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 457 900 eur. Je to o 85 480 eur viac ako v rovnakom období minulého roka. Ústavný súd SR rozhodol 5 702 sťažností fyzických a právnických osôb. Z celkovej priznanej sumy odklepli za zbytočné prieťahy 99 sťažovateľom finančné zadosťučinenie vo výške 449 900 eur. Trom sťažovateľom za porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu ÚS priznal 8-tisíc eur.

Najvyššie primerané finančné zadosťučinenie, a to 86-tisíc eur je sťažovateľom povinný uhradiť Okresný súd Nové Zámky, z toho 84-tisíc eur je povinný uhradiť 28 sťažovateľom, ktorých právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov bolo porušené v rámci jedného konania vedeného Okresným súdom Nové Zámky. Ďalším v poradí je okresný súd Žilina, ktorý má uhradiť sťažovateľom 48 900 eur. „Súbežne so zvyšujúcim sa celkovým počtom podaní doručených ústavnému súdu sa zvyšuje aj počet sťažovateľov, ktorým bolo v dôsledku porušenia ich základných práv priznané primerané finančné zadosťučinenie, pričom vzrástla aj celková priznaná suma,“ uviedla predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #súdy #odškodné #Borec #minister spravodlivosti #súdne prieťahy