Každé piate dieťa je týrané, môže ich byť viac

Slovenské deti sú vystavené týraniu v rodinách viac, ako si to dokáže naša spoločnosť pripustiť.

07.10.2013 20:00 , aktualizované: 08.10.2013 08:00
dieťa, týranie, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata (56)

Závažné zistenia odhalil vôbec prvý národný prieskum po vyše desiatich rokoch. Z jeho predbežných výsledkov vyplýva, že je týrané každé piate dieťa. Konečný počet pritom môže byť ešte vyšší, definitívne výsledky prieskumu totiž budú známe až koncom októbra. Ide o alarmujúce čísla, pred ktorými už nikto podľa odborníkov nebude môcť zatvárať oči a zmenami bude musieť prejsť celá spoločnosť.

Z doterajších zistení vyplýva, že skúsenosť so psychickým alebo s fyzickým násilím má až približne pätina detí na Slovensku. Toto číslo však môže byť ešte vyššie. „Sú to alarmujúco vysoké čísla. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to, že na Slovensku trpí nejakou formou násilia približne 200-tisíc detí,“ hovorí Ivan Leitman z občianskeho združenia Náruč, ktoré sa zaoberá pomocou týraným deťom.

Prieskum, ktorý robil Inštitút pre výskum práce a rodiny, bol anonymný a uskutočnil sa medzi deťmi na 148 základných školách. Zúčastnilo sa na ňom 1¤560 detí vo veku 14 až 16 rokov. Niektoré z nich v dotazníku písali aj o vlastných skúsenostiach s násilím, iné potvrdzovali, že vo svojom okolí poznajú deti, ktoré sa jeho obeťami stali. Podľa prvých výsledkov tohto prieskumu sú najrozšírenejšími formami násilia na deťoch psychické a fyzické týranie. Prieskum bol zameraný na výskyt násilia v rodinnom prostredí, šikanovanie medzi deťmi na školách do výsledkov nie je zahrnuté.

Psychickému týraniu bolo vystavených takmer 23 percent detí, fyzickému 22,3 percenta. Sexuálne zneužívanie sa vyskytlo u 10,8 percenta detí a zanedbávanie zo strany rodičov u vyše 9,4 percenta. Tieto čísla uvádza v správe Kvetoslava Repková z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorá sa venuje násiliu na deťoch so zdravotným postihnutím. Repková zároveň upozorňuje, že deti so zdravotnými problémami priznali skúsenosti s rôznymi formami násilia dvojnásobne častejšie. Samotné deti podľa tejto správy uviedli, že vo svojom okolí poznajú najčastejšie zanedbávané dieťa (44 %) a psychicky týrané (33 %), menej často poznajú fyzické týrané (22 %) a sexuálne zneužívané (5 %).

Prieskum si dalo vypracovať ministerstvo práce koncom minulého roka po škandále, keď v bratislavskom byte polícia našla telo tri roky mŕtvej týranej Lucky. Podrobnejšie výsledky majú byť známe až koncom októbra. „Výskum ešte nie je uzavretý. Presnejšie odhady, ktoré budú zohľadňovať aj alternatívu rizika, budú k dispozícii koncom októbra,“ uviedol Milan Fico z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý prieskum viedol.

Odborníkov, ktorí pracujú s týranými deťmi, jeho prvé zverejnené výsledky neprekvapili. „Predpokladali sme to a už roky upozorňujeme na to, že výskyt násilia na deťoch je vyšší, ako sa v spoločnosti predpokladá, len nikto tomu neveril. Podobný výskyt násilia zaznamenávajú aj v okolitých a iných európskych krajinách,“ hovorí Mariana Kováčová z neziskovej organizácie Slniečko, ktorá sa zaoberá pomocou týraným deťom.

Násilie sa podľa nej nevyskytuje len v rodinách, ktoré nemajú ani v okolí „dobrú povesť“, vyskytuje sa aj v rodinách, ktoré majú dobré materiálne zázemie a rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní. „Aj preto treba o týchto problémoch hovoriť, je to problém celej spoločnosti,“ zdôrazňuje Kováčová.

PIANO

Prečítajte si komentár Mariána Repu Doživotná trauma.

Prieskum sa detí pýtal na rôzne prejavy štyroch foriem násilia. Podľa Leitmana najnebezpečnejšie sú ťažko odhaliteľné formy ako psychické násilie a sexuálne zneužívanie. „Psychické týranie nie je viditeľné, ani v domácnosti nemusí byť hluk, ktorý by okolie vnímalo. Je to najnebezpečnejší spôsob ubližovania,“ hovorí. Podobne je to aj v prípade sexuálneho zneužívania. „Aj pri psychickom týraní, aj pri sexuálnom zneužívaní nebýva väčšinou zranenie viditeľné navonok, zranená je duša. A čím dlhšie také násilie dieťa zažíva, tým ničivejšie následky to môže mať,“ upozorňuje Leitman.

Prípady týraných a zneužívaných detí preto treba podľa neho odhaliť čo najskôr. „Mali sme dievčatko, ktoré sa k nám dostalo ako päťročné. Bolo fyzicky týrané, spočiatku strávilo nejaký čas len v nemocnici, pretože malo viaceré fraktúry lebečnej kosti a tiež sme mali podozrenie, že bolo sexuálne zneužívané,“ spomína Leitman. Bolo veľmi bojazlivé, ťažko si vytváralo kontakty s inými ľuďmi a keď malo nastúpiť do školy, vyzeralo to na špeciálnu školu. „Dostalo sa však do náhradnej rodiny, s ktorou sme ďalej pracovali, a postupne prešlo do bežnej školy. Dnes je to úspešná stredoškoláčka,“ hovorí Leitman.

Aj Kováčová sa v praxi stretáva s deťmi, ktoré im privedú „so zlomenou rukou, ale aj srdcom“, a dnes sú z nich šikovní stredoškoláci. „Horšie sú prípady, keď sa aj vyšetrovanie nedotiahne do konca. Dievčatá, ktoré boli sexuálne zneužívané, a opakovane sa musia výpoveďami vracať k tomu, čo prežili, potom samy hovoria, že to radšej nemali nikomu hovoriť,“ upozorňuje Kováčová.

Konečné výsledky prieskumu by mali byť podkladom pre Národnú stratégiu ochrany detí pred násilím, ktorú má rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť do konca októbra. Odborníci, ktorí pracujú s týranými deťmi, od nej očakávajú v prvom rade vytvorenie systému spolupráce medzi jednotlivými rezortmi tak, aby sa prípady týrania detí podarilo čo najskôr odhaliť. „Nie je to vecou len rezortu sociálnych vecí a sociálnych pracovníkov. Treba, aby do prevencie týrania detí boli zaangažovaní aj zdravotníci, lekári, učitelia,“ hovorí Kováčová. Aj Leitman dúfa, že do budúcnosti sa zlepší spolupráca medzi rezortmi a práca v teréne pri vyhľadávaní týraných detí. „Kým sa znova nestane tragédia ako v prípade Lucky,“ dodáva.

Formy týrania dieťaťa

 • telesné týranie aktívnej povahy – zatvorené/otvorené poranenia, mnohopočetné zranenia, tržné rany, podliatiny, bitie, zlomeniny, krvácanie, dusenie, otrávenie, popálenie, smrť
 • telesné týranie pasívnej povahy – nedostatočná výživa až vyhladovanie, nedostatok v bývaní, ošatení, v zdravotnej a výchovnej starostlivosti
 • psychické týranie aktívnej povahy – nadávky, ponižovanie, vyhrážanie, strašenie, stres, šikanovanie, verbálna agresia
 • psychické týranie pasívnej povahy – nedostatok podnetov, zanedbanie duševné aj citové, ide všeobecne o zanedbanosť a zanedbávanie
 • sexuálne zneužívanie – sexuálne hry, ohmatávanie, manipulácia v oblasti erotogénnych zón, znásilnenie, orálny sex, incest
 • sexuálne zneužívanie pasívnej povahy – exhibícia, video, foto, audiopornografia

Znaky, podľa ktorých spoznáme psychicky týrané deti

 • známky fyzického, mentálneho alebo emocionálneho oneskorenia vo vývoji, neúmerné reakcie na svoje chyby, ustavičné podceňovanie sa
 • obavy z nových situácií, sebaubližovanie až suicidálne pokusy, neurotické prejavy, drogy
 • neprimeraná reakcia na bolesť – v oboch smeroch, teda akoby ju vôbec necítili alebo hystéria kvôli nepatrnému podnetu
 • prejavy neistoty vo vzťahoch s väčšinou ostatných ľudí, neschopnosť nadviazať priateľstvo a udržať si ho
 • ich správanie je nadmerne pasívne alebo, naopak, extrémne agresívne
 • obavy a vyjadrenia, že dieťa nemá nikto rád, že nemá cenu, že si nič nezaslúži a pod., obavy a vyjadrenia z možného potrestania
 • nedôvera k dospelým ľuďom, ktorí sa deťom snažia pomôcť, alebo, naopak, až prílišná závislosť od nich a prejavovanie nadmernej vďačnosti za prejavenú pozornosť
 • obviňovanie sa za všetko možné, presvedčenie dieťaťa, že ho nikto nemá rád

Znaky, podľa ktorých spoznáme fyzicky týrané deti

 • poranenia alebo popáleniny nevysvetliteľného pôvodu, ich opakovaný výskyt, nepravdepodobné zdôvodnenia týchto poranení dieťaťom alebo rodičom, prípadne inou osobou
 • nechuť hovoriť o poraneniach
 • neochota dieťaťa prezliekať sa na telocvik, prípadne chodiť v krátkych nohaviciach a tričku i v horúcich dňoch
 • opakovaný strach ísť domov a strach zo stretnutia s rodičmi
 • uhýbajú pri pohladení (čakajú facku), k dospelým pristupujú zboku

© Autorské práva vyhradené

56 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #týradnie