Väzni budú môcť pomáhať v krízových situáciách

Odsúdení väzni budú môcť pomáhať pri verejnoprospešných prácach počas krízových a mimoriadnych situácií. Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v utorok podpísal prezident Ivan Gašparovič.

05.11.2013 14:34
Väzenie, väzni Foto:
Ilustračné foto.
7

Riaditeľ ústavu po novom bude môcť zaradiť odsúdených na výkon prác mimo ústav za podmienky, že nebude priamo ohrozený ich život. Odsúdení by tak mohli pomáhať obyvateľom, štátu a hlavne samospráve pri protipovodňových opatreniach, pri živelných pohromách a ich predchádzaní, po haváriách, katastrofách či po teroristických útokoch. „Týkať sa to bude hlavne odsúdených umiestnených v 1. stupni stráženia, kde je v súčasnosti približne 4 700 odsúdených a v prípade potreby sa budú dať doviezť na miesto vyžadujúce pomoc,“ vysvetlil poslanec za Smer Anton Martvoň, ktorý zmenu navrhol.

Vládny poslanec pripomenul, že aj v súčasnosti majú obyvatelia Slovenska, ktorí nie sú v ústavoch na výkon väzby, zo zákona na výzvu kompetentných povinnosť bezplatne poskytnúť pomoc i prostriedky pri predchádzaní a odstraňovaní následkov mimoriadnych situácií. Vojaci podľa jeho slov mnohokrát plnia vrecia s pieskom, pričom odsúdení v tom čase nečinne ležia v ústavoch alebo za štátne peniaze pozerajú televíziu.

„Takto by museli podobne ako osoby na slobode v prípade potreby v krízových alebo v mimoriadnych situáciách pomáhať štátu alebo samospráve plniť vrecia s pieskom pri povodniach, v zime počas snehových kalamít by pomáhali odpratávať sneh z ulíc alebo čistiť pozemné komunikácie. Zároveň by mnohí získali aspoň minimálne pracovné návyky,“ dodal Martvoň.

Ako disciplinárnu odmenu za slušné správanie sa vo väznici a za účasť na prácach pri mimoriadnych situáciách môže riaditeľ väznice rozhodnúť o mimoriadnej disciplinárnej odmene napríklad vo forme balíka, telefonického hovoru či návštevy pre odsúdeného.

Podľa doterajšej legislatívy mohol riaditeľ ústavu zaradiť odsúdených na výkon verejnoprospešných prác mimo ústav iba v osobitných prípadoch na odstránenie následkov núdzového stavu. Návrh poslanca Smeru-SD do novely zákona o výkone trestu odňatia slobody zapracoval rezort spravodlivosti ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

„Ide o odborne zaujímavý nápad, pretože v čase mimoriadnych situácií to veľmi pomôže štátu i samosprávam," uviedla pred časom štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Zmena nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Balíky pre väzňov budú disciplinárnou odmenou

Vo väzniciach plánujú zaviesť modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré umožnia lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu si povinností. Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič. „Po vzore európskych väzenských systémov vytvárame spravodlivejší systém, ktorý umožní lepšie pracovať s odsúdenými. Očakávam, že nové pravidlá prinesú do ústavov viac poriadku a bezpečnosti,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec.

Jednou zo zmien je zavedenie systému pozitívnej motivácie v podobe možnosti prijímať balíky už len ako disciplinárnej odmeny nepodmienenej časovým intervalom. V súčasnosti má nárok na prijatie balíka každý odsúdený raz za tri mesiace, bez ohľadu na to, či si plní svoje povinnosti. Vďaka zmene tohto pravidla sa podľa autorov návrhu výrazne zníži riziko prieniku drog a iných nepovolených vecí do väzenia.

Odsúdení a väzobne stíhaní zároveň stratia možnosť nosiť vo väzení piercing. Doteraz sa zákaz vzťahoval len na zhotovovanie piercingu za mrežami, rovnako ako vo väzení platí zákaz tetovania. Ľudia za mrežami by už nemali nosiť ozdoby v tele. Okrem toho má platiť aj zákaz inak narúšať svoju telesnú integritu alebo telesnú integritu iného. Za sprísnením zákazov sú predovšetkým bezpečnostné dôvody.

„Nosenie piercingu pre obvineného alebo odsúdeného znamená nielen zvýšené riziko ohrozenia zdravia v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad fyzický útok inej väznenej osoby, ale aj prípadné riziko odcudzenia vzhľadom na jeho možnú hodnotu,“ uviedol Michal Čička z kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pozitívne by malo vplývať na odsúdených rozšírenie možnosti telefonovať či právo odsúdeného pozvať na návštevu nielen najbližšiu, ale aj širšiu rodinu. Právna norma nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Väzenská stráž bude môcť využívať aj špeciálne strelivo

Repertoár donucovacích prostriedkov, ktoré môžu využívať príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), sa od nového roka rozšíri o obranný štít, špeciálne strelivo a prostriedky na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného. V zahraničí zvyknú nasadzovať odsúdeným alebo väzobne stíhaným nepriehľadné okuliare, ak si situácia vyžaduje vyššie bezpečnostné opatrenia. Na maskovanie identity je to zas kukla. Zmeny umožní novela zákona o ZVJS z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú schválil parlament 18. októbra a teraz ju podpísal prezident Ivan Gašparovič .

Podmienky a rozsah použitia donucovacích prostriedkov príslušníkmi zboru sú obdobné ako u policajtov. Doteraz zákonom vymenované predvádzacie retiazky, spútavacie retiazky, putá, spútavací opasok, spútavacie popruhy a po novom aj prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity môže príslušník zboru použiť aj preventívne. Tieto donucovacie prostriedky obmedzia pohyb, takže poslúžia na predchádzanie protiprávneho konania. O použití však vopred musí rozhodnúť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.

Rozšíri sa možnosť použiť spomínané donucovacie prostriedky aj v prípade eskorty alebo pri predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osôb na výkon ochranných opatrení. O použití ostatných donucovacích prostriedkoch rozhoduje príslušník zboru podľa konkrétnej situácie pri vykonávaní služobného zákroku.

Zákon počíta aj s možnosťou použiť špeciálne strelivo. Gumové projektily bude môcť príslušník ZVJS využiť v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, teda ak nie sú podmienky na použitie zbrane, na zaistenie vlastnej či cudzej bezpečnosti a ak vyzvaná osoba neupustí od útoku. Okrem toho sa toto oprávnenie bude vzťahovať aj na prípady, keď nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.

Projektily naplnené značkovacím farbivom pomôžu označiť iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania. Projektily naplnené slzotvornou látkou by zas využili na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok a odmietajú sa rozísť. Oprávnenie využiť ich sa vzťahuje aj na prípady, ak sa osoba, proti ktorej zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.

Dôležitou zmenou je rozšírenie oprávnení zboru o možnosť používať obrazové záznamy alebo zvukové záznamy vytvorené zborom na zabezpečenie dôkazných prostriedkov v konaní o trestných činoch, priestupkoch, v disciplinárnom konaní voči obvineným, odsúdeným alebo príslušníkom zboru a pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
7 debata chyba