Biskupi opäť broja, tentoraz proti antikoncepcii v lekárňach

Kým vo svete sa posilňujú práva žien, slovenskí biskupi opäť mútia vodu vo verejnom priestore - snažia sa vydávať antikoncepciu na predpis za zlo, ktoré treba zakázať. Tentoraz broja proti predaju antikoncepcie v lekárňach.

07.11.2013 12:00
lekaren milosrdni bratia, Foto: ,
Jedna z lekární, ktorá nedrží antikoncepciu, je lekáreň Milosrdní bratia v Bratislave.
debata (243)

Katolícki funkcionári sa najnovšie uzniesli na tom, že veriaci lekárnici majú povinnosť odmietnuť predaj týchto tabletiek. Pritom ak antikoncepciu budú farmaceuti v malých mestách, kde je len jedna lekáreň, odmietať, pre ženy, ktoré ju používajú, sa môže stať nedostupnou. Zároveň biskupi vyzvali všetkých kresťanov, aby pri svojich nákupoch uprednostňovali takéto lekárne.

Postoj slovenských biskupov môže byť o to krátkozrakejší, že antikoncepcia sa využíva aj na liečbu závažných chorôb. Biskupi v tejto súvislosti len stroho pripustili výdaj antikoncepcie v prípade, ak sa použije ako terapeutický prostriedok.

Sociologička Sylvia Porubänová považuje odporúčanie biskupov za ideologicky a nábožensky podfarbené a nátlakové. „Je v rozpore s ústavou a medzinárodnými záväzkami, ktoré Slovensko musí dodržiavať,“ hovorí Porubänová. Výzva kresťanom, aby kupovali lieky v tých lekárňach, ktoré nedržia antikoncepciu, môže byť podľa nej aj marketingový ťah. „Je to zásah, ktorý už nemá nič spoločné s výhradou svedomia, tak ako je v zmluve s Vatikánom. Je to nadpráca,“ hovorí.

V spoločnosti pod vplyvom takých vyhlásení môže podľa nej vzniknúť ešte väčšia polarizácia. Predajom antikoncepcie sa zaoberala subkomisia pre bioetiku pri Konferencii biskupov Slovenska na konci októbra. Tvrdí, že sa na ňu s touto otázkou obracali veriaci lekárnici. Podľa jej stanoviska by kresťanskí farmaceuti mali pri predaji antikoncepcie uplatňovať výhradu vo svedomí a tieto lieky nepredávať a ani neobjednávať.

Subkomisia tvrdí, že ich predajom alebo výdajom farmaceut priamo spolupracuje na závažnom morálnom zle a nesie za to aj vlastnú morálnu zodpovednosť. Takúto výhradu vo svedomí si lekárnik nemôže uplatniť ani v katolíckom Poľsku.

Antikoncepciu už teraz niektoré lekárne nepredávajú ani neobjednávajú. To, koľko takých lekární na Slovensku je, nik neeviduje. „My takéto ani nedržíme,“ povedala lekárnička v Lekárni Milosrdní bratia v centre Bratislavy. V neďalekej Lekárni sv. Alžbety reagovali podobne. „Nemám ju,“ hovorí lekárnik z Trstenej. „Zriekam sa všetkých peňazí, ktoré by mi z toho plynuli,“ dodal lekárnik.

Ondreja Sukeľa zo Slovenskej lekárnickej komory stanovisko Konferencie biskupov Slovenska neprekvapilo. „Vychádza zo základných vecí, ktoré sú v cirkvi známe,“ hovorí prvý viceprezident komory Sukeľ. Podľa jeho informácií sú lekárne, ktoré antikoncepciu nevydávajú. „Ale čo sa týka dostupnosti, nemám pocit, že žena, ktorá chce antikoncepciu, má problém sa k nej dostať,“ dodáva. Zástupkyne mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú právami žien, považujú stanovisko za nebezpečné.

„Je to to isté, ako keď nastal stav, že nemocnice prestali poskytovať interrupcie s tým, že ich lekári majú výhradu vo svedomí. Už predtým sme hovorili, že ak by sa priznalo právo na výhradu vo svedomí inštitúcii, môže nastať právny chaos. Aj teraz sa môže stať, že niektoré ženy v istých častiach Slovenska by sa nemuseli dostať k antikoncepcii,“ hovorí Adriana Mesochoritisová z občianskeho združenia Možnosť voľby. „Ak má niekto výhradu vo svedomí, neberiem mu ju, ale nemôže si tú výhradu uplatňovať tak, že ohrozí práva niekoho iného,“ zdôrazňuje.

„Antikoncepcia zabraňuje už počatiu, a preto nevidím, ako by mala byť v konflikte s katolíckou náboženskou náukou. Naopak, nazdávam sa, že by mala byť vítaným prostriedkom, ktorý vedie k zodpovednému rodičovstvu. Súčasne je v súlade s ľudskými právami, najmä ľudskými právami žien, a je odporúčaná dokumentmi EÚ, Rady Európy, OSN a ďalšími organizáciami,“ reagovala na stanovisko Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska.

Sporom o vydávanie antikoncepcie sa zaoberal aj súd pre ľudské práva v Štrasburgu. „Francúzski farmaceuti tvrdili, že bola porušená ich sloboda, pretože odmietli vydať klientkam antikoncepciu. Súd vyhlásil túto sťažnosť za neprijateľnú a povedal, že odmietnutie vydať antikoncepčné prostriedky nepatrí do oblasti práva na slobodné vyjadrenie náboženstva a farmaceuti nemôžu uprednostňovať svoju vieru nad povinnosťami, ktoré vyplývajú z ich profesie. Zdôvodnil to aj tým, že predaj antikoncepčných prostriedkov je legálny, je možný len na lekársky predpis a nie je možný inde, len v lekárni. A to isté sa týka aj Slovenska,“ upozorňuje Mesochoritisová.

Aj dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien podľa nej v odporúčaniach hovorí o tom, že uplatňovanie výhrady vo svedomí je potrebné regulovať tak, aby sa neohrozil prístup žien k zdravotníckym službám. Základná zmluva s Vatikánom hovorí, že Slovensko uznáva každému právo uplatňovať výhradu vo svedomí, rozsah a podmienky tohto práva má ustanoviť osobitná zmluva. Tá však zatiaľ nebola prijatá.

K antikoncepcii sa štát stavia macošsky. Zdravotné poisťovne ju neuhrádzajú, a to ani vtedy, ak je predpísaná zo zdravotných dôvodov a používa sa na liečbu rôznych ochorení. Odôvodňujú to tým, že nie je zaradená v kategorizačnom zozname. Uhradia ju iba vo výnimočných prípadoch, keď ide o medicínsku indikáciu.

Predseda gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti gynekológ Ján Danko tvrdí, že by bol rád, keby antikoncepcia bola hradená z verejných financií. „V praxi sa stretávam s množstvom prípadov, kedy otehotnejú mladé dievčatá, ktoré mali byť chránené. Ale, bohužiaľ, nevidím to optimisticky, že by antikoncepciu hradili aspoň čiastočne zdravotné poisťovne,“ konštatuje Danko a dodáva, že Slovensko nie je jedinou krajinou, kde sa antikoncepcia nehradí z verejných zdrojov. Zdravotníctvo podľa neho nemá peniaze a sú dôležitejšie oblasti, napríklad onkológia, kde by zdravotné poisťovne mali viac prispievať.

Zdravotné poisťovne by mali antikoncepciu podľa Danka uhrádzať pri gynekologických problémoch. „Sú mnohé ženy s takými ochoreniami, ktoré by bez liečby antikoncepciou nemohli existovať,“ dodáva gynekológ. Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neplánuje meniť legislatívu a antikoncepciu zaradiť medzi kategorizované lieky, ktoré hradia poisťovne.

Časti poľských lekárnikov recept nie je svätý

V katolíckom Poľsku si výhradu vo svedomí môže uplatniť len lekár, lekárnik však nie. Podľa tamojších zákonov majú mať zákazníci v poľských lekárňach možnosť kúpiť si všetky oficiálne povolené prostriedky a ak práve nejaký liek v sklade nie je, povinnosťou lekárnika je objednať ho. Antikoncepciu tu používa 20 percent žien, európsky priemer je 65 percent.

Niektorí poľskí katolícki lekárnici nechcú zákazníkom predávať antikoncepčné prostriedky, a to ani v prípade, že ich pacientkam predpísal lekár. Riskujú to aj za cenu porušenia predpisov. Žiadajú rovnaké práva na výhradu vo svedomí, ako majú lekári, ktorí môžu pacientkam odmietnuť vykonať niektoré zákroky.

„Lekári môžu odmietnuť pacientke zaviesť vnútromaternicové teliesko, spraviť potrat a nemusia ani vypísať predpis na antikoncepciu,“ citovala Gazeta Wyborcza farmaceutku Malgorzatu Prusakovú. Združenia katolíckych farmaceutov na internetovej stránke zbierajú hlasy za podporu výhrady svedomia aj pre lekárnikov.

Lekárnici, ktorí odmietnu predať antikoncepciu, zväčša nie sú nijako stíhaní. Prusaková tvrdí, že za to, že nepredáva kondómy, ju zatiaľ nik nepotrestal. Vážnejšie problémy s úradmi nemala ani majiteľka siete lekární, ktorá na svojich internetových stránkach otvorene upozorňuje, že obmedzila predaj prostriedkov, ktoré „ohrozujú ľudský život“.

Mnohí ženskí lekári považujú za neprijateľné, aby sa im lekárnici zasahovali do toho, čo predpisujú svojim pacientkam, a odmietli vydať predpísané lieky. „Zodpovednosť za liečenie nesie lekár, nie lekárnik,“ povedal pre týždenník Wprost gynekológ Grzegorz Poludniewski. „Aby lekárnik odmietol predávať prezervatívy či pilulky? A pekár nebude predávať biele pečivo, pretože nie je zdravé?“ ironizuje požiadavku bigotne veriacich lekárnikov.

© Autorské práva vyhradené

243 debata chyba
Viac na túto tému: #cirkev #antikoncepcia #biskup #lekáň