Predčasne narodených detí na Slovensku pribúda

Súčasné demografické trendy vykazujú postupný pokles pôrodnosti. Napriek tomu na Slovensku i na celom svete neustále stúpa počet predčasných pôrodov.

17.11.2013 08:12
bábätko Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Za posledných desať rokov vzrástol na Slovensku počet predčasne narodených detí až o 30 percent. Zdravotnícka starostlivosť o tieto deti je dnes už na takej úrovni, že veľká väčšina z nich má šancu na prežitie a normálny vývoj – tieto skutočnosti zazneli z úst odborníkov pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorý pripadá na 17. november.

„Každoročne sa na Slovensku predčasne narodí okolo 5 000 detí. Najrizikovejšou skupinou sú novorodenci s pôrodnou hmotnosťou pod 1 500 gramov, zaznamenávame pri nich až 55 percent všetkých úmrtí v novorodeneckom veku na Slovensku,“ konštatovala doc. MUDr. Darina Chovancová, Csc., predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS).

Ako ďalej uviedla, predčasne narodené deti nie sú ešte pripravené na život mimo maternice, preto im hrozí množstvo zdravotných komplikácií. Okrem podchladenia sa u nich často vyskytujú dýchacie problémy (tzv. syndróm dychovej tiesne, RDS syndróm), ktoré súvisia s nezrelosťou pľúcneho tkaniva. Medzi ďalšie komplikácie patrí nízky krvný tlak, chudokrvnosť, nezrelosť obličiek a nezrelosť zažívacieho systému, ktorá vedie k problémom s toleranciou stravy a poruchám rastu. Predčasne narodené deti majú zníženú obranyschopnosť a je u nich vysoké riziko infekčných komplikácií. Nezrelosť centrálneho nervového systému môže spôsobiť poruchy zraku, sluchu, či poškodenie mozgu.

V priebehu niekoľkých desaťročí zaznamenala starostlivosť o predčasne narodené deti zásadný pokrok. V 70. rokoch 20. storočia vstúpila do medicíny technika. V pôrodníctve sa začal využívať ultrazvuk a kardiotokografia, v neonatológii inkubátory a podporné dýchanie. V roku 1997 zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR šesť vysoko špecializovaných perinatologických centier (pericentier) pre starostlivosť o novorodencov s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 gramov. Tieto centrá sú v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Ich funkcia spočíva v centralizácii závažných prípadov tehotenských a neonatálnych komplikácií a zvyšovaní kvality starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku a jej novorodenca.

Podporu rodičom predčasne narodených detí poskytuje na Slovensku občianske združenie malíček, ktoré vzniklo v roku 2011. Združenie organizuje vzdelávacie podujatia, spoločné stretnutia rodín, ako aj množstvo charitatívnych projektov. Spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi a inými špecialistami, ktorí môžu rodičom predčasne narodených detí pomôcť v ich zložitej životnej situácii.

Združenie malíček úzko spolupracuje s Európskou nadáciou pre zdravie novorodencov (EFCNI) a so zahraničnými rodičovskými organizáciami podobného zamerania.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dieťa #rodina #predčasný pôrod