Vyše 2 600 škôl získa interaktívnu učebňu

Školy vo všetkých krajoch na Slovensku s výnimkou Bratislavského získajú interaktívne učebne. Dostanú do nich vybavenie - interaktívnu tabuľu, notebook i ozvučenie.

18.11.2013 12:06
debata (2)

Žiaci 2 659 základných a stredných škôl tak budú môcť pri vyučovaní používať digitálne pomôcky. Interaktívne tabule a ďalšie vybavenie pre školy plánujú nakúpiť začiatkom roka 2014.

Interaktívne učebne školy dostanú v rámci národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý je hradený najmä z eurofondov. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva. Techniku budú mať školy počas trvania národného projektu zapožičané.

Po jeho skončení vybavenie interaktívnych učební prevedú do majetku škôl. Školy, ktoré ešte nepodpísali zmluvu o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky, by tak mali urobiť čo najskôr, upozorňuje projektová manažérka Katarína Stoláriková.

„Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako v minulosti. Preto musí aj vzdelávanie odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu,“ dopĺňa Stoláriková. Národný projekt je spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi súčasťou programu ministerstva školstva DIGIPEDIA 2020.

Podľa tejto koncepcie s výhľadom do roku 2020 by postupné zavádzanie digitálneho učiva v regionálnom školstve malo prebehnúť v dvoch fázach. V prvom rade je potrebné skompletizovať digitálne učivo pre všetky stupne vzdelávania v materských, základných, špeciálnych a stredných školách. Digitálne učivo bude v tejto fáze doplnkom a nadstavbou ku klasickým vzdelávacím materiálom. Konečným cieľom koncepcie je digitálne vzdelávanie prístupné pre všetkých žiakov, čo by sa malo udiať v druhej fáze.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #žiak #učebňa #interaktívna učebňa