Výsledky racionalizácie sú známe, tri školy skončili

Tri základné školy skončili k septembru tohto roka svoju činnosť. Aj to je výsledok dohodovacieho konania medzi ministerstvom školstva a 129 zriaďovateľmi základných škôl, ktorí žiadali od ministerstva o mimoriadne dofinancovanie, lebo nezvládali platiť prevádzku škôl.

21.11.2013 14:11
školstvo, škola, žiaci, trieda Foto: ,
Ilustračné foto
debata (9)

Ďalší dvaja zriaďovatelia vyradili svoju školu zo siete škôl a školských zariadení ešte v júni minulého školského roka. K septembru tohto školského roka skončili školy v Litmanovej, Malých Chyndiciach a Podhradí v okrese Martin. Takmer 80 škôl zas bude musieť v nadchádzajúcich dvoch rokov znížiť počet tried či zamestnancov. Vyplýva to zo správy ministerstva školstva o prvých výsledkoch racionalizácie školstva.

Škola v Litmanovej síce končila k septembru 2013, stále však funguje, keďže má nielen základnú, ale aj materskú školu, a teda je správne konanie komplikovanejšie. Po ukončení fungovania školy by mala ostať len škôlka. K 1. septembru 2014 či 2015 musí znížiť počet tried či počet zamestnancov 78 základných škôl.

Ministerstvo rokovalo o mimoriadnom dofinancovaní so 129 školami, väčšinou šlo o školy s malým počtom detí a tried. Ministerstvo môže zriaďovateľovi, ktorý o dofinancovanie požiadal, uložiť povinnosť vykonať racionalizačné opatrenie. Môže to byť zníženie počtu tried, zníženie počtu zamestnancov školy či školského zariadenia, zrušenie školy alebo iné opatrenie na zvýšenie efektívnosti využívania finančných prostriedkov.

„Je na rozhodnutí samotného zriaďovateľa, či návrh racionalizačného opatrenia určeného ministerstvom prijme. V opačnom prípade však nemôže požiadať o ďalšie finančné prostriedky v rámci dohodovacieho konania a školu si musí dofinancovať z iných zdrojov,“ povedal hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Rezort školstva si pomôže aj novelou zákona

Racionalizačné opatrenia nemusí robiť 46 škôl, keďže ich už buď vykonali, alebo od ich prijatia nakoniec ustúpilo ministerstvo. „K tomuto rozhodnutiu dospelo aj po vyjadreniach Štátnej školskej inšpekcie či odborov školstva príslušných okresných úradov v sídle kraja, keď vzalo do úvahy kvalitu vyučovacieho procesu v škole ako aj dosahované výsledky žiakov. Ďalším faktorom, ktorý zohľadňovalo, bola aj dopravná dostupnosť školy a klimatické podmienky, v ktorých sa škola nachádza,“ vysvetlil Kaliňák.

Z celkového počtu pozvaných zriaďovateľov išlo podľa Kaliňáka väčšinou o zriaďovateľov málotriednych škôl, ktorých prevádzka je v porovnaní s plnoorganizovanou školou finančne náročnejšia. Kým normatív na žiaka bežnej školy sa pohybuje okolo 1 200 eur, v prípade málotriedky je to v priemere 1 800 eur, v niektorých školách až 2 200 eur, hovorí Kaliňák.

Ako dodal, rezort sa snaží riešiť situáciu aj prostredníctvom novely školského zákona, ktorá stanovuje minimálne počty žiakov v triede. Po novom bude môcť málotriedna škola fungovať iba v prípade, ak bude mať minimálne 12 žiakov v triede, spájať sa pritom môžu maximálne dva ročníky. Zmena by mala začať platiť 1. septembra 2015. Úsporu, ktorú ministerstvo získa prijatím spomínaných opatrení, chce využiť na zvýšenie platov pre učiteľov.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo školstva #škola #žiak #racionalizácia #počet žiakov