Sudcov už bude mať kto trestať

O sudcoch, ktorí pochybia, sa bude rozhodovať podľa nových pravidiel. Disciplinárne senáty, ktoré sa majú zaoberať ich prehreškami, sú nefunkčné, a preto sudcovia vedia takmer s istotou, že aj keď urobia chyby, môžu zostať nepotrestaní.

03.01.2014 10:00
Tomáš Borec Foto: ,
Novela zákona o sudcoch a prísediacich má podľa ministra spravodlivosti Tomáša Boreca zabezpečiť funkčnosť senátov a lepšie vyvodzovanie zodpovednosti za chyby sudcov.
debata (21)

Rezort spravodlivosti dal preto do návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich ustanovenie, aby boli senáty každoročne vytvárané cez rozvrh práce. Teda ak niekto zo senátu odíde, automaticky bude z databázy zvolených členov doplnený náhradník.

„Dnešný systém funguje tak, že ak niekto vypadne zo senátu, nie je možné, aby tento senát ďalej fungoval, a tak sa celé konanie dostáva do stratena,“ povedal šéf rezortu spravodlivosti Tomáš Borec. Podľa neho má novela zabezpečiť funkčnosť senátov a lepšie vyvodzovanie zodpovednosti za chyby sudcov. Prípady sa budú senátom prideľovať náhodným výberom, aký funguje na všeobecných súdoch.

Borecov návrh ráta so zachovaním jednotlivých databáz kandidátov, z ktorých budú každoročne tvorené disciplinárne senáty. Ich členov budú naďalej vyberať sudcovské rady, minister spravodlivosti a parlament a voliť ich bude Súdna rada. Členmi disciplinárnych senátov môžu byť podľa súčasného zákona aj právnici, teda nesudcovia, ale dohoda na ich zvolenie chýba. Zmenou zloženia senátov, v ktorých už nesedia len sudcovia, chcela bývalá ministerstva spravodlivosti Lucia Žitňanská zamedziť zneužívaniu kárnych konaní proti nepohodlným mužom v talároch.

Do disciplinárnych senátov sa však už niekoľko mesiacov nedarí doplniť členov. Hoci minister spravodlivosti podal už 14 návrhov na začatie disciplinárneho konania, o sankciách pre sudcov nemá kto rozhodnúť. Nefunkčnosť senátov podľa rezortu spravodlivosti spôsoboval aj chýbajúci záujem o to, byť ich členom, pretože ide o neplatenú funkciu. Po novom vznikne možnosť, aby mohli byť členmi senátov aj emeritní, teda vyslúžení sudcovia. Borec si od ich účasti sľubuje urýchlenie činnosti senátov, pretože majú mnoho skúseností.

Podľa sudcu a člena Súdnej rady Dušana Čima problém s funkčnosťou disciplinárnych senátov nespočíva len v ich náhodnom kreovaní pre jednotlivé prípady, ale aj v systéme výberu ich predsedov a členov. „Netransparentný výber v rámci volieb v Súdnej rade z kandidátov navrhnutých oprávnenými navrhovateľmi, zahŕňajúci tiež ničím neodôvodnené odmietanie niektorých kandidátov či, naopak, preferovanie iných kandidátov, ktorí môžu byť z viacerých hľadísk sporní, už dokázal viacerých vhodných kandidátov na tieto posty odradiť,“ tvrdí.

Nové pravidlá na vytváranie senátov podľa neho tento problém nevyriešia. Zároveň upozorňuje, že aj pri emeritných sudcoch bude dôležité, podľa akých kritérií budú do senátov vyberaní. Očistiť justíciu od ľudí, ktorí jej robia zlé meno, je možné podľa Čima len vtedy, ak v Súdnej rade budú do disciplinárnych senátov vyberať vhodných kandidátov nezaujato.

Minister Borec chce zároveň prijať aj záväzné a jasné pravidlá etického správania sudcov, ktorých porušenie bude znamenať disciplinárne previnenie. Na pravidlách po jeho výzve už pracuje Združenie sudcov Slovenska. Prípravu etického kódexu považuje rezort spravodlivosti za jednu z priorít na rok 2014.

Návrh novely zákona, ktorým sa majú zaviesť nové podmienky na vytváranie disciplinárnych senátov, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Ak ho schváli vláda aj parlament, mal by platiť od 1. marca 2014.

Ako sú volení členovia do senátov

Súdna rada volí na tri roky 10 kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov a 30 ich členov. Všetci sú zaradení do databáz. Jednu databázu tvoria predsedovia disciplinárnych senátov, ktorých volí rada na návrhy sudcovských rád jednotlivých súdov. Druhú databázu, kde je 15 členov, volia spomedzi kandidátov, ktorých navrhuje minister spravodlivosti. Ôsmi z nich musia byť sudcovia. V tretej databáze sú 15 členovia, ktorých navrhuje parlament, a ôsmi z nich musia byť sudcovia. Databázy zostanú aj po novom zachované a budú z nich dopĺňať členov do stabilných senátov.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo spravodlivosti #sudcovia #justícia #Tomáš Borec