Vláda dá obciam postihnutým živlami 193-tisíc eur

Zosuvy pôdy, lokálne búrky či prudké dažde si vyžiadali minulý rok záchranárske práce s desaťtisícovými nákladmi. Rezort vnútra preto dostane zo štátnej kasy približne 193-tisíc eur, aby ich mohol rozdeliť obciam, ktoré museli vyhlásiť mimoriadne situácie.

, 08.01.2014 12:00
debata

Vyplýva to z návrhu na úhradu výdavkov, ktorý v stredu schválila vláda. Peniaze dostanú obce do 22. januára. Náhradu žiadal napríklad Hlohovec. Časť mesta začiatkom mája zaplavila voda, bahno a nečistoty po intenzívnom daždi. Záchranárske práce si vyžiadali takmer sedemtisíc eur. Prudký prívalový dážď potrápil v máji aj obyvateľov Šípkového v Piešťanskom okrese. Upchali sa kanály a vylial sa potok. Výšku výdavkov za záchranné práce vyčíslili na 743 eur.

Štyritisíc eur žiadala ako náhradu za práce pri veternej smršti z marca minulého roku obec Podkonice v okrese Banská Bystrica. Vietor vtedy strhával strešnú krytinu z domov. Situáciu v dedine skomplikovala následná snehová kalamita. Mimoriadna situácia tu trvala celý týždeň. Prudká víchrica, ktorá sa vlani na jar prehnala obcou Kružlov v okrese Bardejov, si vyžiadala záchranné práce s nákladmi viac ako 14-tisíc eur. Živel poškodil viaceré domy, polámal stromy a zatarasil cesty. Medzi ďalšie prípady patria zosuvy pôdy, snehové kalamity či krupobitie.

SR ratifikuje zmluvu o obchodovaní so zbraňami

Slovensko ratifikuje zmluvu o obchodovaní so zbraňami, ktorú v apríli minulého roka schválilo Valné zhromaždenie OSN. Ide o vôbec prvú celosvetovú dohodu, ktorá bude regulovať obchod s konvenčnými zbraňami vo svete. Návrh na ratifikáciu zmluvy v stredu schválila vláda. Musí ju ešte odsúhlasiť parlament a podpísať prezident.

Predmetom celosvetovej regulácie je obchodovanie s rôznymi druhmi konvenčných zbraní, ako sú bojové lietadlá, lode, tanky a obrnené vozidlá, ale aj delostrelecké systémy, rakety či malé ručné zbrane. Vývozcovia zarábajúci ročne desiatky miliárd eur musia po novom zaručiť, že ich výrobky nebudú slúžiť pri páchaní genocídy, vojnových zločinov, terorizmu alebo organizovaného zločinu. Zmluva zároveň uznáva legitímne politické, bezpečnostné, ekonomické a obchodné záujmy štátov a právo legálne zbrane vyrábať a nadobúdať a obchodovať s nimi.

Potvrdzuje tiež, že regulácia a kontrola konvenčných zbraní v rámci štátu je suverénnym a exkluzívnym právom každého štátu. Rovnako významný dokument v oblasti zbraní medzinárodné spoločenstvo prijalo naposledy v roku 1996, keď Valné zhromaždenie OSN odhlasovalo Zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.

K 18. novembru podpísalo zmluvu spolu 114 krajín a osem štátov ju už ratifikovalo. Dokument nadobudne platnosť 90 dní po tom, ako v poradí 50. krajina uloží ratifikačnú listinu u depozitára, ktorým je generálny tajomník OSN.

Seniorom bude pomáhať poradný orgán vlády

Problematikou postavenia seniorov v spoločnosti a dôsledkami starnutia populácie sa bude zaoberať samostatný poradný orgán vlády. Tá v stredu schválila vznik rady pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Rada priamo nadviaže na činnosť doterajšieho výboru pre seniorov, ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády. Preto nemohol tento výbor podľa ministerstva práce v dostatočnej miere reagovať na celkovú problematiku, ktorá sa týka života seniorov a celkového starnutia populácie.

Na základe štatútu, ktorý dnešným dňom nadobudol účinnosť, bude okrem iného navrhovať, koordinovať a kontrolovať opatrenia zamerané na elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Taktiež bude predkladať vláde podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov.

Radu tvorí predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník a ďalší členovia. Šéfuje jej minister práce, prvým podpredsedom je minister zdravotníctva. Schádzať sa bude podľa potreby, najmenej trikrát do roka.

Biodiverzitu ochráni národná stratégia

Na Slovensku je veľa druhov rastlín a živočíchov, ktoré patria medzi ohrozené, chrániť ich má národná stratégia. Jej cieľom je zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj zabezpečiť to, aby sa biodiverzita obnovila. Toto je kľúčovým cieľom Slovenska do roku 2020, ktorý vyplýva z materiálu s názvom Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020.

V SR bolo doteraz opísaných viac ako 11 270 rastlinných druhov, viac ako 28 800 živočíšnych druhov a viac ako tisíc druhov prvokov. Mnohé rastlinné a živočíšne druhy však v dôsledku intenzívneho využívania prírodných zdrojov už vyhynuli. Niektoré sa stali vzácnymi, iné sú ohrozené. V rokoch 2005 až 2009 narástol počet ohrozených druhov rýb. Ohrozených je 16,3 percenta nižších rastlín, 40,3 percenta vyšších rastlín z celkového počtu 3 352 druhov. Bezstavovcov je ohrozených 8,4 percenta, stavovcov 59 percent. Ohrozené sú tiež všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 percent plazov, 46 percent hniezdiacich vtákov a 69 percent druhov cicavcov. Významnou dokumentáciou ochrany prírody sú programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Spracúva ich Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky spravidla na obdobie piatich rokov.

Predkladaný materiál nadväzuje a vychádza z už existujúcej a platnej Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku schválenej vládou SR 1. apríla 1997.

Kultúrne pamiatky budú chránené dôslednejšie

Kultúrne pamiatky budú od júla chránené dôslednejšie. Počíta s tým novela zákona o ochrane pamiatkového fondu. Tá vo väzbe na nehnuteľnú kultúrnu pamiatku zavedie nový pojem – bezprostredné okolie. Pôjde o priestor v okruhu 10 metrov od nej. Táto vzdialenosť sa bude počítať od obvodového plášťa stavby alebo od hranice pozemku.

Nebude sa tam môcť vykonávať stavebná či iná činnosť, ktorá by pamiatku mohla ohroziť. Ministerstvo kultúry (MK) SR vychádza z Benátskej charty, v ktorej sa uvádza, že ochrana kultúrnej pamiatky zahŕňa aj jej blízke okolie.

Novela prinesie tiež nové kompetencie Pamiatkovému úradu SR. Ten napríklad bude namiesto krajských pamiatkových úradov poskytovať údaje z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Rovnako bude vydávať pre potreby orgánov verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní a súdov odborné posudky a stanoviská vo veci ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk.

Ak vlastník kultúrnej pamiatky plánuje predať časť z nej, bude musieť po novom písomne ponúknuť tento predaj štátu. Doterajší zákon o niečom takom nehovoril. Bude sa to týkať napríklad bytov v bytových domoch evidovaných ako kultúrne pamiatky.

Podrobnejšie sa upraví aj dočasný vývoz kultúrnej pamiatky do zahraničia. Zjednoduší sa administratívna náročnosť vydávania povolení pre putovné výstavy.

Zmenia sa tiež skutkové podstaty priestupkov a iných právnych deliktov. Týmto spôsobom sa získajú nové nástroje na sankcionovanie nezákonného konania, ktoré má negatívny vplyv na pamiatkový fond, archeologické nálezy a náleziská. Výška pokút sa v porovnaní so súčasnosťou nezmení. Budú sa dať zaplatiť aj v splátkach. Avšak kým doteraz ich bolo možné udeliť do roka odo dňa, ako sa o protiprávnom konaní dozvedel krajský pamiatkový úrad, od júla ich bude možné udeliť do troch rokov.

Vláda chce predať zariadenia Cyklotrónového centra

Slovensko chce predať zariadenia Cyklotrónového centra (CC) SR nachádzajúce sa v Rusku. Ide o jeden z krokov návrhu ďalšieho postupu v tomto projekte.

Ruská strana sa do 25. januára vyzve, aby našla záujemcu o kúpu za čo najvýhodnejších podmienok pre Slovensko. Do toho istého termínu sa má Rusko záväzne vyjadriť aj k dohode o vytvorení spoločného slovensko-ruského podniku, pričom musí preukázať finančné zabezpečenie na jeho úspešné ukončenie.

V prípade, že nevyjde ani jeden z týchto krokov, tak sa do konca januára vyzve, aby tieto technologické zariadenia priviezlo po etapách na Slovensko.

debata chyba
Viac na túto tému: #zbrane #vláda SR #kultúrna pamiatka #novela zákona #biodiverzita
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy