Prezident odvolal sedem sudcov, dvaja šéfovali kolégiám

Prezident Ivan Gašparovič odvolal sedem sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov. Kompetencia mu vyplýva zo zákona o sudcoch a prísediacich.

10.01.2014 16:36
debata (10)

Kancelária prezidenta nechcela informáciu potvrdiť, ale agentúra SITA má zoznam odvolaných sudcov k dispozícii. „Keďže funkcia sudcu zaniká dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o odvolaní, zatiaľ takúto skutočnosť nemôžeme potvrdiť,“ uviedol hovorca prezidenta Marek Trubač.

Traja z odvolaných sudcov sú z Najvyššieho súdu SR, pričom dvaja z nich šéfovali kolégiám. Ida Hanzelová stála v čele správneho kolégia NS SR, v minulosti bola aj členkou najvyššieho orgánu súdnictva – Súdnej rady SR. Harald Stiffel bol predsedom trestnoprávneho kolégia.

Predseda súdu Štefan Harabin bude musieť do 15 dní uskutočniť voľby na uvoľnené posty predsedov kolégií. Na voľbách sa môžu zúčastniť sudcovia predmetných kolégií. Volí sa tajne. Predseda riadi svoje kolégium, spolupodieľa sa na tvorbe rozvrhu práce za dané kolégium a kontroluje výkonnosť jednotlivých senátov.

Tretím odvolaným sudcom najvyššieho súdu je dlhoročný trestný sudca Pavol Toman, ktorý bol pravdepodobne služobne najstarším sudcom – má 47 rokov sudcovskej praxe, 37 z nich „odslúžil“ na NS SR. Výrazne sa podieľal sa na tvorbe a formovaní Trestného zákona.

Hlava štátu odvolala aj sudcu Okresného súdu Trnava Ľubomíra Bundzela, sudkyňu Krajského súdu v Bratislave Alžbetu Horváthovu, sudkyňu Okresného súdu Trnava Karmelitu Horváthovú a sudkyňu Krajského súdu v Košiciach Katarínu Nemešovú.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #odvolanie #sudcovia #Ivan Gašparovič