Slovensko aktualizuje s Maďarskom dohodu o odovzdávaní cudzincov

29.01.2014 11:42

Dohodu s Maďarskom o odovzdávaní cudzincov aktualizujeme, dôvodom je schengen. Vláda v stredu schválila návrh na uzavretie dohody medzi vládami oboch krajín o readmisii, teda odovzdávaní osôb na spoločnej štátnej hranici.

Návrh upravuje podmienky readmisie ľudí z tretích krajín medzi Slovenskom a Maďarskom. Podľa dokumentu každá zmluvná strana na základe žiadosti druhej strany prijme späť občana tretieho štátu, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území žiadajúceho štátu a má pritom platné víza požiadanej strany.

Ide o úpravu zmluvy z 12. septembra 2002. Dokumenty treba podľa rezortu vnútra aktualizovať, keďže štáty sú v schengenskom priestore. Readmisia je odovzdanie osôb žiadajúcim štátom a prijatie požiadaným štátom, ktorého sú osoby štátni príslušníci a u ktorých sa zistilo, že neoprávnene vstúpili alebo sa zdržiavajú na území žiadajúceho štátu.

#schengen #cudzinci #utečenci #migrácia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku