Aktivisti vyzývajú poslancov k odmietnutiu zmeny ústavy o manželstve

Poslancov NR SR v liste aktivisti vyzvali, aby odmietli navrhované ústavné zmeny, ktoré zavádzajú ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia.

06.03.2014 14:55
ústava SR Foto:
Ilustračné foto.
debata (67)

V liste pre poslancov sa spojilo 28 organizácií a 77 osobností z oblasti ochrany ľudských práv, akademickej sféry a občianskeho aktivizmu. Informoval o tom výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. Oba návrhy, prvý predložený 24. februára 40-timi opozičnými poslancami, druhý predložený 28. februára predsedom parlamentu Pavlom Paškom a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským, dopĺňajú článok 41 odsek 1 Ústavy SR o vety: "Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru“.

Aktivisti, ako aj osoby z oblasti ľudských práv v liste zdôrazňujú, že navrhovaná právna úprava nijako nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí, ktoré sú navyše chránené medzinárodnými dohovormi a zmluvami o ľudských právach. Tie majú pred našimi zákonmi prednosť. „Jediným faktickým cieľom tejto úpravy, deklarovaným aj v dôvodovej správe spoločného návrhu predsedu NR SR Pavla Pašku (Smer) a poslanca Hrušovského (KDH), je zamedziť párom rovnakého pohlavia prístup k inštitúcii manželstva a pravdepodobne aj k akejkoľvek inej právnej úprave ich vzťahov,“ uviedol Macko. Podľa členky siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti diskriminácie a členky združenia Občan, demokracia, zodpovednosť Jany Debrecéniovej ide o porušenie práva. „Je to porušenie práva na rovnosť na základe menšinovej sexuálnej orientácie, v spojení s právom na ľudskú dôstojnosť a ďalšími právami, napríklad na ochranu súkromného a rodinného života,“ uviedla. Ako dodala, na takéto obmedzenie práv musí mať štát veľmi vážne dôvody. „Predkladatelia, a ani nik iný, však takéto dôvody nepreukázali,“ doplnila.

Prijatie navrhovanej ústavnej zmeny by bolo ďalším poškodením ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a pokusom zabrániť diskusii zameranej na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a LGBTI rodín. Tá je, naopak, podľa Martina Macka z Iniciatívy Inakosť veľmi potrebná, pretože v súčasnosti LGBTI ľudia na Slovensku žijú v spoločnosti, v ktorej nemôžu napĺňať svoje práva. Tiež sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou. „Prijatím novely by najvyšší zákon nášho štátu priamo vytvoril dve kategórie ľudí. Znamenalo by to, že osobná integrita, city a vzťahy LGBTI ľudí by neboli hodné ochrany a boli by považované za priamu hrozbu pre celú spoločnosť,“ informovala členka Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva Jarmila Lajčáková.

Napriek tomu, že diskriminácia je zakázaná Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou, organizácia Amnesty International dokumentuje prípady viacnásobných porušení ľudských práv LGBTI ľudí naprieč európskym kontinentom vrátane Slovenska. Ako uviedla výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová, navrhované zadefinovanie manželstva, ako výlučného zväzku muža a ženy, môže viesť nielen k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. "Odmietnutie rovnakého občianskeho uznania vzťahov rovnakého pohlavia by zabránilo v prístupe k ďalším právam, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iné práva,“ dodala.

„Vyzývame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem, a aby prijali všetky potrebné legislatívne a administratívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria,“ uzavrel.

67 debata chyba
Viac na túto tému: #poslanci #manželstvo #aktivisti #ústava #LGBTI+