Sťažovatelia vlani od Slovenska vysúdili na ESĽP 103-tisíc eur

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vlani rozhodol o 53 sťažnostiach voči Slovensku - v 16 prípadoch vyhlásil rozsudky v merite veci, všetky boli v prospech sťažovateľa. Súd nariadil, aby týmto sťažovateľom Slovenská republika vyplatila dovedna vyše 103-tisíc eur ako nemajetkovú ujmu a trovy konania. Vyplýva to zo správy o činnosti zástupkyne vlády pred ESĽP za minulý rok, ktorý dnes vzala na vedomie vláda.

02.04.2014 11:30
debata (1)

V ďalších deviatich prípadoch súd sťažnosti vyhlásil ako celok za neprijateľné, v 21 prípadoch rozhodol o schválení zmieru dosiahnutého medzi stranami, v štyroch prípadoch vyčiarkol sťažnosti zo zoznamu na základe jednostrannej deklarácie vlády a v troch prípadoch rozhodol o vyčiarknutí sťažnosti zo zoznamu svojich prípadov z dôvodu, že sťažovateľ nereagoval na opakované výzvy súdu na predloženie stanoviska. Vyplýva to zo správy o činnosti zástupkyne vlády pred ESĽP za minulý rok, ktorý dnes vzala na vedomie vláda.

V spomínaných 16 prípadoch úspešných sťažovateľov v roku 2013 ESĽP konštatoval porušenie niektorého z článkov dohovoru o ľudských právach zo strany Slovenskej republiky. V roku 2012 to bolo v 21 prípadoch.

Vlani v jednom prípade súd konštatoval po­rušenie práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, raz to bolo porušenie práva na slobodu prejavu. V ďalších 14 prípadoch kon­štatoval porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, z toho v 12 prípadoch porušenie práva na prerokovanie veci v primeranej lehote. V piatich prípadoch išlo o porušenie práva na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.

ESĽP od roku 1993 do konca roku 2013 notifikoval vláde spolu 816 sťažností. V roku 2013 došlo k miernemu nárastu počtu notifikovaných nových sťažností vláde oproti predchádzajúcemu roku. K 28. februáru 2014 kancelária zástupcu eviduje spolu 120 otvorených prí­padov, ktoré sa nachádzajú v rôznych štádiách konania a vybavovania.

V 54 prípadoch Výbor ministrov Rady Európy dohliada nad výkonom právoplatných rozsudkov alebo rozhodnutí, prijatých vo vzťahu k Slovenskej republike, v jednom prípade rozsudok vyhlásený v roku 2013 ešte nenadobudol právoplatnosť a v 66 prípadoch súd skúma prijateľnosť a podstatu sťažnosti.

Aj v roku 2013 požadovali jednotliví sťažovatelia v konaní pred ESĽP mimoriadne vysoké sumy. Vlani sťažovateľom celkovo vyplatili 369 163 eur, z čoho bolo 173 550 eur vyplatených v rámci uzavretých zmierov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #súd #sťažnosti #nemajetková ujma #ESĽP #trovy konania
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy