Trovy exekútora nesmú prekročiť výšku dlžoby

Za vymáhanie 0,41 eura si exekútorka mala od dlžníka vypýtať odmenu vyše 200 eur. Táto správa, ktorú do redakcie Pravdy poslal istý Bratislavčan, postavila na nohy Sociálnu poisťovňu, ktorej peniaze dlhoval, Slovenskú komoru exekútorov aj ministerstvo spravodlivosti.

24.04.2014 14:45
súd, exekútor, paragraf Foto:
Ilustračné foto
debata (6)

Výsledok preverovania je zarážajúci: Dlžník klamal, obvinil exekútorku z vymáhania nezákonných odmien a zaťažoval súd niekoľkými podaniami.

Bratislavčan v skutočnosti dlhoval Sociálnej poisťovni na poistnom 1 809 eur a napriek dohode o splátkovom kalendári dlh riadne nesplácal. Sociálna poisťovňa, ministerstvo aj komora exekútorov potvrdili, že exekútorka si odmenu nárokovala zákonne. V čase, keď sa voči nemu začala exekúcia, jeho dlh predstavoval 904,41 eura. Táto suma figurovala aj na upovedomení o začatí exekúcie.

Podľa komory exekútorov však dva dni pred podaním návrhu na exekúciu dlžník splatil 151 eur, čo sa vzhľadom na lehoty nestihlo odraziť v upovedomení o začatí exekúcie. Dlžník však exekúciu niekoľkokrát namietal na súde. Súd jeho podania napokon všetky zamietol. A tak Bratislavčan postupne posplácal zvyšok dlžoby. Keďže si nespočítal správne celú sumu, zostal Sociálnej poisťovni dlžný ešte 0,41 eura. Táto suma sa dostala aj na exekučný príkaz spolu s vyčíslenou odmenou pre exekútorku vo výške 180 eur a trovami 28 eur. Odmena pre exekútora sa vypočítava podľa Exekučného poriadku a jej minimálna hodnota je 33,19 eura.

„Pre účely povinnosti platiť trovy, či už súdne, alebo exekučné, je podstatná výška dlžoby v čase podania návrhu, či už na súd, alebo súdnemu exekútorovi,“ upozornila hovorkyňa komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Zároveň uviedla, že pri exekúciách dlžníci požívajú väčšie výhody ako pri súdnych sporoch. Ak totiž dlžník zaplatí vymáhanú pohľadávku do dňa, kým je doručené súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, dlžník neplatí súdnemu exekútorovi nič. Len hotové výdavky, ktoré mal exekútor na zabezpečenie poverenia na vykonanie exekúcie, čo je podľa Kolesárovej spravidla len poštovné na príslušný súd. Pri súdnom konaní si však štát nedá vziať súdny poplatok a účastník sporu ho musí zaplatiť celý.

Od júna budú ľudia viac chránení pred nespravodlivými exekúciami. Pri dlhu nepresahujúcom dvetisíc eur im už nebude hroziť, že prídu o byt či dom. Exekútor už tiež nebude môcť zablokovať, tak ako dnes, celý účet, ale len dlžnú sumu. Zmeny v Exekučnom poriadku, ktoré prijal parlament v rámci novely Občianskeho zákonníka, schvaľuje aj Slovenská komora exekútorov. Komora však upozorňuje, že isté zmiernenia voči dlžníkom sa nebudú pri exekúciách týkať všetkých. „Nové pravidlo, že pri pohľadávke do dvetisíc eur sa nebude môcť vykonať exekúcia predajom nehnuteľnosti, sa bude týkať len fyzických osôb a len tých nehnuteľností, v ktorých má občan trvalý alebo prechodný pobyt,“ uviedla Kolesárová.

Podľa nej sa ohraničenie drobnej pohľadávky do sumy dvetisíc eur nebude vzťahovať ani na tých, ktorí majú množstvo exekúcií, pritom žiadna neprevyšuje spomenutú sumu. Trovy exekúcie už nebudú môcť byť vyššie ako vymáhaná dlžná suma. Inak sa bude posudzovať aj náhrada trov pre veriteľa pri nízkych pohľadávkach, tzv. drobných exekúciách. Ak pôjde o pohľadávku do 50 eur, nesmú trovy prevýšiť šesťnásobok výšky pohľadávky, ak do 166 eur, päťnásobok. Ak ide o dlh prevyšujúci 500 eur, trovy nesmú byť vyššie ako dvojnásobok vymáhanej pohľadávky.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #Exekútori #exekúcie