Justičná akadémia v Pezinku má vzdelávať ďalších právnikov

Justičná akadémia v Pezinku by už nemala od septembra vzdelávať len sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov, ale aj iné právnické a odborné profesie.

27.04.2014 10:34
debata (6)

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje novelizovať zákon tak, aby akadémia mohla poskytovať svoje vzdelávacie služby aj notárom, súdnym exekútorom, znalcom, tlmočníkom, prekladateľom, správcom a mediátorom. Novela je v pripomienkovom konaní.

Cieľové skupiny vzdelávania sa majú podľa navrhovanej novely rozšíriť na dobrovoľnej báze v rámci hlavnej vzdelávacej činnosti, ktorá však nemôže ohroziť vzdelávanie primárnej cieľovej skupiny akadémie (sudcov, prokurátorov, asistentov prokurátora a súdnych úradníkov).

V praxi sa bude toto ustanovenie napĺňať na zmluvnom základe, teda dohodou medzi akadémiou a príslušnou stavovskou organizáciou.

Podľa súčasného znenia zákona slúži justičná akadémia ako vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou pre sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. K tým by sa podľa navrhovanej úpravy mali pridať aj asistenti sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a asistenti prokurátora.

Akadémia v súčasnosti zabezpečuje aj vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe a odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, zameranú na vykonanie justičnej skúšky. K súdnym úradníkom majú pribudnúť aj asistenti sudcov najvyššieho súdu a poradcovia sudcov ústavného súdu.

Novela v prípade schválenia v parlamente umožní aj to, aby riaditeľ akadémie a jeho zástupca mohli byť vo vedení školy aj opakovane. Súčasné znenie zákona im umožňuje, aby boli na svojich postoch najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

„Pre efektivitu výkonu akadémie je nepostačujúci výkon riadiacej činnosti len v rozsahu piatich rokov. Je neakceptovateľná zákonná prekážka časového obmedzenia výkonu funkcie riaditeľa a zástupcu riaditeľa akadémie (najviac dve funkčné obdobia za sebou), ktorým sa vylučuje z výkonu riadiacej činnosti aj sudca/prokurátor, ktorý dlhodobo na požadovanej kvalitatívnej úrovni ako riaditeľ zabezpečil účinnou manažérskou činnosťou efektívny výkon a plnenie cieľov akadémie,” zdôvodnilo ministerstvo spravodlivosti tento svoj návrh.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #ministerstvo spravodlivosti #právnici #Justičná akadémia