Novelizovaný Trestný poriadok povie, čo znamená podozrivý

Návrh novely Trestného poriadku obsahuje definíciu pojmu podozrivý, ktorá doteraz chýbala. Zavedenie inštitútu podozrivého navyše umožní, aby sa dala v trestnom konaní použiť výpoveď podozrivého z času, keď ešte nebol obvinený.

25.05.2014 12:21
debata (2)

Vyplýva to zo zmien, ktoré navrhuje ministerstvo spravodlivosti. Do medzirezortného pripomienkového konania poslalo novelu Trestného poriadku a Trestného zákona. Od zmien si rezort sľubuje zrýchlenie trestných konaní a elimináciu možných obštrukcií zo strany obvinených.

Trestný poriadok pojem podozrivý uvádza v niektorých ustanoveniach, ale v žiadnom z nich nie je doteraz definovaný. Nová definícia má znieť: „Podozrivým je osoba, u ktorej vzhľadom na čas, miesto, spôsob a okolnosti vykonania činu alebo na zanechané stopy alebo na iné okolnosti sa možno domnievať, že je páchateľom, spolupáchateľom alebo účastníkom na trestnom čine.“ Navrhnutá definícia vychádza podľa dôvodovej správy z významu slova podozrivý, ako ho uvádza napríklad Krátky slovník slovenského jazyka.

Novela má zavedením nového inštitútu podozrivého vyriešiť jeden procesný problém. V súčasnosti môžu podozrivého, ktorý ale nie je obvinený, vypočuť v postavení svedka. Keď však tohto človeka neskôr obvinia, jeho výsluch nemôžu v ďalšom konaní vôbec použiť ani zaradiť do trestného spisu. Navrhovaná úprava má priznať podozrivému primeraný rozsah práv. Na strane druhej bude zmena v praxi znamenať, že výsluch podozrivého v štádiu po začatí trestného stíhania vo veci sa bude môcť použiť ako plnohodnotný procesný úkon, napríklad aj na konfrontáciu s jeho neskoršími výpoveďami, keď už bude obvinený.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #justícia #trestný poriadok