Prezident vymenoval 50 nových vysokoškolských profesorov

Prezident Ivan Gašparovič v pondelok vymenoval 50 nových vysokoškolských profesorov. Medzi akademickú elitu sa zaradilo 18 žien a 32 mužov.

26.05.2014 13:14
Ivan Gašparovič Foto: ,
Prezident Ivan Gašparovič.
debata (3)

Od pondelka pribudnú profesori v rôznych odboroch ako je napríklad odbor strojárske technológie a materiály, biológia, fyzika, chirurgia, zoológia, aplikovaná informatika, pozemné stavby či kybernetika. Profesormi sa stali aj ľudia z oblasti filmového a hudobného umenia, pedagogiky, sociálnej práce, ale aj športu.

Profesorom v odbore filmové umenie a multimédiá sa napríklad stal Ľudovít Labík či v odbore hudobné umenie Boris Lenko, profesorom katolíckej teológie sa zas oddnes stal Marián Šuráb a v odbore anatómia, histológia a embryológia Silvia Rybárová.

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zdôraznil, že Slovensko nesmie rezignovať na vlastný rozvoj ani na rozvoj vysokého školstva a vedy. „Chcem veriť, že rapídne sa zvyšujúci počet docentov a profesorov slovenských vysokých škôl je a bude nielen súčasťou generačnej výmeny, ale aj procesu zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania, o ktorú nám predovšetkým ide,“ povedal.

Naposledy menoval prezident profesorov 26. novembra 2013, keď najvyšší akademický titul získalo 45 ľudí. K 31. októbru minulého roku bolo na Slovensku 1 420 profesorov.

Zoznam nových vysokoškolských profesorov

1. doc. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika

2. doc. Ing. Andrej Czán, PhD.
v odbore: strojárske technológie a materiály

3. doc. Mgr. Paweł Czarnecki, PhD.
v odbore: sociálna práca

4. doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
v odbore: ekonomika a manažment podniku

5. doc. Mgr. Anton Čierny
v odbore: výtvarné umenie

6. doc. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
v odbore: pedológia

7. doc. Ing. Pavol Ďurica, CSc.
v odbore: pozemné stavby

8. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
v odbore: pedagogika

9. doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
v odbore: informatika

10. doc. PhDr. Eva Ferková, PhD.
v odbore: hudobné umenie

11. doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
v odbore: sociálna práca

12. doc. RNDr. Milada Holecová, PhD.
v odbore: zoológia

13. doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
v odbore: biológia

14. doc. Ing. Karol Jesenák, CSc.
v odbore: anorganická technológia a materiály

15. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia

16. doc. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD.
v odbore: filmové umenie a multimédiá

17. doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD.
v odbore: športová edukológia

18. doc. Mgr. art. Boris Lenko, ArtD.
v odbore: hudobné umenie

19. doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
v odbore: aplikovaná informatika

20. doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.
v odbore: ochrana osôb a majetku

21. doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
v odbore: biológia

22. doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
v odbore: fyzika

23. doc. Mgr. Ivan Martinček, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály

24. doc. Mgr. Ingrid Mayerová, ArtD.
v odbore: filmové umenie a multimédiá

25. doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
v odbore: verejná ekonomika a služby

26. doc. MUDr. Beata Mladosievičová CSc.
v odbore: normálna a patologická fyziológia

27. doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
v odbore: architektúra a urbanizmus

28. doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály

29. doc. Mgr. Natália Muránska, PhD.
v odbore: teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

30. doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
v odbore: chirurgia

31. doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
v odbore: kybernetika

32. doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.
v odbore: vnútorné choroby

33. doc. Ing. Marta Orviská, PhD.
v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie

34. doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
v odbore: ochrana a využívanie krajiny

35. doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc.
v odbore: predškolská a elementárna pedagogika

36. doc. Ing. Alena Pribulová, CSc.
v odbore: hutníctvo kovov

37. doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD.
v odbore: elektrotechnológie a materiály

38. doc. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
v odbore: anatómia, histológia a embryológia

39. doc. Ing. Pavol Sejč, CSc.
v odbore: strojárske technológie a materiály

40. doc. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.
v odbore: biológia

41. doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
v odbore: zubné lekárstvo

42. doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
v odbore: špeciálna živočíšna produkcia

43. doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
v odbore: katolícka teológia

44. doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
v odbore: automatizácia

45. doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
v odbore: národné hospodárstvo

46. doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
v odbore: výživa

47. doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
v odbore: pozemné stavby

48. doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
v odbore: klinická farmakológia

49. doc. Ing. Ján Závadský, PhD.
v odbore: ekonomika a manažment podniku

50. doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
v odbore: inžinierska geológia

3 debata chyba
Viac na túto tému: #školstvo #Ivan Gašparovič