Gašparovič vymenoval šiestich rektorov vysokých škôl

26.05.2014 14:42

Prezident Ivan Gašparovič v pondelok vymenoval šiestich rektorov slovenských vysokých škôl. V troch školách sa vedenie vymení, v ďalších troch zas najvyšší akademickí hodnostári vysokých škôl zasadnú do svojho kresla opakovane.

Zmena nastane na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde sa od 4. októbra stane novým rektorom Peter Šimko. Nové vedenie bude mať aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Jej súčasného rektora Libora Vozára vo funkcii 2. júla tohto roku vystrieda Ľubomír Zelenický. Na čele Vysokej školy manažmentu v Trenčíne bude rektorka Edita Hekelová. Tá je poverená vedením školy už od 15. januára 2014 po tom, čo z funkcie odstúpil jej predchodca Branislav Lichardus.

Nezmenené zostane vedenie v troch vysokých školách. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre naďalej povedie Peter Bielik. Aj Žilinská univerzita v Žiline bude nasledujúce štyri roky pod vedením tej istej rektorky ako v súčasnosti – Tatiany Čorejovej, vo vedení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ostáva počas ďalšieho funkčného obdobia Jozef Matúš.

Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Šiesti novovymenovaní rektori dnes podpísali a prevzali si menovací dekrét z rúk prezidenta.

„Nastupujete do pozícií, kedy vysoké školy na Slovensku a myslím si, že aj vaše, prekonávajú nie jednoduché a ľahké chvíle. Som presvedčený, že v spolupráci s ministerstvom školstva a vládou to najťažšie už máte za sebou,“ uviedol vo svojom príhovore prezident. Zároveň zdôraznil, že zo strany rektorov nie je potrebné urobiť všetko pre to, aby školy navštevovalo čo najviac študentov. „Vašou povinnosťou a úlohou je, aby ste hľadali to racionálne číslo medzi vzdelaním a potreby uplatnenia vzdelania,“ dodal prezident Gašparovič.

Noví rektori

 • Peter ŠIMKO

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 • Peter BIELIK

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Tatiana ČOREJOVÁ

  Žilinská univerzita v Žiline

 • Jozef MATÚŠ

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Ľubomír ZELENICKÝ

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Edita HEKELOVÁ

  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

#školstvo #Ivan Gašparovič
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku