Anketa: Čo si myslia starostovia o povinnom stredoškolskom vzdelaní?

Pravda sa pýtala starostov šiestich slovenských obcí, čo hovoria na nový volebný kódex schválený parlamentom, podľa ktorého sa starostom už nebude môcť stať človek len so základným vzdelaním. Väčšina z opýtaných s novinkou súhlasí a nemá s ňou problém.

30.05.2014 11:00
debata (10)
Božena Kováčová, Janova Lehota:
Božena Kováčová
Božena Kováčová Božena Kováčová

Je minimum, aby starosta mal strednú školu, lebo narába s veľkým množstvom peňazí. Keď má strednú školu, je predpoklad, že aké-také znalosti a prehľad má a nebude sa stávať, že starosta so základnou školou alebo ani tou neskončenou, si bude robiť, čo chce, pretože tú možnosť má.

Anna Čerhýňová, Hrochoť:
Anna Čerhýňová
Anna Čerhýňová Anna Čerhýňová

Starosta by mal mať aspoň stredoškolské vzdelanie, nemal by to byť človek so základnou školou. Vzdelanie je dôležité aj pre plnenie všetkých kompetencií, ktoré obec má. Na druhej strane ale treba povedať, že sú aj ľudia v rokoch, ktorí preukázali vo svojom živote, že sú pragmatici, vedia riadiť, majú vzťah k občanom, ale z rôznych dôvodov nemohli študovať.

Ľubomír Straka, Korytárky:
Ľubomír Straka
Ľubomír Straka Ľubomír Straka

Úplne s tým súhlasím, ja by som povedal, že by mal mať vysokú školu. Pri tých všetkých nárokoch a komptenciách, ktoré starostovia a samosprávy dostali, sa to jednoducho vyžaduje, aby mal starosta určité počítačové znalosti a prehľad v legislatíve, lebo, ak sa dostane na takúto pozíciu človek, ktorý nemá adekvátne vzdelanie, tak potom ponižuje ostatných svojim správaním a konaním.

Florián Giňa, Jarovnice:
Florián Giňa
Florián Giňa Florián Giňa

Je to na rozhodnutí parlamentu, že schválil takýto zákon. Ale oni by si tiež mali urobiť zákon, že v Národnej rade by mali byť všetci vysokoškolsky vzdelaní aj s ďalšími akademickými titulmi, lebo sú volení takisto ako aj my, aby potom prijímali zákony, ktoré budú dobré a nie ich stále meniť. Nech je tam v prípade starostov to stredoškolské vzdelanie, lebo ide o človeka, ktorý rozhoduje o veciach, len Ústava hovorí niečo iné, že zvolený za starostu môže byť každý, kto je občanom Slovenskej republiky, má vek a o vzdelaní sa tam nehovorí.

Juraj Jelok, Ostrá Lúka:
Juraj Jelok
Juraj Jelok Juraj Jelok

Súhlasím s tým, pretože pozícia starostu si to vyžaduje. Je potrebné najmenej stredné vzdelanie, aby túto funkciu mohol dobre vykonávať. Je pravda, že tí kandidáti, ktorí majú tesne pred dôchodkom a v mladosti neštudovali alebo nemali takú možnosť, sa môžu cítiť dotknutí.

Oľga Wagnerová, Turček:
Oľga Wagnerová
Oľga Wagnerová Oľga Wagnerová

Nikomu neupieram, kto je šikovný, je šikovný, ale minimálne to stredoškolské vzdelanie by starosta mal mať. Podľa mňa by však kritériá na zvolenie starostu mali byť aj o niečom inom, mal by spĺňať aj také predpoklady, ako je komunikácia či všeobecný rozhľad, a to nikomu nijaká škola nezaručuje.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #anketa #vzdelanie #volebné kódexy #starostovia