Sudcovia ostro protestujú proti zmene ústavy, hovoria o policajnom štáte

Plénum Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ostro protestuje proti novele ústavy, ktorú poslanci parlamentu schválili minulý týždeň.

10.06.2014 18:40
debata (66)

Sudcovia najvyššieho súdu poukazujú na to, že zmenu ústavy prijali bez predchádzajúceho pripomienkového konania a rozpravy v odbornej verejnosti. „Ústavný zákon Slovenskej republiky vo vzťahu k súdnej moci uzákonil možnosť ukončiť výkon funkcie sudcu aj iným spôsobom, ako na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku alebo rozhodnutia disciplinárneho senátu. Schválený ústavný zákon a pripravovaný návrh vykonávacích zákonov k tomuto ústavnému zákonu nie sú súladné s medzinárodnými štandardmi, najmä s odporúčaním CM/Rec(2010)12 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o nezávislosti, efektívnosti a zodpovednosti sudcov, prijatým 17. novembra 2010,“ uvádza sa v uznesení pléna najvyššieho súdu prijatom na utorkovom zasadnutí.

Zmenami, ako sú napríklad bezpečnostné previerky súčasných sudcov, odňatie trestnoprávnej imunity sudcov a finančné postihy za rozhodovaciu činnosť sudcov, sa podľa uznesenia vyslovuje kolektívna vina iba jednej z mocí členského štátu EÚ bez toho, aby bezpečnostné previerky boli vykonané i u moci zákonodarnej a moci výkonnej. „Tento postup výkonnej moci a moci zákonodarnej s využitím policajných a spravodajských zložiek je protiústavný a retroaktívny a navyše likviduje nezávislosť súdnej moci, je to začiatok policajného štátu na Slovensku a znamená ohrozenie právneho štátu,“ píše sa ďalej v uznesení.

Obavy z tohto stavu podľa uznesenia vyslovila i Európska asociácia sudcov (EAJ), ktorej prezident zaslal slovenskému prezidentovi, premiérovi a ministrovi spravodlivosti listy obsahujúce znepokojenie nad pripravovanými zmenami v justícii. Plénum najvyššieho súdu považuje prijatý ústavný zákon v časti týkajúcej sa justície za nesúladný s ústavnými princípmi právneho štátu a porušujúci základné európske štandardy na nezávislosť súdov a súdnictva ako celku. Plénum súdu vyzýva Národnú radu Slovenskej republiky, aby aktívne konala a prinavrátila do Ústavy Slovenskej republiky demokratické zásady trojdelenia štátnej moci.

V novele ústavy poslanci minulý týždeň schválili plošné preverovanie sudcovskej spôsobilosti pre všetkých sudcov. O tom, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne, bude rozhodovať súdna rada. O strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti rozhodne disciplinárny senát. O sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady o sudcovskej spôsobilosti bude rozhodovať ústavný súd. Súdna rada bude sudcov preverovať na základe podkladov od Národného bezpečnostného úradu. Posledné slovo pri menovaní a odvolávaní sudcov bude mať prezident. Sudcovia podľa novely prídu o trestnoprávnu imunitu, na súhlas s ich trestným stíhaním už nebude potrebný súhlas ústavného súdu. Súhlas ústavného súdu však bude naďalej potrebný na vzatie sudcu do väzby.

66 debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #súdy