Prezident Kiska ubezpečil vládu, že chce byť jej partnerom (celý inauguračný prejav)

Nový prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v nedeľu vo svojom inauguračnom prejave ubezpečil vládu aj parlament, že chce byť ich oporou a partnerom vždy vtedy, keď budú môcť spoločne pomáhať Slovensku. "Budem podporovať všetky dobré nápady a riešenia bez ohľadu na to, z ktorého politického tábora pochádzajú," vyhlásil Kiska v prejave na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR po zložení sľubu.

15.06.2014 13:40 , aktualizované: 16:17
PREZIDENT: Inaugurácia Andrej Kiska Foto: ,
Prezident SR Andrej Kiska číta svoj inauguračný prejav.
debata (33)

„Sľub, ktorý som práve zložil, a silný mandát občanov, ktorý som dostal, sú záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia,“ povedal. Kiska pripomenul, že bude prvou slovenskou hlavou štátu bez politickej minulosti.

„Keďže prezidentské voľby a zvlášť ich finále sprevádzali silné emócie, chcem dnes zopakovať, nebol som kandidátom vlády, nebol som kandidátom opozície a takým – nestranným a nadstraníckym budem aj prezidentom,“ do­dal.

Kiska chce byť prezidentom všetkých ľudí bez ohľadu na ich politické presvedčenie alebo národnosť. Slovensko má podľa neho pred sebou také výzvy a každý deň prináša toľko problémov, že medzi politikmi by nemalo byť miesto na osobné boje a nepriateľstvá.

„Ako prezident sa v tomto duchu pokúsim vytvoriť vzťahy s parlamentom, vládou a politickými stranami.“

Kiska v prejave zdôraznil, že hoci sa dnes na Slovensku žije materiálne lepšie a bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým, ľudia nemajú pocit, že by boli súčasťou úspechu. Ako prezident chce preto podporovať tých ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sa podarilo dosiahnuť.

„Ako prezident chcem po celom Slovensku a vo všetkých regiónoch tráviť dostatok času, aby som práve takýchto ľudí a ich aktivity mohol povzbudiť, pomohol v rámci možností a upozornil nás ostatných na ich osobnú statočnosť,“ konštatoval.

Kiska chce tiež apelovať na úspešných ľudí, že je ich morálnou povinnosťou starať sa o spoločnosť prostredníctvom pomoci iným ľuďom či podporou projektov a verejnou angažovanosťou.

„Všetkým ľuďom, ktorí rozmýšľajú, že vstúpia do verejného života a že sami sa pokúsia prispieť aj k väčším zmenám, chcem odkázať, nech sa nenechajú znechutiť, nech bojujú a raz sa môžu stať aj prezidentom,“ vyhlásil Kiska.

Nová hlava štátu tiež prisľúbila, že bude klásť otázky členom vlády, poslancom parlamentu a všetkým zodpovedným v mene svojom, ale aj v mene občanov. „Budem klásť takéto otázky a budem sa pýtať na výsledky.“

Andrej Kiska sa v prejave dotkol aj zahraničnej politiky. Prezident je pripravený spolupracovať s vládou, premiérom, ministrom zahraničných vecí aj celou diplomaciu a chce presadzovať záujmy Slovenska v kontinuite doterajších vlád po roku 1998.

„Budem pokračovať v tradícii doterajších prezidentov, ktorí vždy, ak vznikli pochybnosti spôsobené vnútropolitickými príčinami, sa prejavili ako pevní zástancovia euroatlantickej spolupráce vrátane posledných desiatich rokov prezidenta Gašparoviča,“ ukončil.

Prečítajte si celý inauguračný prejav prezidenta Andreja Kisku

Vážený pán prezident Gašparovič,
vážený pán prezident Schuster,
vážený pán predseda Národnej rady,
vážený pán predseda vlády,
vážená pani predsedníčka Ústavného súdu,
vážené poslankyne a poslanci Národnej rady,
vážení členovia Vlády Slovenskej republiky,
excelencie,
vzácni hostia, drahí spoluobčania,

ústavný sľub, ktorý som práve zložil má silný mandát voličov, ktorý som dostal so záväzkom, ktorý si budem uvedomovať každý jeden deň môjho funkčného obdobia. Cítim tento záväzok dvojnásobne naliehavo aj preto, lebo budem prvým slovenským prezidentom bez politickej a bez straníckej minulosti. A táto moja nezávislá pozícia je tým, čo odo mňa ľudia očakávajú.

Pretože prezidentské voľby a zvlášť ich finále sprevádzali silné emócie, chcem dnes zopakovať: nebol som kandidátom vlády a nebol som kandidátom opozície. A takým nestranným a nadstraníckym budem aj prezidentom. Prezidentom, ktorý bude stáť za všetkými ľuďmi bez ohľadu na ich politické presvedčenie alebo národnosť.

Ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí mi dali hlas vo voľbách. Budem vďačný za každú vašu pomoc, podporu, ale i kritické postrehy k mojej práci. Vyjadrujem aj hlboký rešpekt k ľuďom, ktorí volili môjho protikandidáta – predsedu vlády. Všetci, ktorí sa zúčastnili volieb ukázali, že im nie je ľahostajný osud našej krajiny. Ako prezident si budem ctiť svoje povinnosti voči všetkým občanom Slovenskej republiky, voči parlamentnej demokracii, právnemu štátu a rozdeleniu moci.

Myslím si, že pred Slovenskom sú také výzvy a každý deň prináša mnohým občanom také problémy, že v politike a medzi politikmi by nemalo byť miesto na osobné vojny alebo nepriateľstvá. Ako prezident sa pokúsim v tomto duchu vytvoriť vzťahy s vládou, parlamentom, s politickými stranami. Ubezpečujem vládu, aj parlament, že vám budem oporou a partnerom vždy vtedy, keď budeme môcť spoločne pomôcť ľuďom Slovenska; a že primerane možnostiam a kompetenciám prezidenta budem podporovať všetky dobré nápady a riešenia bez ohľadu na to, z ktorého politického tábora pochádzajú. Verím, že i v prípadoch, kedy budeme mať odlišný názor, budete si môcť povedať, že prezident je férovým partnerom do diskusie aj do hľadania riešenia; že budeme v každej situácii spoločne pamätať, že všetky volené a menované štátne funkcie od tých najvyšších až po tie najnižšie v mestečkách a dedinách majú jedno spoločné: ukladajú každému na svojom mieste pracovať tak, aby si štát plnil svoje povinnosti a záväzky voči občanom. Aby sme každý jeden boli spojencom občanov a aby nebol štát ich protivníkom, od ktorého si treba práva vybojovať.

Vážení prítomní, drahí spoluobčania,
malo by nás všetkých trápiť, koľko ľudí je dnes nespokojných so stavom a smerovaním Slovenska. Nie je dnes a z tohto miesta mojím úmyslom niekoho kritizovať. Iba hovorím o tom ako mnohí ľudia vnímajú našu každodennosť. A rozumiem ich pocitom, veď sa roky stretávam s ľuďmi, ktorých životné príbehy sú často plné trpkosti a nešťastia. Napriek tomu, alebo práve preto chcem byť prezidentom, ktorý dokáže povzbudiť a dá im pocítiť, že sa majú o koho oprieť. Ak hovorím o nespokojnosti, tak sa neobávam tej občianskej nespokojnosti, ktorá je prirodzená, ktorá motivuje; obávam sa takej nespokojnosti, ktorá ústi do hlbokého rozčarovania, bezradnosti, rezignácie až ľahostajnosti k tomu, čo sa u nás a okolo nás deje. Hovorím o strate záujmu. Hovorím o sklamaní a ľahostajnosti voči tomu, čomu hovoríme verejný priestor, verejný život.

Väčšina ľudí nedopustí, aby sa doma kradlo. Záleží im na tom, aby bol doma poriadok, aby sa nepoužívali urážky a klamstvá, aby tam nevládla ľahostajnosť, aby sa cítili doma všetci príjemne. Doma, za dverami nášho bytu si uvedomujeme, že pre to každý musí niečo urobiť. Angažovanosť, záujem a dobrý pocit by sa však nemali končiť za dverami nášho príbytku, nášho súkromia. Mali by pokračovať na ulici, v obci, v meste, pri návšteve úradu alebo nemocnice. Aj v osobnom živote, v rodine a v domácnosti prežívame náročné situácie a sklamania. Ale to, čo nás ženie dopredu je vzájomná dôvera a odhodlanie tieto prekážky spolu prekonať napriek našim nedostatkom a chybám, ktoré všetci robíme. Som presvedčený, že takúto dôveru a odhodlanie potrebujeme aj vo verejnom živote. Potrebujeme spoločné povedomie, že hoci existujú problémy a nič nie je dokonalé, tak rozumieme ceste, po ktorej ideme. Hoci nečakáme zázraky, vidíme, že má zmysel sa angažovať; má zmysle sa pokúsiť veci meniť.

Žiaľ, nemyslím si, že väčšina ľudí na Slovensku to vidí tak, že zvolení predstavitelia síce občas pochybia, ale celkovo kráčame po dobrej ceste. Akoby nám chýbali veľké ciele a veľké výzvy, pre ktoré by sme sa vedeli ako krajina, národ, spoločnosť nadchnúť. V bežnom živote majú mnohí ľudia na Slovensku pričasto pocit, že je hrdinstvom čosi, čo by malo byť úplne normálne – napríklad nedať úplatok, napríklad vzoprieť sa nespravodlivosti alebo nezákonnosti, napríklad zastať sa slabších, pomáhať iným, byť ohľaduplný k svojmu okoliu, alebo sa angažovať pre svoju obec a pre svoje mesto. A v mnohých prípadoch je skutočným hrdinstvom žiť slušne, aspoň nejako prežiť.

Podľa štatistík na Slovensku v priemere nikdy nebolo lepšie. V priemere sa ľudia materiálne nikdy nemali tak dobre ako dnes. Nikdy v histórii sme neboli slobodnejší a štát bezpečnejší. Napriek tomu väčšina ľudí na Slovensku nie je presvedčená, že ideme správnym smerom a ani nemá pocit, že oni sami sú súčasťou úspechu. Až príliš často počúvame, že sa u nás vytratila morálka, slušnosť; že verejný priestor ovládol egoizmus, rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte, cynizmus. Lenže ak takéto presvedčenie v spoločnosti prevláda, ak sa vytratí dôvera, potom krajina stratí dynamiku a sotva nájdeme chuť a energiu prekonávať prekážky. Mladí ľudia budú odchádzať, náš štát bude stagnovať, oslabí sa jeho schopnosť vnímať a riešiť problémy občanov. Napriek tomu som presvedčený, že máme na viac.

Preto som kandidoval, pretože verím, že ľahostajnosť môžeme poraziť, že dokážeme nájsť dosť energie, hlavne, že sme povinní to urobiť.

Preto ako prezident budem povzbudzovať ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sme dosiahli; ktorí nerezignovali, zachovali si ideály, vyznávajú slušnosť a morálku, pomáhajú, prispievajú alebo chcú prispieť k tomu, aby sa dobrý pocit nekončil za dverami ich súkromia. Sú to hrdinovia našich bežných dní a hrdinovia nášho bežného života. Takých ľudí je na Slovensku dosť. Mali by však cítiť väčšiu podporu. Nemali by sa cítiť okrajovo. A to, čo vnímame ako hrdinstvo, by malo byť bežným vzorom správania pre naše deti, pre naše rodiny, priateľov, známych, ale aj úplne neznámych.

Ako prezident chcem po celom Slovensku a vo všetkých regiónoch tráviť dostatok času, aby som práve takýchto ľudí a ich aktivity mohol povzbudiť; pomohol v rámci možností a upozornil nás ostatných na ich osobnú statočnosť a ich prínos. Budem povzbudzovať a v rámci možností prezidenta pomáhať takým projektom a ideám, ktoré zakladajú predpoklady konkurencieschop­nosti Slovenska. V dnešných časoch držať krok so svetom predpokladá aj odvahu a vizionárstvo.

Zvlášť budem oslovovať tých, ktorí mali v živote väčšie šťastie ako iní. Budem na nich apelovať, že je morálnou povinnosťou úspešných ľudí starať sa o spoločnosť, kde žijú. Prostredníctvom pomoci iným ľuďom, podporou projektov alebo verejnou angažovanosťou. Všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že vstúpia do verejného života a že sami sa pokúsia prispieť aj k väčším zmenám chcem povzbudiť. Chcem im odkázať, nech sa nenechajú znechutiť, nech bojujú a raz sa môžu stať aj prezidentmi. Verte.

Vážení prítomní, drahí spoluobčania,
stal som sa prezidentom ako nepolitik. Som si vedomý, že ma čakajú povinnosti, ktoré pre mňa budú nové. Som si vedomý toho, že moje stanoviská, moje činy i každé moje slovo bude kriticky posudzované a s pokorou pristupujem k úlohám a k úradu, který dnes preberám. Aj keď za sebou nemám kariéru politika, mám inú skúsenosť. A tú chcem zužitkovať vo vašich službách, vážení spoluobčania.

Dlhé roky som počúval ľudí a usiloval sa klásť správne otázky ak som chcel nájsť východisko z problému, efektívne fungujúce riešenie; či už to bolo v podnikaní alebo charite. Ako prezident budem klásť otázky v mene občanov. V mene svojom, v mene toho, aby sa problémy skutočne riešili. Som presvedčený, že toto je významná povinnosť a úloha prezidenta. Počúvať ľudí, pýtať sa v ich mene. Klásť otázky, hľadať poctivé odpovede a povzbudzovať riešenia. Budem klásť takéto otázky členom vlády, poslancom parlamentu, inštitúciám a úradom zodpovedným za systém spravodlivosti, za vzdelávanie našich detí, za starostlivosť o chorých, starých, bezvládnych, alebo takých , ktorí sa nepriazňou osudu dostali do ťažkostí, statočne bojujú, ale potrebujú našu pomoc.

Budem klásť otázky zodpovedným za bezpečnosť a poriadok; samozrejme za tvorbu pracovných miest, za zamestnanosť, za postavenie tých, ktorí vytvárajú pracovné miesta, ale aj za tých, ktorí hľadajú pracovné miesta, alebo majú obavy, že pracovné miesta stratia. Budem klásť takéto otázky a budem sa pýtať na výsledky. Pravdaže, niekedy nemusíme hneď poznať riešenia, nemusíme dokázať vyriešiť veci rýchlo; nemusíme mať na to silu, možnosti alebo zdroje. Ale vždy je našou povinnosťou pýtať sa, čo môžeme urobiť viac. Aj keď sú to niekedy otázky ťažké, nepríjemné a odpovede nás nie vždy potešia. Preto sa budem pýtať, kým nedostanem odpovede a podám ruku a pomôžem každému kto chce hľadať riešenia, komu ide o výsledky. Aby sme aj týmto spôsobom spoločne zvýšili dôveru v štát, ústavné inštitúcie a úrady.

Vážení hostia, drahí spoluobčania,
nedávna finančná kríza u kázala nielen nám, že cesta k prosperite nie je ani zaručená ani automatická. Udalosti na Ukrajine nás zasa znepokojili, že ozbrojený konflikt môže vypuknúť bližšie k našim hraniciam, než sme boli celkom nedávno ochotní pripustiť. V Európe sú znova aktuálne otázky bezpečnosti. Zrazu neplatia pravidlá a predstavy, o ktorých sme si donedávna mohli myslieť, že budú platiť akosi automaticky a navždy. Ale pozorujeme aj to, ako cez spoločné záväzky a dohody v EÚ presvitajú individuálne záujmy jednotlivých krajín. Som pripravený v spolupráci s vládou, s premiérom, ministrom zahraničných vecí a celou slovenskou diplomaciou presadzovať záujmy Slovenska v kontinuite doterajších vlád po roku 1998. Budem pokračovať v tradícii doterajších prezidentov, ktorí vždy ak vznikli pochybnosti alebo nedorozumenia spôsobené vnútropolitickými príčinami, prejavili sa ako pevní zástancovia euroatlantickej spolupráce vrátane posledných desiatich rokoch pána prezidenta Gašparoviča.

O dva roky bude Slovensko predsedať EÚ. Budem podporovať vládu, aby sa Slovensko na predsedníctvo dobre pripravilo a budem nabádať k tomu, aby sa táto naša úloha nestala predmetom vnútropolitického boja. Slovenské predsedníctvo a jeho príprava bude príležitosťou, aby sme viac hovorili o tom, že naše členstvo v EÚ nie je len o fondoch, o regulácii žiaroviek, alebo dokonca o hrozbe pre našu suverenitu. EÚ má hlbší zmysel. Je predovšetkým projektom mieru v Európe. Projektom spolupráce a súdržnosti národov v tomto priestore, kde už dvakrát vypukli svetové vojny. Projektom, ktorý svojim členom umožňuje budovať a posilňovať demokratické inštitúcie, otvorené ekonomiky a právny štát. naši predkovia, naši dedovia a donedávna ani naši rodičia by si nevedeli predstaviť, že Slovensko bude raz v predsedníckej úlohe takejto Európy. Buďme hrdí, že sa na takomto projekte podieľame. A buďme pragmatické, ale pomáhajme strážiť princípy a hodnoty, na ktorých EÚ vznikla. Pretože to, čo projekt EÚ oslabuje, oslabuje aj nás. Je to predovšetkým egoizmus, ktorý sa vydáva za pragmatizmus, to je v priamom rozpore so základným zmyslom zjednotenej Európy.

A potom je tu naša bezpečnosť. Ľudia na Slovensku, na rozdiel od iných susedov Ukrajiny možno nemajú takú veľkú a bezprostrednú obavu z udalostí za našou východnou hranicou. Ako prezident však musím cítiť spoluzodpovednosť za to, aby to tak aj zostalo. Pretože obrana a bezpečnosť občanov je základnou úlohou štátu. Aj v tejto oblasti budem mať ambíciu formulovať otázky a témy, ktoré – tak sa mi zdáneznejú vždy dostatočne nahlas.

Slovensko sa nemôže spoliehať na to, že nám našu bezpečnosť zaručia iní bez toho, aby sme plnili naše záväzky. Aby sme robili na čo máme, ale aby sme si naše záväzky nezmäkčovali. Nie je to správne, nie je to perspektívne ani to nie je pre našu vlasť bezpečné. Geograficky leží Slovensko tak na hraniciach EÚ ako aj NATO. Som však presvedčený, že je naším bytostným záujmom, je v záujme našej bezpečnosti a prosperity, aby Slovensko nestálo na ich okraji.

Vážení hostia, drahí spoluobčania,
stoja pred nami mnohé výzvy, ale máme všetky predpoklady na to, aby sme ich s hrdosťou zvládli. Slovensko je malá krajina. Ale je to krásna krajina s pracovitými, schopnými a talentovanými ľuďmi. A preto sa výziev nemusíme báť. Naopak. Môžu nám pomôcť ísť dopredu.

Môžu nám pomôcť, aby sa z nášho Slovenska stala krajina akú si všetci želáme;

  • krajina, kde má právo na slušný život každý občan;
  • kde korupciu odsudzujú ľudia rovnako ako krádež;
  • z ktorej mladí ľudia nebudú chcieť odísť, ale naopak, ktorá bude priťahovať vzdelaných a talentovaných ľudí;
  • krajina, ktorá je ekonomicky úspešná a sociálne spravodlivá;
  • krajina, kde slušnosť a morálka nie je len slovo, ale skutočnou hodnotou spoločnosti

Takému Slovensku chcem pomáhať.
Ďakujem.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #prezident #prejav #Andrej Kiska