Obce budú cez eurofondy zamestnávať Rómov

Obce budú môcť v programovom období 2014 až 2020 prostredníctvom verejných zákaziek financovaných z prostriedkov EÚ ponúknuť prácu nezamestnaným Rómom. Ako ďalej informovala za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra, pôjde najmä o zákazky, ktorými sa zlepší infraštruktúra v najkritickejších lokalitách, kde žijú rómske komunity.

17.07.2014 15:30
Peter Pollák Foto: ,
Peter Pollák
debata (14)

„Spoločnosti, ktoré sa budú uchádzať o verejné zákazky v rámci opatrení zameraných na marginalizované rómske komunity, budú musieť povinne využiť potenciál miestnej pracovnej sily,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák.

Pôjde o financie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ako vysvetlil, kto sa bude chcieť uchádzať v obci s rómskou komunitou napríklad o zákazku na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl, bude musieť zamestnať dlhodobo nezamestnaných Rómov. Pôjde tiež napríklad o výstavbu či rekonštrukciu komunitných centier, obydlí, dobudovanie inžinierskych sietí alebo zabezpečenie prístupu k úžitkovej a pitnej vode.

Sociálny zreteľ pri verejných zákazkách pomôže nezamestnaným Rómom

Pollákov úrad považuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní za jeden z kľúčových nástrojov, ktorý môže prispieť k zvyšovaniu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných Rómov. „Povinnosť zamestnať pri verejných zákazkách určité percento dlhodobo nezamestnaných Rómov plánujeme uplatňovať v obciach, kde žijú rómske komunity, ktoré sú zaradené do Atlasu rómskych komunít 2013,“ uviedol splnomocnenec vlády. Ako zároveň doplnil, zámerom úradu je, aby obce uplatňovali sociálny aspekt najmä vo verejných obstarávaniach stavebných prác. „To znamená pri regenerácii sídel, podpore bývania pre obyvateľov komunít a sociálnej infraštruktúre,“ spresnil.

Pre praktické overenie tohto nového opatrenia sa sociálny aspekt stal dobrovoľným kritériom vo výzve Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu. Tá je podporovaná ešte z programového obdobia 2007 až 2013, ale bude slúžiť na získanie skúseností. Tie možno využiť pri nastavovaní výziev so sociálnym aspektom vo verejných zákazkách v rokoch 2014 až 2020.

Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní využívajú mnohé členské krajiny Európskej únie. Jedným z príkladov jeho využívania je Česká republika. V rámci realizácie zákazky pri revitalizácií sídliska Chánov boli napríklad v meste Most zamestnaní sociálne vylúčení obyvatelia. Počas projektu nadobudli požadované pracovné zručnosti, vďaka ktorým získali mnohí trvalý pracovný pomer.

14 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #Rómovia #Peter Pollák #nezamestnaní