Sociálne domovy dostanú hviezdičky ako hotely

, 20.07.2014 15:30
Ministerstvo práce
Ministerstvo práce pripraví kritériá, podľa ktorých sa budú hodnotiť sociálne domovy. Autor: ,

Domovy pre seniorov a zdravotne postihnutých sa čoskoro začnú "známkovať". Ich kvalita sa bude odvíjať od toho, aký štandard služieb sú schopné poskytnúť.

Hodnotenie na základe stanovených kritérií urobí rezort práce a sociálnych vecí, výsledky zverejní na svojej internetovej stránke. Klient či jeho rodinní príslušníci by tak mali dostať možnosť ľahšie si vybrať zariadenie, aké im vyhovuje.

„Kvalita hotelov či reštaurácií sa vyjadruje hviezdičkami. Podobne to bude aj so zariadeniami sociálnych služieb,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Michal Stuška. Podľa neho bude vytvorená akási jednotná klasifikácia, zohľadňujúca nielen stav poskytovania samotných opatrovateľských služieb – teda akú dostáva odkázaný stravu, či ho udržujú v čistote, či mu správne podávajú lieky, aké vybavenie má jeho izba a podobne.

„Veľmi dôležitou zložkou bude aj hodnotenie dodržiavania práv a slobôd klienta,“ dopĺňa hovorca. Ako spresňuje, ak zariadenie v hodnotenej oblasti dosiahne najvyššiu úroveň, dostane za ňu tri body. Ak sa vyskytnú menšie nedostatky, získa dva. Ak sa v ňom však zistia závažné pochybenia, bude ohodnotený nulou. „O kvalite zariadenia dá potom dobrý obraz celkový bodový súčet. Web zároveň poskytovateľom vytvorí vhodný priestor na prezentáciu, práve cez dosiahnutý výsledok. Naopak, ak poskytovateľ dosiahne slabé hodnotenie, požiadame zriaďovateľa, aby urobil nápravu,“ poznamenal Stuška.

Požiadavka na určenie štandardov sociálnych zariadení vyplynula z ostatnej novely zákona o sociálnych službách, účinnej od januára tohto roka. Štandardy sú podrobne popísané v prílohe novely. Stanovenie jasných pravidiel má pomôcť pri skvalitňovaní poskytovanej starostlivosti. Rezort mieni prvé body začať udeľovať od 1. januára 2016.

„Zariadenia budú mať asi pol roka na spracovanie svojich vnútorných predpisov: procedurálnych, prevádzkových a personálnych,“ objasňuje predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Milada Dobrotková. Z nich by malo byť zrejmé, aké služby a akým spôsobom sa v konkrétnom zariadení klientovi poskytujú, ako s ním personál komunikuje, či na základe akých podmienok poskytovateľ členov personálu prijíma, doškoľuje a čo od nich vyžaduje.

„Malo by byť už napríklad samozrejmosťou, že sestra pri vchádzaní do klientovej izby najprv zaklope na dvere, potom ho pozdraví, osloví pán/pani, teda žiadny dedko/babka… a presne mu popíše, čo s ním práve mieni urobiť,“ vysvetlila Dobrotková.

V každom zariadení sa potom predpísané štandardy budú ďalší rok dôsledne uvádzať do praxe. Následne hodnotitelia kvality z ministerstva skontrolujú, či sa v súlade so zákonmi naozaj dodržiavajú. A pridelia im získané body. „Pravdaže, kontroly v zariadeniach by sa mali robiť aj ďalej, aby kvalita poskytovaných služieb neklesala,“ dodala.

Podľa Dobrotkovej je takýto hodnotiaci mechanizmus potrebný a štát ho mal zaviesť už oveľa skôr. „Otázne však je, či obstojí v trvale podfinancovanom prostredí, kde poskytovatelia pracujú na hranici možností a mnohým zariadeniam hrozí zánik,“ uvažuje šéfka asociácie. Zdôrazňuje, že štát v prvom rade musí naliať do systému sociálnej starostlivosti dostatok peňazí, aby ani súkromné zariadenia neboli pre ľudí nedostupné pre požadované vysoké doplatky.

Zámer ministerstva víta aj Jednota dôchodcov Slovenska, no takisto s výhradou „Prirodzene, ako občan sa teším, že sa kvalita služieb v zariadeniach bude posudzovať celoplošne, podľa určených kritérií kvality. Nijaký poskytovateľ sa predsa nebude chcieť verejne prezentovať v zlom svetle,“ hovorí jej šéf Ján Lipiansky. Myslí si však, že pri výbere zariadenia pre klienta opäť nebude prvoradý počet získaných „hviezdičiek“. „Rozhodujúcimi naďalej zostanú dve kritériá: blízkosť k predchádzajúcemu bydlisku a cenová dostupnosť, keďže značnú časť nákladov si odkázaný už musí uhrádzať sám, prípadne mu pobyt platia najbližší príbuzní,“ uzatvára Lipiansky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sociálne domovy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Perla farebný amarylis

Perla farebný amarylis

32,99
Lady červené ruže a hypericum

Lady červené ruže a hypericum

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk