Nezamestnaných ubúda, u absolventov sú čísla alarmujúce

Dobrá správa je, že nezamestnanosť na Slovensku už niekoľko mesiacov po sebe klesá. Platilo to aj v júni, aj keď tentoraz sa oproti máju znížila len veľmi mierne. Pritom júnové štatistiky zvykne každoročne pokaziť zvýšený prílev mladých absolventov vysokých škôl na úrady práce.

22.07.2014 12:00
Hrad Branč, nezamestnaní, Foto: ,
Obnova hradu Branč
debata (8)

Tentoraz sa tak nestalo, neznamená to však, že si mladí s diplomom robotu našli ľahšie. Práve absolventov za posledných päť rokov v júni nikdy nebolo v evidencii nezamestnaných viac ako v tomto roku.

Podľa ministra práce Jána Richtera sa v prvom polroku 2014 ocitlo v evidencii 26,73 percenta z celkového počtu vlaňajších aj tohtoročných skončených vysokoškolákov. „Napriek tomu, že mnohí z nich v októbri nastúpia na druhý stupeň štúdia, tieto čísla sú alarmujúce. Za posledných päť rokov je to najvyšší počet absolventov evidovaných v úradoch práce. Možno aj to je signál, že je nevyhnutné robiť systémové zmeny v spolupráci s ministerstvom školstva,“ vyhlásil na pondelkovom brífingu Richter.

Minister uviedol, že v tejto súvislosti už pripravuje stretnutie s partnerom zo školského rezortu Petrom Pellegrinim. Oboznámiť ho chce s výsledkami analýzy, ktorú jeho ministerstvo pripravilo s úradmi práce. Podľa Richtera z nej vyplynuli nielen údaje o tom, že absolventi niektorých vysokoškolských odborov si len veľmi ťažko dokážu nájsť zamestnanie. Ako dodal, v úradoch práce už končí aj veľké percento absolventov technických univerzít.

Nezamestnanosť v júni 2014

 • miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júni úroveň 12,78 %, oproti máju, keď bola 12,80 %, tak poklesla o 0,02 percen­tuálneho bodu
 • medziročne sa znížila o 1,47 %, keďže v júni 2013 bola na úrovni 14,25 %
 • koncom júna registrovali úrady práce celkovo 345 013 uchádzačov okamžite schopných sa zamestnať, v máji ich bolo takmer o 474 a vlani v júni o 39 683 viac
 • miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí, ktorí boli práceneschopní alebo na absolventskej praxi, dosiahla v júni 14,26 %, teda medzimesačne klesla o 0,01 percenta a medziročne o 1,23 percenta
 • celkovo sa v júni o prácu uchádzalo vyše 384 825 ľudí, čo je v porovnaní s májom menej asi o 351 (0,09 %) a oproti júnu 2013 menej o 33 343 osôb (7,97 %)
 • v piatich krajoch v júni nezamestnanosť medzimesačne klesla, najvýraznejšie v Nitrianskom o 0,1 %, v troch krajoch zaznamenali nárast, najväčší v Košickom o 0,08 %
 • oproti máju nezamestnanosť klesla v 44 okresoch, v 33 okresoch sa zvýšila

„Júnová nezamestnanosť potvrdzuje, že školstvo má problém. My totiž dokonca ani nevieme, čo vlastne od našich škôl chceme,“ zhodnotil Michal Páleník z Inštitútu nezamestnanosti. Podľa neho súčasná spoločenská objednávka velí „vychovať čo najviac vzdelaných ľudí za čo najmenej peňazí“. „No nie je jasné, čo potom s nimi ďalej,“ poznamenal.

Prečo stúpa počet nezamestnaných vysokoškolákov? Podľa Páleníka sú na príčine dva hlavné faktory: Jednak stúpa ich percento v celej populácii a jednak nepribúda pracovných miest, ktoré by ich absorbovali. Neprekvapuje ho, že sa to týka už aj technických smerov. „Aj študované technické odbory sú rôzne. Kým dopyt po itečkároch neustále rastie, absolventi chemických vied so zameraním na poľnohospodárstvo si už zrejme prácu hľadajú ťažšie. Ani o mladých stavbárov nie je taký záujem, ako v čase stavebného boomu v rokoch pred krízou,“ dodáva

Ako Páleník dodal, ešte vypuklejšie sú ťažkosti v strednom školstve. „Určite to uvidíme v štatistikách nezamestnanosti v septembri a októbri, keď skončení stredoškoláci po posledných prázdninách opäť húfne zamieria na úrady práce,“ doplnil.

Odpracovanie základnej dávky v hmotnej núdzi

 • zo 168-tisíc poberateľov dávok je od 1. júla práca zabezpečená pre asi 158-tisíc osôb (94 %)
 • asi 75 800 ľudí sa už do práce za dávku zapojilo, z nich okolo 5-tisíc robí nemanuálne činnosti
 • okrem obcí a miest nezamestnaným ponúka prácu 385 ďalších organizácií

Zdroj: ÚPSVaR

Minister Richter sa v pondelok dotkol aj problému učiteľov, ktorí na konci každého školského roka takisto zhoršujú štatistiky nezamestnaných. V júni evidovali úrady 414 pedagógov, ktorí mali v poslednom zamestnaní zmluvy len na určitú dobu desiatich mesiacov, od začiatku septembra do konca júna. Minister pripomenul, že podľa Zákonníka práce môže s nimi zamestnávateľ takéto zmluvy uzavrieť dvakrát za sebou. Považuje to však za neetické, keďže učiteľ takto stráca mnohé benefity náležiace zamestnancom. Pripomenul však, že pracovné právo sa opiera aj o „dobré mravy“. Učiteľom s ich konkrétnymi prípadmi odporučil obrátiť sa na inšpektoráty práce.

„Tento problém pre nás nie je nový, upozorňujeme naň už roky. Nevyrieši sa však, kým bude rezort školstva finančne tak silno poddimenzovaný,“ argumentoval viceprezident Slovenskej komory učiteľov Miroslav Sopko. Podľa neho si mnohí riaditelia škôl momentálne ani nemôžu dovoliť robiť inú personálnu politiku, hoci po roku už obvykle kvality učiteľa dobre poznajú a ak by im rozpočet dovolil, nemali by dôvod nedať mu zmluvu na dobu neurčitú.

Celkovo však júnové čísla nezamestnanosti považuje Richter za úspešné. Ako zvýraznil, minulý mesiac sa z 24-tisíc uchádzačov vyradených z evidencie 16 400 umiestnilo na trhu práce. Zvyšok museli vyradiť pre nespoluprácu a iné príčiny. Čísla sa podľa neho zlepšovali aj u znevýhodnených skupín. Počet dlhodobo nezamestnaných napríklad v porovnaní s tohtoročným májom klesol o 1 618 osôb, v kategórií nad 50 rokov evidovali úrady práce o 1 555 nezames­tnaných menej.

Potešiteľné podľa Richtera je, že súbežne s poklesom nezamestnanosti rastie zamestnanosť. Údaje Sociálnej poisťovne dokladujú, že od januára 2013 do konca júna 2014 pribudlo na Slovensku 76-tisíc nových zamestnancov.

Ako zaberajú národné projekty zamestnanosti

 1. zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva: momentálne sa pracuje na 39 objektoch (hrady, kaštiele, parky, vojenské bunkre), do práce sa zapojilo 449 uchádzačov o zamestnanie
 2. podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti: prijatých zatiaľ 21 žiadostí na 80 pracovných miest za 467-tisíc eur
 3. podpora vytvárania pracovných miest pre ľudí do 29 rokov v Bratislavskom kraji: firmy podali na úrady práce 51 žiadostí na 80 pracovných miest, najviac priamo v Bratislave
 4. podpora vytvárania pracovných miest pre ľudí do 29 rokov mimo Bratislavského kraja: firmy podali na úrady práce 938 žiadostí na celkovo 1 684 miest za 10,854 milióna eur

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #školstvo #Ján Richter #nezamestnaní #Peter Pellegrini