Samosprávy chcú rozhodovať o riaditeľoch škôl

Mestá a obce chcú mať väčší vplyv na to, kto bude riadiť školy. Zdôvodňujú to tým, že volení zástupcovia miest a obcí, ktoré sú ich zriaďovateľmi, nesú zo zákona zodpovednosť za fungovanie školského systému na svojom území. Školy však upozorňujú, že takto budú ešte závislejšie od záujmov samospráv a nie sú vylúčené ani politické nominácie na posty riaditeľov škôl.

25.07.2014 12:00
škola, žiaci, študenti, učiteľ, vyučovanie, tabuľa Foto:
Pri výbere riaditeľov škôl chcú mať ich zriaďovatelia, mestá a obce, väčší vplyv.
debata (9)

Snahu o posilnenie vplyvu obcí pri výbere riaditeľov škôl napríklad v podobe možného vetovania návrhu na ich vymenovanie potvrdil podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány. „Mestá a obce musia mať možnosti a nástroje na riadenie a regulovanie prevádzky, mzdového vývoja a modernizácie škôl. Zároveň musia mať nástroje na to, aby mohli motivovať a regulovať školský systém v prípadoch, keď škola ako rozpočtová organizácia obce neplní všetky svoje funkcie,“ uviedol Turčány.

Zástupcovia škôl hovoria, že mestá, obce i župy majú aj teraz vplyv na výber riaditeľov. Ak by sa ešte viac posilnil, vedenie škôl by sa dostalo do ešte väčšej závislosti od samospráv a krajov. „Kto posúdi, či riaditeľ vedie školu dobre? Aké kompetencie na posudzovanie kvality riaditeľa školy a školstva budú mať tí, ktorí budú o ňom rozhodovať? Nebude dobrým riaditeľom ten, kto bude poslušný, bude len pritakávať a hlavne nebude nič žiadať?“ pýta sa Alena Petáková zo Združenia samosprávnych škôl Slovenska.

Terajší systém výberu riaditeľov škôl je podľa nej nastavený dobre. Riaditeľa školy vymenúva zriaďovateľ na návrh rady školy, v ktorej má zriaďovateľ tiež svoje zastúpenie. Základná škola s viac ako 25 zamestnancami má 11-člennú radu školy – dvoch zástupcov učiteľov, jedného člena za ostatných zamestnancov, štyroch zástupcov rodičov a štyroch od zriaďovateľa. Rady školy na gymnáziách majú o jedného zástupcu rodičov menej a, naopak, je v nich zástupca študentov.

ZMOS však tvrdí, že rada školy pri výbere riaditeľa „niekedy uprednostní tých, ktorí nemajú vysoké nároky a požiadavky na zamestnancov. Navyše sa do nich dostávajú aj rodičia a nepedagogickí zamestnanci, ktorí nie sú z danej obce, a tak vlastne spolurozhodujú o rozpočtových zdrojoch inej obce“. Podľa Turčányho by zákon mal stanovovať „transparentné a jednoznačné kritériá výberu riaditeľov“. „ZMOS preferuje odbornosť pri posudzovaní kvalifikačných a osobnostných predpokladov pri výbere kandidátov s tým, že konečné rozhodnutie musí byť v rukách volených predstaviteľov miest a obcí,“ dodal Turčány.

Viac právomocí pre zriaďovateľov plánoval aj exminister školstva Dušan Čaplovič. V pripravovanom zámere na novelu zákona o štátnej správe a školskej samospráve sa chystal posilniť vplyv zriaďovateľov na výber riaditeľa aj tým, že im „dá možnosť aktívne vstupovať do výberového konania“. Zákon mal tiež stanoviť presné dôvody, kedy zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa z funkcie.

Podľa informácií RTVS nový minister Peter Pellegrini chce dať zriaďovateľom možnosť, aby mohli odvolať riaditeľa, ktorý nevedie školu dobre. Podľa vyjadrenia tlačového odboru rezortu však konečné slovo ešte nepadlo. Nové zákony sa pripravujú a do diskusie o nich počas leta prizývajú zástupcov samospráv aj škôl. „Po vypočutí postojov školských partnerov bude vytvorené paragrafové znenie pripravovaných zákonov. Následne budú zaradené do štandardného legislatívneho procesu, ktorý garantuje priestor aj na ich verejné pripomienkovanie,“ dodal riaditeľ tlačového odboru rezortu Michal Kaliňák.

Pellegrini pre RTVS zároveň potvrdil, že nemá v úmysle obmedzovať počet funkčných období riaditeľov škôl. Obmedzenie pôsobenia riaditeľov na najviac dve funkčné obdobia chce navrhnúť KDH, diskusiu o tom pripustil aj Čaplovič. Pellegrini sa na takú zmenu nechystá. „Máme na Slovensku riaditeľov, ktorí vedú excelentné školy a bolo by nežiaduce, aby po ôsmich rokoch museli školu opustiť,“ uviedol minister.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #samospráva #riaditeľ školy