Advokáti von z parlamentu?

, 29.07.2014 13:00

Hranica, ako obmedziť poslanca parlamentu pri výkone iných funkcií či povolaní, nie je celkom zrejmá ani samotným politikom.

Roky sa diskutuje o poslancoch, ktorí vykonávajú niekoľko verejných funkcií, súčasne sú aj starostami či primátormi a poberajú lukratívne platy. Rovnako sú poslanci, ktorí si privyrobia aj ako advokáti, lekári či pedagógovia.

V jeseni má šancu na prijatie návrh, aby poslanec vo viacerých volených funkciách poberal len jeden plat, prípadný druhý príjem by mal len vo výške minimálnej mzdy. Zatiaľ nie je dostatočná politická vôľa na to, aby sa presadil tvrdší princíp, že jeden volený mandát stačí.

Najnovšie poslanci KDH Alojz Přidal a Július Brocka predložili novelu zákona, podľa ktorej by sa advokátom pozastavil výkon advokácie, ak sú zároveň poslancami parlamentu. Argumentom je, že by sa takto malo predísť konfliktu súkromného a verejného záujmu.

Prečítajte si aj glosu Mariána Repu Doplnky.

Ústavný právnik Eduard Bárány, ktorý je sám advokátom, sa pýta, či je takéto obmedzenie nevyhnutné, aj keď si netrúfa vylúčiť situáciu, že by v jednotlivých prípadoch mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov poslanca a advokáta. „Keby sme mali sériu škandalóznych odhalení, tak by som rozprával inak. Je to jeden z návrhov, ktorý má veľkú šancu na popularitu, lebo každé obmedzenie poslanca sa pokladá za dobré,“ povedal Bárány. Podľa neho by však poslanec ako advokát nemal prijať prácu, ako je napríklad príprava návrhu zákona pre nejakú lobistickú skupinu.

Bárány by rozlišoval tri roviny problému. V prvej môže ísť o konflikt záujmov. Druhú označil za najpopulárnejšiu. Je to zámer, aby poslanec iným spôsobom nezarobil peniaze, tak sa mu obmedzí príjem, a tretia rovina súvisí s časom, či poslanec stíha vykonávať naraz viacero činností. Podľa Bárányho je vecou voličov, či takéhoto poslanca do parlamentu zvolia. „Som veľmi zdržanlivý k sérii zákazov. Nepokladám však za politicky vhodné, keď je niekto členom piatich zastupiteľských zborov. Ale riešenie nevidím v právnom zákaze,“ poznamenal. Podľa Bárányho je vecou politických strán, či umiestnia takýchto ľudí na viacero kandidačných listín.

V parlamente je niekoľko poslancov, ktorí sú zároveň advokátmi. Napríklad Robert Madej a Boris Susko zo Smeru, Gábor Gál z Mostu – Híd, nezaradený poslanec Daniel Lipšic. Kým neodišiel z parlamentu, bol advokátom aj Radoslav Procházka.

Poslanec Gál sa ako advokát venuje obchodnému a rodinnému právu. Za výhodu považuje, že skúsenosti advokáta zužitkuje aj vo verejnom pôsobení. „Netajím sa s tým, že poznatky, ktoré som získal pri rozvodoch, som využil v parlamente pri posudzovaní určitých zámerov,“ poznamenal Gál. Poslanec Smeru Anton Martvoň pôsobí ako pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Návrh prerušiť poslancovi výkon advokácie označil za diskriminačný. Podľa neho sú totiž poslanci, ktorí sú zároveň lekármi, pedagógmi, umelcami či súdnymi znalcami.

Kým poslanci Brocka a Přidal neuvedú podľa politológa Michala Horského príklady zneužívania volených funkcií v advokácii, „ich požiadavka zostane hlasom volajúcim na púšti“. Podľa Brocku však vo všeobecnosti platí, že advokát zastupuje súkromný záujem a poslanec verejný. „Ak advokát poslanec zastupuje záujem klienta voči štátu, komu dá takýto poslanec prednosť?“ spýtal sa Brocka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#parlament #advokát
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku