Kurilovská: Na prijímačkách už korupcia nebude

, 14.10.2014 13:00
Lucia Kurilovská, rektorka, policajná akadémia
Chcela by som ešte skvalitniť výučbu trestného práva, hovorí nová rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Autor: ,

Korupcia na prijímacích pohovoroch už nehrozí, dôsledne sa budú preverovať aj dizertačné práce a získavanie titulov PhD., hovorí nová rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Policajná akadémia sa zviditeľnila rôznymi škandálmi. Podozrením z úplatkárstva u jej najvyšších predstaviteľov, ktoré skončilo pred súdom, plagiátorstvom dizertačných prác policajných šéfov či udeľovaním nezákonných titulov. Ako chcete túto pošramotenú povesť akadémie zmeniť?
Mne je veľmi ľúto, že sa Akadémia Policajného zboru v Bratislave vníma cez tieto škandály, pretože na akadémii sa robí veľmi veľa dobrých vecí a je rozbehnutých veľa výskumných projektov. Opatrenia proti korupcii pri prijímaní nových študentov už boli do značnej miery koncipované. Čo som si preverila za ten krátky čas, čo som na akadémii, všetko sa javí transparentné. Test si študent vyberá náhodne, keď vchádza do miestnosti, potom sa test zadáva do počítača, ktorý ho aj vyhodnocuje. Študent dostane body za test. Potom sa urobí poradie podľa ich počtu. Ja chcem teraz konštituovať novú vedeckú radu. Nový akademický senát už bol zvolený a chcem s ním úzko spolupracovať. Rozbehla som činnosť odborovej komisie na dôsledné posudzovanie dizertačných skúšok a dizertačných prác či získavania titulu PhD.

Koho vzdeláva policajná akadémia?
Akadémia je súčasťou vysokých škôl, pôsobí ako štátna vysoká škola. Jej absolventi sa ako kvalifikovaní odborníci uplatnia v Policajnom zbore, na odborných pracoviskách rezortu vnútra a v ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných službách. Na akadémii študujú policajti, ktorí majú skončenú strednú odbornú školu policajnú. V podstate pokračujú v ďalšom vzdelávaní na akadémii s tým, že sú v polícii v služobnom pomere. Ale aj civilní študenti, ktorí sa môžu uplatniť jednak v rezorte vnútra v jeho organizáciách, v SiS-ke, Zbore justičnej stráže, Národnom bezpečnostnom úrade či v hasičskom zbore. V podstate ide o vyšší manažment. Absolventi sa uplatnia v podstate vo všetkých zložkách verejnej správy. Študijný program je veľmi zaujímavý.

To znamená, že ak sa už policajti dovzdelajú, majú zabezpečený kariérny postup?
Áno, zvýšenie vzdelania im umožňuje kariérny postup. Po absolvovaní akadémie sú priamo umiestňovaní do jednotlivých policajných útvarov.

Aké konkrétne výskumy uskutočňujú odborníci a študenti akadémie? Málokto o nich vie…
V škole pôsobia špičkoví odborníci, napríklad vo forenzných (daktyloskopia, balistika, analýza DNA) disciplínach, ktorí môžu dávať fundované stanoviská ku konkrétnym problematikám. Mám záujem, aby sa veľa vecí dostalo do povedomia verejnosti. Určite by bolo dobré, keby sa niektoré podujatia, ktoré podniká akadémia, napríklad sympóziá s medzinárodnou účasťou, medializovali.

Spolupracuje akadémia aj s odborníkmi z praxe, teda s aktívnymi policajtmi?
Našim študentom chodia prednášať aj externí odborníci z policajného prezídia, Kriminalistického a expertízneho ústavu polície či zo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Niektoré zmluvy sa chystám práve obnoviť, aby bola zabezpečená výučba aj odborníkmi z praxe. Tí poukazujú priamo na konkrétne problémy, ktoré vyplývajú z ich práce.

Policajti by mali byť okrem iného aj fyzicky zdatní. Musia uchádzači o štúdium na akadémii preukázať aj takéto predpoklady? A museli ste ich ukázať aj vy ako rektorka?
V prvom rade treba povedať, že prijímacia skúška z fyzickej zdatnosti bola teraz prvý raz. Predtým dlhé roky nebola. Keby takáto časť prijímacieho konania neexistovala, ja by som bola prvá, ktorá by sa usilovala o to, aby bola zavedená. Ja osobne som takéto fyzické testy nemusela absolvovať, ale nemám s tým problém, som športový typ.

Je akadémia a obsadenie či zloženie študentov doménou mužov? Je vo vedení okrem vás viac žien?
Je dosť vedúcich jednotlivých katedier aj pedagogičiek, ale aj dosť študentiek.

Aký je záujem o štúdium na akadémii?
Celkovo je veľmi veľký. Je značný nepomer medzi počtom prihlásených a počtom prijatých študentov. Napríklad tento rok sa hlásilo približne 1 200 študentov a prijatých bolo okolo 260.

Verejnosť pozná policajnú akadémiu najmä z amerických filmov. Je štúdium aj na tejto škole také zábavné?
S naším systémom štúdia to vôbec nesúvisí. V USA je iný systém štúdia a akadémia je tam stredná škola pre policajtov.

Takmer všetky školy bojujú s nedostatkom peňazí, ako je to u vás?
Akadémia je financovaná z kapitoly ministerstva vnútra, my sme rozpočtová organizácia rezortu. Peňazí je málo. Dúfam, že pán minister, ktorý má o smerovaní akadémie svoje vízie, nejaké financie uvoľní. Dúfam, že rokovania budú konštruktívne v prospech akadémie. Ale aj za doterajšej finančnej situácie sa veľa vecí urobilo. Napríklad ja ako dlhoročný pedagóg Právnickej fakulty Univerzity Komenského žasnem nad novými jazykovými učebňami alebo učebňami pre informatiku. Peniaze by sme potrebovali aj na rekonštrukciu bazéna či športového areálu. Tieto veci sú tak trochu v úzadí.

Takže policajti, ktorí u vás končia štúdium, už nepotrebujú tlmočníka?
Naši absolventi sa na 80 percent dohovoria vo dvoch jazykoch aj bežne, aj v odbornej terminológii. V škole sa vyučuje angličtina, nemčina a ruština.

V inauguračnom prejave ste vyhlásili, že chcete dosiahnuť, aby prax po vašich absolventoch bažila. Čo ste tým konkrétne mysleli?
Aby všetci tí, ktorí skončia našu akadémiu, mali stopercentné uplatnenie v praxi. Nielen to, že budú prijatí, ale aby na ten svoj výkon boli pripravení z každej stránky, odbornej, ale aj fyzickej. Aby zvládali streľbu, ale aj taktiku, ktorá je potrebná v rámci vyšetrovania. Čo by som chcela ešte skvalitniť, je výučba trestného práva. Nielen mu dať viac hodín, ale aj rozšíriť ho na viaceré špecifikácie. Nielen preto, že sa tomu roky venujem. Napríklad v praxi robí veľký problém právny styk s cudzinou či trestný proces. Policajt by mal presne vedieť čítať zákon, aké možnosti mu dáva Trestný poriadok, ale aj aké má povinnosti. Ako má pristupovať k poškodeným. Chcem tiež spolupracovať s justičnou akadémiou, so sudcami. Tí by mohli policajtom tiež prednášať, ako postupujú v tej ďalšej časti trestného konania.

Lucia Kurilovská
Lucia Kurilovská Autor: Robert Hüttner, Pravda

Lucia Kurilovská (47)

Pochádza z Popradu. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia roku 1989 do roku 1993 pracovala ako právnička pre zahraničný obchod. Na univerzitu sa vrátila roku 1994, kde získala titul PhD a bola vedúcou odboru trestného práva. Od roku 2008 pôsobila aj v Ústave štátu a práva SAV. Rok pôsobila na ministerstve spravodlivosti najprv ako generálna riaditeľka sekcie trestného práva, neskôr na pozícii poradkyne ministra.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#korupcia #polícia #Lucia Kurilovská #Policajná akadémia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku