Vatikán sa pootvára gejom a lesbám

Katolícka cirkev sa chystá pootvoriť náruč gejom a lesbám. Iba po pol druha roku pôsobenia pápeža Františka sa schyľuje k zmene, na ktorú chýbala ochota všetkým jeho predchodcom počas dlhých storočí.

15.10.2014 08:00 , aktualizované: 09:00
pápež, František, Vatikán, synoda, Foto: ,
Pápež František počas dvojtýždňovej synody o rodine vo Vatikáne.
debata (49)

„Homosexuáli majú dary a kvality, ktoré môžu ponúknuť kresťanskej komunite. Sme schopní privítať týchto ľudí, zabezpečiť im ďalší priestor v našom spoločenstve? Často si želajú stretnúť sa s cirkvou, ktorá im ponúka vítaný domov,“ zdôrazňuje sa v návrhu, ktorý vypracovalo 200 biskupov na synode vo Vatikáne. Kým svet správu hodnotí ako historickú zmenu, podľa slovenských katolíckych biskupov ide o potvrdenie úlohy tradičnej rodiny.

Napriek tomu, že v novom prístupe necítiť snahu o rovnoprávnosť gejov a lesieb, dokument predstavuje historický zlom. „Františkov predchodca Benedikt XVI. sa zmienil o homosexuálnych vzťahoch ako o vnútornej poruche, a to v texte, ktorý napísal roku 1986 ešte ako kardinál, keď bol hlavným teologickým poradcom Jána Pavla II.,“ pripomenula stanica BBC. Aktuálny názor z Vatikánu jasne naznačuje, že cirkev začína vnímať homosexualitu ako jav, s ktorým sa treba vyrovnať, nie proti nemu viesť kampaň.

Túto zásadnú zmenu vidieť v ďalšej časti dokumentu. Nachádza sa v nej otáznik, ale slová obsahujú nádych ústretovosti ku gejom a lesbám: „Sú naše spoločenstvá schopné akceptovať ich sexuálnu orientáciu bez robenia kompromisov o cirkevnej doktríne o rodine a manželstve?“ Znamená to síce, že Vatikán nič nemení na odmietavom postoji k sobášom medzi osobami rovnakého pohlavia, ale pritom sa stavia čelom k otázke postavenia homosexuálov v cirkvi, ku ktorej sa hlási 1,2 miliardy ľudí na celom svete.

Stanovisko Vatikánu k homosexuálom si však slovenskí biskupi vysvetľujú podľa tradičnej katolíckej náuky. Upozorňujú práve na otázku o akceptácii tejto menšiny, ktorú svet interpretuje ako ústretový krok. Naši biskupi ju považujú, naopak, za potvrdenie stabilného učenia i praxe cirkvi. „Katolícka cirkev neodsudzuje človeka, ale skutok, ktorý je morálne nezriadený. Každého človeka vždy prijíma s úctou ako osobu, ktorá má nesmrteľnú dušu určenú ku spáse,“ takto to vysvetlil hovorca konferencie biskupov Jozef Kováčik.

Cirkevný analytik Imrich Gazda vylučuje, že cirkev by začala na základe nezáväzného biskupského dokumentu homosexuálne zväzky považovať za rovnocenné s manželstvom muža a ženy. Má však zmierlivejší postoj. „Ale sú tu náznaky, že prístup k homosexuálom bude otvorenejší, že sa k nim bude pristupovať s väčším pochopením,“ hodnotí.

Podľa sociológa Miroslava Tížika cirkev prezentuje otvorenejší postoj ku gejom a lesbám len navonok a v praktickom živote sa pre nich nič nezmení. „Cirkev predtým vystupovala čierno-bielo, homosexuáli boli pre ňu neprijateľní a táto téma tabuizovaná. Teraz, keď ich už pomaly celý svet uznáva, tak sa aj cirkev tvári, že ich uznáva, ale nie ako rovnocenných, plnohodnotných ľudí,“ konštatuje. Podľa neho ide len o zmenu rétoriky, čo potvrdzuje časť biskupskej správy, kde sa píše o zachovaní doktríny manželstva medzi mužom a ženou.

Žiadnu zmenu v postoji našich biskupov k sexuálnej menšine preto Tížik neočakáva. „Nebude to mať žiadne reálne dôsledky v každodennom živote, nič sa nezmení ani na náuke. Len sa nebude otvorene útočiť, bude sa brániť len tomu, aby boli homosexuáli prijímaní rovnocenne,“ tvrdí. Upozorňuje pritom na zmenu ústavy, ktorou sa potvrdila konzervatívna línia, aká na Slovensku prevláda. Naši biskupi podľa neho môžu prijať stanovisko cirkvi, ale nebude to pre nich znamenať nijakú nutnú zmenu vo svojom učení či v postojoch.

Ľudskoprávni aktivisti hodnotia vyjadrenia z Vatikánu pozitívne a od našej cirkvi očakávajú zmenu, dokonca aj ospravedlnenie. „Vyslovujú sa o LGBTI menšine s úctou a myslím, že cirkev na Slovensku a jej predstavitelia by sa z toho mali učiť a mali by zvážiť, či by sa za niektoré výroky prednesené voči homosexuálom v minulosti nemali ospravedlniť,“ hovorí Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv. To, či sa naši biskupi budú snažiť presadzovať posolstvo z Vatikánu v praxi, je podľa Weisenbachera otázne. Upozorňuje však, že predstavitelia cirkvi v minulosti opakovane tvrdili, že stanoviská voči gejom sú postavené na vierouke cirkvi, ktorú určuje Vatikán na čele s pápežom. „Pokiaľ sa budú držať vlastných výrokov a pravidiel, budú musieť zmeniť tak svoje správanie, ako aj svoj slovník,“ dodáva.

Martin Macko z Iniciatívy Inakosť víta jazyk, ktorý lídri katolíckej cirkvi v správe zvolili. „Čo znamená, že LGBTI ľudí považujú za hodnotnú súčasť katolíckej komunity a o pároch rovnakého pohlavia sa prvýkrát verejnej vyjadrili ako o partneroch a nie hriešnikoch,“ hovorí. Pre homosexuálnych katolíkov je podľa neho tento predbežný dokument zábleskom nádeje napriek tomu, že prichádza v čase, keď Konferencia biskupov Slovenska sa vyjadruje o menšine bezcitne a ponižujúco. „Dúfam, že v budúcnosti sa aj na Slovensku prejaví skôr prístup pápeža Františka s jeho dôrazom na riešenie sociálnych problémov, ako slovenských biskupov, ktorí míňajú desaťtisíce eur na kampane zamerané na vykreslenie gejov ako nepriateľov rodiny či národa,“ uzatvára Macko.

Konzervatívne kruhy, naopak, čítajú správu z Vatikánu ako pohromu. „Tí, čo kontrolujú synodu, zradili katolíckych rodičov na celom svete. Je to jeden z najhorších navrhovaných dokumentov, aký vôbec vznikol v cirkevných dejinách,“ podľa agentúry Reuters sa posťažoval John Smeaton, spoluzakladateľ konzervatívnej skupiny Hlas rodiny. Dúfa, že návrh sa nakoniec nestane skutočnosťou, teda že vo Vatikáne ustúpia vlne odporu, na ktorú sa spolieha medzi radovými veriacimi. Podobne ako Smeaton je zhrozená Maria Madisová, koordinátorka Hlasu rodiny. Pokus o úpravu učenia cirkvi považuje za ničenie dobrých mravov. „Katolícki rodičia teraz majú rozprávať deťom o antikoncepcii a o homosexuálnom životnom štýle?“ citoval ju portál tejto organizácie.

Nový tón spoza vatikánskych múrov vyplýva z reformného kurzu, ktorý nastoľuje pápež František. On zvolal synodu, ktorá sa zaoberá vzťahom cirkvi k homosexuálom. Na základe jeho vôle sa zídení hodnostári vo Vatikáne budú venovať aj ďalším pálčivým témam, s ktorými katolícke spoločenstvo dosiaľ zastáva dôrazný nesúhlas – sú to záležitosti antikoncepcie a umelého prerušenia tehotenstva.

Anketa: Myslíte si, že vyhlásenie biskupov prinesie zmenu na Slovensku?

Uršuľa Kovalyk

Uršuľa Kovalyk, spisovateľka

Je zlomové a je aj náznakom toho, že priamo vo Vatikáne sa začínajú diať nejaké reformy. Ale nemyslím si, že to prinesie zmenu na Slovensku. Deje sa to aj pri iných veciach, ktoré sú vo svete normálne, no na Slovensku sa veľmi ťažko presadzujú. Aj keby cirkev niekedy v budúcnosti formálne prijala niečo také, je tu problém, že v ľuďoch je xenofóbia tak hlboko zakorenená, že prípadná zmena je otázkou niekoľkých generácií. Rovnako si nemyslím, že to pohne našimi klerikálnymi kňazmi. Možno o dvadsať, tridsať rokov, keď nastúpi nová, liberálnejšia generácia kňazov, ktorá možno v tejto chvíli študuje vo Vatikáne a stotožní sa s myšlienkami súčasného pápeža, možno vtedy sa niečo zmení. Bohužiaľ, momentálne to na zmenu nevidím."

Román Polák

Roman Polák, režisér

V Biblii je napísané, že v Sodome chceli muži požiadať anjelov a Lót namiesto nich radšej ponúkol svoje dcéry. Tento biľag, na základe ktorého zanikla Sodoma, je akýsi temný oblak, ktorý sa akoby stále vznášal nad Bibliou. Ale je to skôr problém cirkvi ako Boha, pretože Boh rozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, spravodlivých a nespravodlivých a nie na homosexuálov a heterosexuálov. Toto je problém cirkvi a nie Boha. Homosexuáli môžu byť podvodníci a môžu to byť aj cenní ľudia plní humanizmu, takisto ako heterosexuáli môžu byť zločinci, ale aj dobrí ľudia.

Karol Mičieta

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského Bratislava

Myslím, že správa má odporúčací charakter a nie je záväzná. Má slúžiť asi ako podklad na ďalšie rokovanie. Ale samozrejme, je to pokrok, kde sa vnímajú aktuálne problémy spoločnosti a cirkev na to adekvátnym spôsobom reaguje. Monitoruje stav spoločnosti a snaží sa ho riešiť. Podstatné je, že cirkev hľadá riešenia aktuálnych problémov spoločnosti. Či sa to nejako pretaví do praktického života, ťažko povedať. Niečo iné je občianska spoločnosť a niečo iné cirkevná spoločnosť. My ako laici teraz môžeme len ťažko dedukovať, ako to dopadne.

Katarína Zavacká

Katarína Zavacká, historička práva

Treba rozlišovať oblasť občianskeho práva, atmosféru spoločnosti a vnútri cirkvi. Pre katolícku cirkev je táto jej diskusia veľkým krokom v ponímaní rovnosti občanov. Pred päťdesiatimi rokmi na II. vatikánskom koncile tiež urobila niekoľko zásadných zmien. Napríklad ustúpila od kolektívneho obviňovania Židov za Kristovu smrť. Stalo sa tak pol storočia po tom, čo parlament v Uhorsku, teda aj na Slovensku, uznal židovskú cirkev za rovnocennú s katolíckou a ostatnými kresťanskými cirkvami. Teraz sa synoda zaoberá právami ďalšej menšiny, ktorá ich nemá ešte zákonne zabezpečené v mnohých krajinách, a to homosexuálmi. Ak katolícka cirkev nejakou formou neuzná ich zväzky a bude sa odmietavo stavať ku krsteniu ich detí, ako voľakedy ku krsteniu nemanželských, bude ich strácať. Štát však musí prostredníctvom svojich inštitúcií rešpektovať a presadzovať rovnosť všetkých svojich občanov. Pre parlament je preto je najvyšší čas uznať na Slovensku právo homosexuálov na sobáš a právo vychovávať deti v týchto rodinách.

(lu)

© Autorské práva vyhradené

49 debata chyba
Viac na túto tému: #Vatikán #homosexuáli