K prváčikom sa má vrátiť prvouka

Namiesto prírodovedy by sa do škôl mala pre prvákov a druhákov vrátiť niekdajšia prvouka. Na nej by sa mali učiť základy pre prírodovedu a vlastivedu, ktoré by následne boli v treťom a vo štvrtom ročníku.

20.10.2014 14:00
škola žiaci, prváci, trieda, vyučovanie, Foto:
Na prvouke by sa deti mali učiť nielen o rastlinkách, zvieratách, ale tiež rozoznávať čas, mesiace a dni v týždni.
debata (3)

Zmenu v štátnych vzdelávacích programoch pre základné školy v týchto dňoch dolaďuje ministerstvo školstva. „Podľa návrhov, ktoré však ešte môžu prejsť zmenami, sa pre 1. stupeň základných škôl pripravuje staronový predmet prvouka,“ potvrdila Soňa Hanzlovičová, zastupujúca generálna riaditeľka sekcie regionálneho školstva.

Na prvouke by sa deti mali učiť nielen o rastlinkách, zvieratách, ale tiež rozoznávať čas, mesiace, dni v týždni. „Návrat prvouky sme sami žiadali,“ hovorí predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková. Učitelia sa podľa nej už dlhšie sťažovali, že z terajšej prírodovedy pre najmenších žiakov vypadli niektoré dôležité oblasti. Napríklad už spomínané určovanie hodín.

"V prvých mesiacoch školy je to väčšinou len o tom, čo mnohé deti vedia už zo škôlky,“ hovorí učiteľka na prvom stupni základnej školy, ktorá si neželá byť menovaná. Podľa terajších učebných plánov sa podľa nej veľa času venuje takým témam, ako je hravé oboznamovanie sa s tým, že existuje vzduch, voda alebo vietor. "S vetrom sa zoznamujú napríklad tak, že chodia po školskom dvore s vlajkami a zisťujú, či fúka, prípadne odkiaľ,“ vraví.

Potvrdzuje tiež, že učebnica a pracovné listy prváckej prírodovedy, ktoré teraz pre školy platí štát, sa len málo zaoberajú tým, aby sa deti učili orientácii v čase. Ak to chce deti naučiť, musí si na vyučovanie pripravovať vlastné materiály a pomôcky. Pre začínajúcu učiteľku s dvoma rokmi praxe je príprava na kvalitné vyučovanie o to náročnejšia, že k učebnici a pracovným listom nie sú pre učiteľov vypracované metodické materiály. "Ak by škola chcela inú učebnicu, ku ktorej sú aj metodické materiály, musela by ju financovať zo svojho,“ dodáva.

„Mnohé učiteľky prvákov si pri vyučovaní prírodovedy samé pridávajú ďalšie témy a pripravujú svoje materiály,“ potvrdzuje Petáková. Niektoré používajú aj niekdajšie učebnice prvouky, ktoré v mnohých školách ešte zostali. "Zmenu by sme chceli, dokonca aj keby hneď neboli k tomuto predmetu nové učebnice,“ dodáva Petáková.

Viaceré učiteľky zároveň upozorňujú, že zmena zrejme nebude dramatická. "Keď sa prvouka zmenila na prírodovedu, mierne sa upravili učebné osnovy, ale v podstate akoby sa zmenil len názov,“ vraví Martina Kiabová, zástupkyňa riaditeľky základnej školy v Novákoch. Aj ona podľa toho, akých má žiakov v triede, upravuje obsah učiva. "Deti, ktoré vyrastajú v domoch, kde majú záhrady, prirodzene vedia o rastlinách viac. Aj preto potom pridám viac z toho, čo cítim, že treba, napríklad učenie sa orientácii v čase a hodinám,“ hovorí Kiabová.

Či sa predmet bude volať prvouka, alebo zostane prírodoveda, predovšetkým ide podľa nej o to, aby si deti na tomto predmete vytvorili vzťah k prírode, k učeniu sa, k svojmu okoliu, vedeli sa orientovať v čase a priestore. "Prvouka alebo prírodoveda, mal by to byť pre deti taký prvý kontakt s prírodnými vedami,“ hovorí.

Opätovné zavedenie prvouky ako názvu predmetu môže mať podľa nej aj istú nevýhodu. "Tým, že majú prváčikovia prírodovedu, v ďalších ročníkoch to potom nie je pre nich prekvapenie, keď sa objaví taký predmet. Prírodovedu už poznajú, vedia, čo na tom predmete očakávať,“ dodáva Kiabová.

O zmenách v štátnom vzdelávacom programe by sa malo rozhodnúť do konca tohto roka. Rezort školstva by zároveň mal schváliť aj nové vzdelávacie programy pre druhý stupeň základných škôl i materské školy.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #školy #žiaci #ministerstvo školstva #minister školstva #prírodoveda