Vláda prerušila rokovanie o novelách trestných kódexov

Vyriešiť časté problémy, ktoré sa vyskytujú pri uplatňovaní trestných kódexov v praxi, by mali novely Trestného zákona a Trestného poriadku.

05.11.2014 13:00
debata

V stredu sa nimi začala zaoberať vláda, ale rokovanie nakoniec ministri prerušili. Novely okrem iného prinášajú definície nových trestných činov. Upravuje sa tiež použitie zásady tri krát a dosť. Po prijatí zmien by viac vecí mali rozhodovať samosudcovia a nebude už potrebné komplikovane zostavovať senáty. K obom normám prišlo 400 pripomienok. V prípade schválenia parlamentom by zmeny mali platiť od marca budúceho roka.

K novým trestným činom bude napríklad patriť trestný čin ublíženie na zdraví spáchaný prostredníctvom zvieraťa. Podľa teraz platnej legislatívy je napadnutie zvieraťom – napríklad psom, priestupok. Za trestný čin sa to považuje iba ak zviera použije niekto ako zbraň, teda ak sa zviera proti niekomu poštve. Po zmene Trestného zákona pôjde o trestný čin, ak niekto pri zvierati zanedbá povinnosť – napríklad mať ho na vôdzke, dať mu náhubok a zviera zaútočí na človeka.

Na základe požiadaviek z praxe bude novým trestným činom neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla. Tento paragraf by mal byť novou metlou na tých, ktorí maskujú kradnutie elektriny, plynu a vody. Neustále rastie problém s neoprávneným odberom spomínaných komodít.

V uplynulom roku odhalili prípady, pri ktorých si špekulanti neoprávnene odobrali pre poškodené, chýbajúce alebo sfalšované značky meradla takmer tri milióny metrov kubických zemného plynu. Pritom ročná spotreba rodinného domu, ktorý využíva plyn na kúrenie je 1 500 až 2 500 kubíkov, uvádza sa v dôvodovej správe.

Novela prináša aj úpravu definície trestného činu porušovania autorského práva, Slovensko tak reaguje na judikát Súdneho dvora EÚ. Podľa navrhovaného doplnku bude trestné neoprávnené vyhotovovanie zverejneného diela až pri vzniku škody vo výške 266 eur. Stiahnutie jedného filmu teda nebude trestným činom.

V prípade definície trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby presnejšie špecifikovali čo je psychické a čo fyzické týranie.

Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská pri prezentovaní noviel zdôraznila, že neznižovali trestne sadzby. Naopak, pri daňových podvodoch a neoprávnených odpočtoch DPH dochádza k sprísneniu sadzieb. V prípade zásady tri krát a dosť uviedla, že bola nastavená nesmierne prísne a na základe požiadaviek z praxe ju upravujú tak, aby sa týkala iba najzávažnejších foriem kriminality.

Novela prináša aj úpravu asperačnej zásady – pravidla, ktorým sa zostrujú tresty. Použitie tejto zásady sa zužuje na zločiny a obzvlášť závažné zločiny, teda nepôjde už o všetky úmyselné trestné činy. V súčasnosti sa asperačná zásada uplatňuje už pri súbehu všetkých úmyselných trestných činov, stačilo, aby bol len jeden z nich zločinom. Posilňuje sa aj inštitút dohody o vine a treste rozšírením možností mimoriadneho zníženia trestu.

Novelou Trestného poriadku sa predkladatelia snažia o zrýchlenie predsúdneho aj súdneho konania a zamedzenie obštrukcií na súdoch. Napríklad sa rozširuje pôsobnosť samosudcu na trestné konania o prečinoch a všetkých zločinoch. Táto zmena by mala výrazne zefektívniť súdne konanie, keďže viac vecí bude rozhodovať už iba samosudca a nebude potrebné komplikovane zostavovať senáty.

Novela Trestného poriadku okrem iného upravuje účasť obvineného na prípravnom konaní, ako aj podmienky pre zastavenie trestného stíhania. Navrhujú tiež spresniť podmienky pre možnosť hlavného pojednávania bez prítomnosti obvineného, upravujú sa pravidlá pre čítanie zápisnice o výpovedi svedka na hlavnom pojednávaní a posilňuje sa kontradiktórnosť súdneho konania.

debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #Trestný zákon