Materská aj nemocenská budú od januára vyššie

Mamičkám na materskej, ale aj chorým na péenke pribudne od budúceho roka v peňaženke viac eur. V januári sa totiž v dôsledku vyšších vymeriavacích základov zdvihnú nemocenské dávky.

, 20.11.2014 12:00
dieťa, matka, bábätko, mama, Foto:
Mamičkám na materskej, ale aj chorým na péenke pribudne od budúceho roka v peňaženke viac eur.
debata (3)

Maximálna suma materskej dávky bude oproti dnešku vyššia o 19 eur, nemocenskej o 16 eur mesačne. Vzrastie aj ošetrovné na člena rodiny, najviac o päť eur za desať dní trvania. Úrazové dávky sa zase budú valorizovať.

„Zvýšenia dávok sú opäť len mierne, zhruba rovnaké ako pred rokom,“ hodnotí sociologička SAV Monika Čambáliková. Pripisuje to však najmä nespravodlivo nízkej cene práce na Slovensku. „Točíme sa v začarovanom kruhu. Ak sú mzdy všeobecne nízke, sú nízke aj odvody, a teda aj poistné dávky. A logicky platí, že na dávky si treba zarobiť, nebolo by rozumné, aby rástli rýchlejšie ako mzdy,“ uvažuje. Podľa Čambálikovej je preto nevyhnutné dôsledne tlačiť na zvyšovanie miezd, aby za vykonanú prácu bola spravodlivá odmena aj v podobe sociálneho zabezpečenia.

Materská, nemocenská aj ošetrovné patria medzi dávky nemocenského poistenia, ktorých výška sa odvíja od výšky príjmu poberateľa a odvedeného poistného. Nemocenské a ošetrovné na jeden kalendárny deň predstavujú 55 percent sumy denného vymeriavacieho základu, pri materskej dávke je to 65 percent z denného vymeriavacieho základu. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera úprava súvisí so zmenami vo vymeriavacích základoch, ktoré sú pri výpočte dávok rozhodujúce.

Maximálne sumy nemocenských dávok (v eurách mesačne pri 31-dňovom mesiaci)
Druh dávky rok 2013 rok 2014 rok 2015
nemocenské 660,90 667 693
materské 781,10 800 819
ošetrovné 213,20 218 223

Maximálny denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky sa od januára zvýši z 39,6987 na 40,6357 eura. Podobne vzrastie aj minimálny denný vymeriavací základ, kým v aktuálnom roku je ešte na úrovni 13,4167 eura, v nasledujúcom sa zdvihne na 13,7334 eura.

Maximálne možné nemocenské, aké vyplatí Sociálna poisťovňa po 1. januári v „dlhšom“ mesiaci, bude preto 693 eur – oproti terajším 667 eurám mesačne. V „kratšom“ mesiaci to bude 670 eur mesačne oproti dnešným 655 eurám mesačne. „A výška minimálneho nemocenského bude pri 31-dňovom mesiaci približne 234 eur oproti súčasným 229 eurám mesačne. Pri 30-dňovom mesiaci to bude 227 eur oproti dnešným 221 eurám mesačne,“ doplnil Višváder.

Horná hranica materskej dávky sa od januára zdvihne na 819 eur mesačne pri 31-dňovom mesiaci, teraz je 800 eur, a na 792 eur pri 30-dňovom mesiaci, zo súčasných 774 eur. Materské vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu je dnes 270 eur mesačne pri 31-dňovom a 262 eur mesačne pri 30-dňovom mesiaci. V roku 2015 to bude približne 276 eur, respektíve 268 eur mesačne.

Najvyššia možná suma ošetrovného pri ošetrovaní člena rodiny za desať dní trvania dosiahne od začiatku budúceho roka 223 eur, kým v súčasnosti je to 218 eur. Najnižšia 75,60 eur, oproti terajším 73,80 eura.

Ak nemocenské dávky rastú v závislosti od zvyšujúceho sa vymeriavacieho základu, jeho výška zase stúpa so zvyšujúcou sa priemernou mzdou. Pre výpočet vymeriavacieho základu na daný rok je pritom rozhodujúca úroveň priemernej mzdy dva roky nazad. Pre rok 2015 bola teda rozhodujúca priemerná mzda z roku 2013, ktorá podľa údajov Štatistického úradu dosiahla 824 eur. V porovnaní s rokom 2012 vzrástla o 19 eur a s rokom 2011 o 38 eur.

V roku 2013 vyplácala Sociálna poisťovňa priemerne mesačne zhruba 104-tisíc nemocenských dávok, okolo 10-tisíc dávok ošetrovného a takmer 24-tisíc materských dávok.

Čo sa týka zmien v ostatných poistných dávkach, dôchodcovia môžu od januára počítať s pravidelnou valorizáciou penzií. Po tretí raz sa im dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Výpočet valorizačnej sumy tentoraz až 70 percentami ovplyvnila inflácia, ktorá bola veľmi nízka. Ak si teda starobní dôchodcovia v tomto roku na penzii prilepšili o 8,80 eura, v januári môžu očakávať zvýšenie len o 5,20 eura. Najviac, o 5,30 eura, si prilepšia predčasní starobní dôchodcovia.

Úrazové dávky sa budú k 1. januáru valorizovať, niektoré o 1,32 percenta, iné o určené sumy.

Ako vzrastú úrazové dávky

Niektoré úrazové dávky vzrastú percentuálne: úrazová renta, pozostalostná úrazová renta aj ďalšie – úrazový príplatok, jednorazové vyrovnanie, jednorazové odškodnenie, rehabilitačné a rekvalifikačné porastú o 1,32 %

Ďalšie dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojená s liečením, náhrada nákladov spojená s pohrebom, sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje:

 • maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela – manželky v roku 2015 bude 52 213,90 eura, teraz je to 51 533,60 eura
 • maximálna suma všetkých súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa tiež zvyšuje na 52 213,90 eura
 • maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2015 bude 26 107,10 eura, v roku 2014 je to 25 766,90 eura
 • maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2015 bude 2 611,10 eura, teraz je to 2 577,00 eura
 • na sumu 2 611,10 eur sa zvýši aj maximálna suma náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti

Štátne sociálne dávky sa nezmenia

Na rozdiel od poistných dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa sociálne dávky vyplácané štátom prostredníctvom úradov práce prakticky meniť nebudú. Príčinou je vývoj ekonomiky, keď sa vzhľadom na veľmi nízku infláciu prvýkrát v histórii samostatného Slovenska tento rok nezvyšovalo životné minimum. Práve od neho sa odvíja výška týchto dávok.

Keby ministerstvo práce postupovalo podľa pravidiel výpočtu minima, muselo by ho dokonca znížiť, čím by aj dávky klesli. Aby však negatívne dôsledky nepocítili najmä tí najchudobnejší, rezort ho urýchlenou novelizáciou zákona zmrazil. Prah chudoby teda aj po 1. júli, čo je pravidelný termín úpravy životného minima, zostal pre jednotlivca na úrovni 198,09 eura, stanovenej k 1. júlu 2013. Pre druhú dospelú osobu v domácnosti je naďalej 138,19 eura, pre na každé nezaopatrené dieťa v rodine 90,42 eura.

„V nadväznosti na nezmenené životné minimum sa nebudú meniť ani štátne dávky a úľavy. Ide predovšetkým o rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k nemu, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa či náhradné výživné. Má vplyv aj na príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či príspevky v rámci aktívnych opatrení na trhu práce,“ vymenúva niektoré Barbara Petrová.

Zachovanie „hranice chudoby“ však pomáha žiadateľom o predčasný dôchodok. Ten je síce poistnou, nie štátnou dávkou, no nárok naň vzniká len vtedy, ak vypočítaná suma budúcej penzie presiahne 1,2-násobok životného minima, čo je momentálne 237,80 eura. Zmrazením minima sa táto hranica od júla nepritvrdila. Podľa Sociálnej poisťovne je pritom najčastejším dôvodom zamietnutia žiadosti o predčasný dôchodok práve nedosiahnutie minimálnej sumy dôchodku. Len vlani pre nesplnenie tejto požiadavky zamietla takmer 1 800 takýchto žiadostí.

Kde zmeny nenastanú

 • po zmrazení životného minima sa od 1. januára 2015 nezvýši rodičovský príspevok (zostane na terajšej sume 203,20 eura), prídavok na dieťa (23,52 eura) ani príplatok k prídavku (11,03 eura)
 • nevzrastie suma náhradného výživného (108,50 eura), ktoré za neplatiaceho rodiča hradí štát v sume 1,2-násobku životného minima pre dieťa
 • nezvýši sa hranica priznania predčasného dôchodku (žiadateľ naďalej bude musieť preukázať nárok na penziu aspoň v sume 237,70 eura, čo je 1,2-násobok životného minima pre jednotlivca)
 • nezmenia sa sumy základnej dávky v hmotnej núdzi, napr. pre jednotlivca zostane na úrovni 61,60 eura, tento rok sa dávka valorizovala prvý raz od roku 2009
 • nezvýšia sa príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých – na osobnú asistenciu, na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného motorového vozidla, pes so špeciálnym výcvikom) či na opatrovanie
 • nezmení sa suma, ktorá musí klientovi zariadenia sociálnych služieb zostať po odpočítaní úhrad za opatrovateľské služby (napr. pri celoročnom pobyte mu musí zostať 25 percent sumy životného minima, čiže 49,52 eura)
 • neznížia sa exekučné zrážky z dôchodkov (dôchodcovi musí zostať celá suma životného minima 198,09 eura)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #materská dovolenka #dávky pre rodičov #nemocenská dávka
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy