V kostoloch prečítajú pastiersky list biskupov o rodinách

Katolícki biskupi spolu s kňazmi so znepokojením vnímajú sociálnu situáciu na Slovensku, zvlášť postavenie rodín, ktorým chcú venovať osobitnú pozornosť.

29.11.2014 15:30 , aktualizované: 15:59
debata (88)

Ako napísali biskupi v pastierskom liste, ktorý sa číta vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku počas nedeľných omší, stále viac a viac sa ocitajú v sociálnej neistote úplné, ale aj neúplné rodiny. Medzi najpálčivejšie problémy podľa cirkvi patrí nedostatok pracovných príležitostí a nezamestnanosť v regiónoch.

„Mnohých to núti na dlhé obdobie opustiť svoje rodiny, čo vedie k vzájomnému odcudzeniu sa a v početných prípadoch aj k rozpadu manželstiev. V mnohých rodinách sa mzdy pohybujú okolo zákonného minima, čo nespĺňa podmienky spravodlivej rodinnej mzdy, podľa sociálnej náuky Cirkvi,“ napísali biskupi s tým, že príjmy nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov v rodine. K tomu sa pridružuje zadržiavanie mzdy alebo dohodnutej odmeny za prácu, na čo najviac doplácajú najmä živnostníci, ale aj mnohí zamestnávatelia.

„Štát však aj v takejto situácii od nich vymáha odvody a dane a krivda dopadá výlučne na nich,“ upozornili. Podľa biskupov v takejto situácii je ťažké pre mladých ľudí založiť si rodinu. „Príjmy sú nízke, zabezpečenie vlastného bývania nedostupné a práca je neistá. Mnohí z nich prestávajú uvažovať o založení si rodiny a prichádzajú k mylnému názoru, že je výhodnejšie, ak ostanú slobodní, alebo žijú len v bezdetných partnerských vzťahoch, majúc tak viac ekonomických výhod, nižšie náklady na živobytie, väčšiu výkonnosť a úspešnejší kariérny rast v práci,“ zdôrazňujú biskupi.

Taktiež sa podľa nich rozširuje názor, že riešenie problémov je výlučne v osobnej aktivite, pričom sa nedostatočne prihliada na to, že nie všade sú rovnaké podmienky, že nie každý je schopný podnikať, či získať vyššie vzdelanie, že nie každý môže odísť za prácou mimo domova. „Tí, ktorí od prirodzenosti nemajú nadanie, alebo podnikateľské schopnosti, sa v prípade straty zamestnania, zvlášť ak je to zopár rokov pred dôchodkom, ocitajú takmer v neriešiteľnej situácii,“ konštatujú biskupi v liste veriacim.

Podľa biskupov má spoločné dobro vytvárať štát

Pripomínajú, že zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro je predovšetkým povinnosťou štátu. „V súčasnosti sa však nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na hranici chudoby, napriek tomu, že celý život poctivo pracovali a platili dane,“ vyhlásili biskupi. Podľa nich tieto, ale aj ďalšie skutočnosti významne poznačujú vzťahy v rodinách. Dlhodobá sociálna neistota u mnohých prehlbuje podľa cirkvi obavy o budúcnosť, čo sa prenáša aj na rodinné vzťahy. „Mnohí tieto bolesti nezvládajú a prepadajú rôznym závislostiam,“ napísali.

Napriek spomenutým problémom je však podľa biskupov aj mnoho tých, ktorí sa úprimne snažia vo svojich manželstvách a rodinách zachovať si vzájomnú úctu a lásku, za čo im patrí vďaka a ocenenie.

„Zvlášť patrí naša vďaka a úcta matkám, ktoré sa kvôli materstvu a výchove detí zriekajú kariéry v zamestnaní, čo ich z čisto materiálneho hľadiska akoby znevýhodňovalo voči ženám, ktoré sa rozhodli nemať deti,“ upozorňujú biskupi. Chudoba, ktorá zasahuje dnešnú rodinu, nespočíva podľa cirkvi len v nedostatku jedla či oblečenia, ale najmä v chudobe vo vzťahoch, v obrovskej sociálnej neistote a v nepochopení inými. „Mnohí sú v situácii, že ak o prácu príde jeden člen rodiny, celá rodina sa zo dňa na deň ocitá v chudobe,“ pripomenuli.

Katolícka cirkev chce podľa biskupov poskytovať pomoc, zvlášť rodinám, v rozvoji už existujúcich centier rodiny. „Ich zmysel je v spolupráci s vami budovať spoločenstvo ľudí, ktorí si chcú navzájom pomáhať,“ napísali predstavitelia cirkvi.

Centrá môžu k tomu prispieť vzdelávaním a sprostredkovaním právnej pomoci a poradenstva v ekonomickej, sociálnej a psychologickej oblasti. Zvlášť chcú podporovať také dôležité manželské poradne a vytvárať podmienky pre spoločenstvá a stretnutia rodín, ktoré môžu pomáhať manželom prekonávať krízy spôsobené aj spomínanými okolnosťami.

Baránek: Biskupi by sa mali odvážiť pomenovať korupciu

Pastiersky list prichádza podľa Jána Baránka v kríze, ktorú pomaly vnímame ako stav normálny, nie stav výnimočný. „Možno by nebolo na škodu veci, keby takýto list prišiel skôr,“ uviedol v reakcii politický analytik Ján Baránek. Myslí si, že s obsahom pastierskeho listu je možné len súhlasiť, lebo opisuje reálne problémy ľudí.

„Avšak, pokiaľ biskupi správne tvrdia, že v súčasnosti sa ‚nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí…‘, chýba mi aj pomenovanie jednej z príčin. Tou je korupcia v politike,“ zdôraznil Ján Baránek.

„Pokiaľ biskupi nabrali odvahu a svojim pastierskym listom vstúpili do istej miery aj do sociálno-politického diania, mali svoju odvahu zavŕšiť konkrétnym pomenovaním korupcie ako dôvodu, ktorý na Slovensku najviac znižuje životnú úroveň a vytvára sociálnu nerovnosť. Napriek tomu, v slovenských kostoloch zaznie zajtra odkaz, ktorý je prejavom zdravého rozumu a pravdy,“ konštatuje politický analytik.

„Hoci v liste nezaznieva nič nové, dôležité je, kto to hovorí. Slovenskí cirkevní predstavitelia, ktorí sa všeobecne neradi vyjadrujú k politike, v duchu sociálnej náuky cirkvi pomenovali zásadné problémy a po dlhom čase doslovne spomenuli aj neúplné rodiny, čo osobne považujem práve za vplyv pápeža Františka,“ reaguje ďalej Baránek.

„A možno je iba náhoda, že prichádza za pontifikátu pápeža, ktorý upriamuje pozornosť na sociálnu problematiku, keďže sám pochádza z regiónu, kde chudoba a sociálne rozdiely nadobúdajú – v porovnaní so Slovenskom, obludné rozmery. Na druhej strane je potrebné povedať, že je dobré, že takýto list biskupi napísali,“ uvádza analytik ďalej v svojej reakcii na pastiersky list katolíckych biskupov.

Za „malý prelom“ v komunikácii slovenských biskupov označuje Baránek aj ich vyjadrenie sa k ekonomickej nespravodlivosti a slepote štátu. „Konkrétne k tomu, že štát vymáha odvody a dane aj za situácie, kedy sa v mnohých prípadoch zadržiava mzda, alebo odmena za prácu.“ Biskupi „správne, hoci to explicitne nepomenovali, de facto konštatujú, že štát nemá populačnú politiku“. Podmienky, ktoré štát vytvára mladým ich nemotivujú na zakladanie rodín.

„V tomto zmysle mi ale v liste chýba priama výzva pre štát, na vytvorenie prorodinnej populačnej politiky, keďže Slovensko, podobne ako väčšina krajín EÚ, vymiera. Respektíve, v najlepšom prípade, populácia stagnuje a najmä – starne. Na druhej strane je pozitívne, že biskupi odmietli až libertariánske vnímanie trhových mechanizmov a konštatujú, že ‚že zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro, je predovšetkým povinnosťou štátu‘,“ dodal.

88 debata chyba
Viac na túto tému: #cirkev #rodina #biskupi #KBS #referendum o rodine