Zvolenský: Biskupi nechcú ovplyvňovať vzťahy politikov

Katolícki biskupi nemajú podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského ambíciu ovplyvňovať vzťahy medzi politickými stranami. Pripúšťa však, že každé verejné stanovisko biskupov prináša so sebou aj možnosť reakcií a interpretácií, ktoré nezodpovedajú úmyslu biskupov.

01.12.2014 10:36
KBS, Stanislav Zvolenský Foto: ,
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský
debata (11)

V kostoloch sa cez víkend čítal pastiersky list biskupov, v ktorom so znepokojením vnímajú sociálnu situáciu na Slovensku, zvlášť postavenie rodín. „Súčasná sociálna situácia rodín je výsledkom vývoja po roku 1989. Naše kontakty a rozhovory s mnohými ľuďmi nám napovedajú, že väčšina naozaj žije vo vedomí, že je odsúvaná elitami na druhú koľaj a že nemá spravodlivý podiel na spoločnom dobre,“ zdôraznil Zvolenský.

Podľa predsedu KBS by bolo nemúdre posolstvo listu zúžiť len na diagnózu aktuálnych problémov. „Cirkev chce týmto listom povedať, že si všíma ťažkú sociálnu situáciu a stojí pri rodinách, ktoré ju prežívajú. Chceme, aby ľudia aj pri riešení problémov nestrácali nádej a navzájom si pomáhali,“ povedal s tým, že všetci by sme si mali uvedomiť, že budúcnosť tejto krajiny je v našich rodinách.

Biskupi prišli v advente s týmto listom, pretože sa pripravujeme na Vianoce, ktoré sú rodinnými sviatkami. „Z toho dôvodu sme pozornosť venovali niektorým ťažkostiam, s ktorými zápasí spoločnosť a najmä naše rodiny. Advent je vhodným časom na oživenie a prehĺbenie vnímavosti voči tým, ktorí žijú okolo nás. V tomto duchu sme v pastierskom liste chceli všetkých ľudí pozvať k premýšľaniu, akým spôsobom môžeme každý prispieť k zmierneniu a vyriešeniu problémov,“ uviedol.

Biskupi pripomenuli princípy sociálnej náuky cirkvi

V pastierskom liste sa spomína zodpovednosť štátu za vytváranie podmienok pre spoločné dobro, ako to vyplýva zo sociálnej náuky katolíckej Cirkvi. „Všetci sme jeho súčasťou, preto sa máme usilovať o budovanie spravodlivej spoločnosti, o rešpektovanie prirodzených hodnôt, demokratických pravidiel a vzájomnú toleranciu. Osobitnú zodpovednosť za napĺňanie týchto úloh majú tí, ktorí prijali verejnú funkciu. Veľkou pomocou môže byť aj posilnenie občianskej spoločnosti,“ upozornil.

Ako napísali biskupi v pastierskom liste, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku počas nedeľných omší, stále viac a viac sa ocitajú v sociálnej neistote rodiny. Medzi najpálčivejšie problémy podľa cirkvi patrí nedostatok pracovných príležitostí a nezamestnanosť v regiónoch. „ V mnohých rodinách sa mzdy pohybujú okolo zákonného minima, čo nespĺňa podmienky spravodlivej rodinnej mzdy podľa sociálnej náuky Cirkvi,“ napísali biskupi s tým, že príjmy nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov v rodine.

K tomu sa pridružuje zadržiavanie mzdy alebo dohodnutej odmeny za prácu, na čo najviac doplácajú najmä živnostníci, ale aj mnohí zamestnávatelia. „Štát však aj v takejto situácii od nich vymáha odvody a dane a krivda dopadá výlučne na nich,“ upozornili.

Biskupi pripomínajú, že zodpovednosť za vytváranie podmienok pre spoločné dobro je predovšetkým povinnosťou štátu. „V súčasnosti sa však nemožno ubrániť dojmu, že na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na hranici chudoby, napriek tomu, že celý život poctivo pracovali a platili dane,“ vyhlásili biskupi.

Podľa nich tieto, ale aj ďalšie skutočnosti významne poznačujú vzťahy v rodinách. Dlhodobá sociálna neistota u mnohých prehlbuje podľa cirkvi obavy o budúcnosť, čo sa prenáša aj na rodinné vzťahy. „Mnohí tieto bolesti nezvládajú a prepadajú rôznym závislostiam,“ napísali.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #rodina #Pastiersky list #biskupi #KBS #Stanislav Zvolenský