Deti budú mať prvýkrát svojho ochrancu

Deti, ktoré sa boja so svojím trápením niekomu zveriť alebo dospelí ich problém neberú vážne, budú mať ochrancu. O pár mesiacov by ich mal nielen vypočuť, ale im aj pomôcť detský ombudsman. Zriadenie tejto funkcie od Slovenska žiadal Výbor OSN pre práva dieťaťa už 14 rokov.

05.12.2014 11:00
Jozef Burian, Ondrej Gallo, detský ombudsman Foto: , ,
Štátny tajomník rezortu práce Jozef Burian a zástupca občianskeho sektora Ondrej Gallo sa zhodujú, že detský ombudsman by mal byť silným hlasom práv detí.
debata (4)

Vytvorenie úradu komisára pre deti predpokladá návrh zákona, ktorý včera predložil do pripomienkového konania rezort práce. Šéfa tohto úradu bude voliť parlament. Je dosť pravdepodobné, že sa o tento post ešte zvedie bitka.

Hoci Slovensko už pred vyše dvadsiatimi rokmi ratifikovalo Dohovor OSN o právach detí, na niektoré práva detí sú u nás stále rozdielne názory. Možno napríklad používať pri výchove detí „drobné“ telesné tresty? Na aké vzdelanie majú deti právo? Majú právo učiť sa o rizikovom sexuálnom správaní, spôsobe, ako reagovať na hrozbu sexuálneho zneužívania či, inak povedané, majú právo na sexuálnu výchovu a výchovu k rodičovstvu? Nehovoriac o tom, že časť spoločnosti verí nezmyselným teóriám o odoberaní detí z rodín s cieľom dať ich neskôr na adopciu homosexuálom.

Takéto otázky sa môžu vynoriť v parlamente pri voľbe vôbec prvého detského ombudsmana. Debata nemusí byť jednoduchá. Kandidáti poslancom predstavia svoje priority a plány. Niektoré oblasti môžu byť pre politikov citlivé, čo bude medzi nimi vyvolávať spory.

Podľa Ondreja Galla, podpredsedu výboru pre deti a mládež, ktorý zastupuje občiansky sektor, sa pri voľbe môžu otvoriť viaceré otázky. „Veľká téma je v oblasti takzvanej juvenilnej justície a toho, akým spôsobom postupuje štát v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,“ hovorí Gallo. Za dôležitú tému považuje násilie páchané na deťoch a otázku telesných trestov. „Dohovor OSN má k tomu veľmi jasný postoj, ale na Slovensku v tejto oblasti nie je spoločenský konsenzus. A viem si predstaviť, že jednou z dôležitých tém môžu byť aj otázky toho, čo teraz nazývame tradičná rodina, a všetkého, čo s tým súvisí, vrátane adopcie detí,“ vymenúva Gallo.

Predpokladá, že na úrad komisára bude napokon viac kandidátov. „Myslím si, že by to bolo aj prospešné. Možno by to otvorilo aj verejnú debatu o právach detí a celá voľba komisára môže prispieť k diskusii o dodržiavaní ich práv,“ dodáva Gallo.

Komisára pre deti by mal voliť parlament najneskôr v septembri. Volený bude na šesť rokov. Návrh na kandidáta musí podať skupina najmenej 15 poslancov, kandidát zároveň bude potrebovať podporu najmenej piatich reprezentatívnych organizácií. Podľa návrhu zákona ide o také neziskovky, ktoré v oblasti ochrany práv detí pôsobia najmenej päť rokov. „Reprezentatívnosť je založená na tom, ako dlho tá organizácia funguje, akú má činnosť, koľko ľudí, aké má výsledky, ako je medzinárodne etablovaná,“ myslí si štátny tajomník rezortu práce Jozef Burian. Konkrétne organizácie, ktoré by mohli byť považované za reprezentatívne, menovať nechcel. „Budeme o tom hovoriť po prijatí zákona v parlamente,“ do­dal.

Burian zároveň mimovládky vyzval, aby vhodného človeka hľadali aj ony. „Myslím si, že je veľmi potrebné, aby hľadali človeka, ktorý by bol dobrým nositeľom úlohy komisára. Je veľmi dôležité, aby hneď na začiatku nastavil vysokú latku dôveryhodnosti, aby dôvera v komisára bola aj v budúcnosti významná,“ zdôraznil Burian. Ministerstvo podľa neho kandidáta nenavrhne.

Detský ombudsman bude prijímať a posudzovať podnety detí na porušenie ich práv, bude môcť požadovať nápravu, ale tiež podávať podnety na súd, kde bude môcť deti zastupovať. Zároveň by mal presadzovať záujmy detí a podľa toho, ako si nastaví priority, by mal monitorovať stav a vývoj v dodržiavaní práv detí v rôznych oblastiach. Raz ročne by mal zároveň podávať správu parlamentu. Komisárom musí byť človek bez straníckej príslušnosti. Na chod jeho úradu pôjdu peniaze zo štátneho rozpočtu. Výber zamestnancov úradu, ale aj sídla bude na rozhodnutí komisára.

Gallo si myslí, že podnety, ktoré komisár bude dostávať, budú podobné, ako má teraz aj verejná ochrankyňa práv. „Veľká časť podnetov sa môže týkať inštitúcií, kde deti sú – teda škôl, reedukačných zariadení alebo detských domovov. Tým nehovorím, že toto sú inštitúcie, ktoré porušujú práva detí,“ hovorí. Podnety sa týkajú najmä šikany na školách či trestov v reedukačných zariadeniach.

Spolu s komisárom pre deti vznikne aj post komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho právomoci, postavenie a voľba bude podobná ako pri obmudsmanovi pre deti.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #zákon #ombudsman #práva detí #detský ombudsman