Prinesie misia Pastoreka pri vláde vedcom viac peňazí?

, 16.01.2015 12:00
vymenovanie predseda SAV, prezidentský palác,...
Doterajší šéf SAV Jaromír Pastorek (vľavo) a jeho nástupca Pavol Šajgalík. Autor: ,

Najprv vedci Jaromíra Pastoreka pred Vianocami odvolali z čela Slovenskej akadémie vied, po necelom mesiaci mu však vláda vyslovila dôveru a povolala ho do služby ako svojho nového splnomocnenca pre výskum a inovácie.

Na vymenovanie Pastoreka časť vedeckej komunity reagovala s istými rozpakmi, aj keď zároveň pripomína, že ide o špičkového vedca. Vláda má celkovo už 11 splnomocnencov, ktorí jej radia vo veciach rómskej komunity, národnostných menšín, športu či občianskej spoločnosti.

„Všetci dúfame, že budeme spolupracovať,“ povedal predseda Snemu SAV Karol Marhold o novej pozícii Pastoreka. Viac to nechcel komentovať. Podľa Zuzany Kusej zo Sociologického ústavu SAV tento krok vyvoláva otázniky. Pastoreka považuje za vynikajúceho vedca, ktorý je oddaný svojej práci a na to, aby sa v nej realizoval, nepotrebuje post splnomocnenca. „Ponúka sa tu nepekná analógia s postupmi za bývalého režimu, keď nejaký funkcionár nemohol byť zbavený funkcie a, naopak, posunul sa vyššie,“ uviedla Kusá. Pripomenula, že splnomocnenec bude podpredsedom Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, kde sa budú pripomienkovať aj návrhy zákonov týkajúcich sa SAV. „Nechcem mu pripisovať nejaké zámery komplikovať niečo v SAV, ale môžu vzniknúť také obavy,“ povedala Kusá. Viacerí oslovení vedci boli zaskočení, ale verejne sa vyjadrovať nechceli.

Jaromír Pastorek sa nechcel k svojej novej funkcii vyjadrovať. Nový predseda SAV Pavol Šajgalík počíta s tým, že budú spolupracovať. „Nemáme žiadne spory, vieme spolu komunikovať. Myslím si, že táto schopnosť sa pretaví aj do našich nových funkcií, ktoré teraz máme,“ povedal včera Šajgalík po svojom vymenovaní prezidentom Andrejom Kiskom za predsedu Akadémie. Ako dodal, s Pastorekom sa o jeho novom poste zatiaľ rozprávali veľmi krátko, keďže ide o veľmi čerstvú informáciu.

Šajgalík si myslí, že hlavnou úlohou Pastoreka bude zabezpečovať plnenie programu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, ktorá ráta so zvyšovaním výdavkov súkromného sektora na výskum. „Predpokladám, že úloha splnomocnenca bude spočívať v tom, aby sa vytvorili podmienky a motivačné nástroje na to, aby súkromný sektor mal záujem o tento druh investícií,“ dodal Šajgalík.

Podľa schváleného štatútu by mal splnomocnenec vypracovávať aj návrhy koncepcií v oblasti výskumu a inovácií, môže predkladať návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády a pripomienkovať materiály, ktoré sa týkajú výskumu. Spolupracovať má nielen s príslušnými ministerstvami a SAV, ale aj s verejnými vysokými školami a zástupcami zamestnávateľov.

Ako povedal pre Pravdu minister školstva Juraj Draxler, návrh na vytvorenie postu prišiel od premiéra. „Profesor Pastorek je špičkový vedec a má mnohoročné skúsenosti s fungovaním vedeckého prostredia na Slovensku. Takže si myslím, že je dobré, že tieto skúsenosti budú zužitkované v pozícii, ktorú navrhol pán premiér,“ dodal minister Draxler. Úrad vlády vytvorenie postu splnomocnenca zdôvodnil tým, že vláda venuje zvýšenú pozornosť vede. „V prípade Jaromíra Pastoreka rozhodli skúsenosti a dlhodobá spolupráca s ním ako so šéfom SAV,“ uviedol tlačový odbor Úradu vlády.

Práve pred rokom k 1. januáru zanikol post splnomocnenca pre vedomostnú ekonomiku, ktorého súčasťou bola aj oblasť výskumu a inovácií. „Záber vedomostnej ekonomiky bol príliš široký. Vytvorila sa Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie ako širší kolektívny orgán členov vlády, ktorý by mal túto oblasť koordinovať. To je dôvod, prečo tá pozícia prestala existovať, bola by to duplicita,“ povedal Stanislav Sipko, bývalý splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku, ktorý teraz pôsobí na ministerstve školstva.

Post splnomocnenca pre výskum a inovácie má podľa neho zmysel. „Myslím si, že je to v poriadku. Vedomostná ekonomika bola široká oblasť, ktorá zahŕňa všetko. Výskum a inovácie je trochu iný záber, priamo zameraný na prepájanie týchto oblastí,“ dodáva Sipko.

K právomociam nového splnomocnenca sa nechcel vyjadrovať, ani mu radiť ako postupovať napríklad pri presadzovaní vyšších výdavkov z rozpočtu na vedu. Ovplyvňovanie výdavkov z pozície splnomocnenca vlády je podľa neho pomerne obmedzené, výdavky na vedu sú v rozpočtových kapitolách ministerstva školstva, SAV a čiastočne iných rezortov. „Tie si vyrokúvajú konkrétni ministri, respektíve predseda SAV. Na nich leží hlavná ťarcha toho, koľko sa im podarí vyrokovať,“ povedal. Splnomocnenec však podľa Sipka môže v tejto oblasti pomôcť ako podpora. „Bude záležať na samotnom splnomocnencovi, či takýmto spôsobom bude alebo nebude pôsobiť,“ poznamenal Sipko. O zvýšenie výdavkov na vedu by sa podľa neho mal usilovať. „Je to kľúčové,“ doplnil.

Splnomocnenci vlády

 • Drahoslav Štefánek: v konaní pred súdnym dvorom v Haagu vo veci Gabčíkovo-Nagymaros
 • Ladislav Lazar: pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
 • Dušan Čerešňák: pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a ČR
 • Dušan Galis: pre mládež a šport
 • Jaromír Pastorek: pre výskum a inovácie
 • Jozef Buček: pre zabezpečenie úloh súvisiacich so Schengenom
 • Mária Jedličková: poverená plnením úloh pre národnostné menšiny
 • Martin Giertl: pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Peter Pollák: pre rómske komunity
 • Peter Baláž: v Spoločnej organizácii Interoceanmetal
 • Stanislav Dubnička: v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Zdroj: Úrad vlády SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vláda #splnomocnenec #SAV #Jaromír Pastorek
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku